ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. ภูเก็ต 23 11 9 43 106 45 28 19 179
2 สพป. ชุมพร เขต 1 19 19 14 52 145 59 26 16 230
3 สพป. สงขลา เขต 3 18 16 23 57 155 53 23 17 231
4 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 17 15 16 48 129 56 9 13 194
5 สพป. กระบี่ 16 15 16 47 123 67 18 12 208
6 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 14 20 11 45 140 62 24 14 226
7 สพป. ตรัง เขต 2 14 10 16 40 118 66 33 20 217
8 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 13 22 18 53 137 74 19 19 230
9 สพป. ตรัง เขต 1 13 13 19 45 127 50 20 13 197
10 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 13 11 7 31 118 56 23 21 197
11 สพป. สงขลา เขต 2 11 14 10 35 108 57 22 18 187
12 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 11 10 12 33 123 57 21 14 201
13 สพป. ชุมพร เขต 2 11 7 8 26 114 62 29 16 205
14 สพป. พัทลุง เขต 1 10 10 10 30 117 54 22 17 193
15 สพป. พังงา 9 14 9 32 105 60 23 14 188
16 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 9 12 8 29 111 56 24 18 191
17 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 9 6 8 23 105 75 27 15 207
18 สพป. พัทลุง เขต 2 9 6 5 20 101 49 24 24 174
19 สพป. สงขลา เขต 1 7 6 8 21 99 52 26 22 177
20 สพป. ระนอง 6 10 13 29 109 59 28 20 196
21 สพป. สตูล 6 5 4 15 88 64 21 25 173
22 สพป. ปัตตานี เขต 1 5 3 3 11 55 44 24 17 123
23 สพป. ยะลา เขต 1 4 5 3 12 66 62 18 14 146
24 สพป. นราธิวาส เขต 2 3 5 5 13 67 58 28 21 153
25 สพป. ปัตตานี เขต 2 3 2 4 9 63 44 22 28 129
26 สพป. ยะลา เขต 2 2 1 2 5 47 46 28 17 121
27 สพป. ยะลา เขต 3 1 2 2 5 55 42 25 14 122
28 สพป. นราธิวาส เขต 3 1 1 0 2 49 69 34 26 152
29 สพป. นราธิวาส เขต 1 0 2 5 7 54 43 34 15 131
30 สพป. ปัตตานี เขต 3 0 1 2 3 37 35 29 20 101
รวม 277 274 270 821 2,971 1,676 732 539 5,379