ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. ภูเก็ต 22 11 8 41 94 39 24 18 157
2 สพป. ชุมพร เขต 1 17 17 11 45 124 47 25 15 196
3 สพป. สงขลา เขต 3 16 11 16 43 119 44 21 17 184
4 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 14 14 16 44 104 51 9 13 164
5 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 12 18 9 39 112 53 23 13 188
6 สพป. ตรัง เขต 1 12 13 18 43 112 44 16 13 172
7 สพป. กระบี่ 11 11 14 36 102 59 13 11 174
8 สพป. ชุมพร เขต 2 11 4 5 20 93 53 24 14 170
9 สพป. ตรัง เขต 2 10 9 15 34 97 56 27 20 180
10 สพป. สงขลา เขต 2 10 8 8 26 85 48 17 18 150
11 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 9 18 12 39 107 67 16 19 190
12 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 9 7 7 23 99 53 20 14 172
13 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 8 5 5 18 86 51 20 21 157
14 สพป. พัทลุง เขต 1 7 10 6 23 96 47 21 17 164
15 สพป. สงขลา เขต 1 6 5 6 17 89 46 20 21 155
16 สพป. พัทลุง เขต 2 6 3 5 14 80 44 20 23 144
17 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 5 11 6 22 92 48 18 18 158
18 สพป. ระนอง 5 6 8 19 80 55 25 20 160
19 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 5 6 7 18 84 58 22 15 164
20 สพป. ปัตตานี เขต 1 5 3 3 11 53 40 21 17 114
21 สพป. พังงา 4 10 7 21 83 50 21 14 154
22 สพป. ยะลา เขต 1 4 4 3 11 60 54 16 14 130
23 สพป. สตูล 4 3 2 9 67 55 16 24 138
24 สพป. ปัตตานี เขต 2 3 2 4 9 54 39 20 27 113
25 สพป. นราธิวาส เขต 2 2 2 3 7 54 51 27 21 132
26 สพป. ยะลา เขต 2 2 0 2 4 41 40 26 17 107
27 สพป. นราธิวาส เขต 1 0 2 5 7 49 37 30 15 116
28 สพป. ยะลา เขต 3 0 2 1 3 51 39 25 14 115
29 สพป. ปัตตานี เขต 3 0 1 2 3 35 34 27 20 96
30 สพป. นราธิวาส เขต 3 0 0 0 0 38 58 33 25 129
รวม 219 216 214 649 2,440 1,460 643 528 4,543