สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้)
ณ จังหวัดตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพป. ภูเก็ต  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  23  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 43  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 106  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 179  เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพป. ชุมพร เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  19  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  19  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 14  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 52  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 145  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 230  เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพป. สงขลา เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  18  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  16  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 23  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 57  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 155  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 53  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 231  เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  17  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  15  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 16  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 48  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 129  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 9  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 194  เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพป. กระบี่  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  16  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  15  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 16  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 47  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 123  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 67  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 208  เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  14  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  20  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 45  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 140  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 62  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 226  เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพป. ตรัง เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  14  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 16  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 40  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 118  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 66  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 33  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 217  เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  22  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 18  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 53  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 137  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 74  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 230  เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพป. ตรัง เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 19  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 45  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 127  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 20  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 197  เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 31  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 118  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 197  เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพป. สงขลา เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  14  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 35  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 108  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 57  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 187  เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 12  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 33  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 123  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 57  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 201  เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพป. ชุมพร เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 26  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 114  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 62  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 205  เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพป. พัทลุง เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 30  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 117  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 54  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 193  เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพป. พังงา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  14  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 32  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 105  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 60  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 188  เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 29  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 111  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 191  เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 23  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 105  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 75  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 207  เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพป. พัทลุง เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 20  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 101  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 49  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 174  เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพป. สงขลา เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 21  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 99  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 52  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 177  เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพป. ระนอง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 13  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 29  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 109  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 196  เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพป. สตูล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 15  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 88  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 64  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 173  เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพป. ปัตตานี เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 55  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 44  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 123  เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพป. ยะลา เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 12  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 66  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 62  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 146  เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพป. นราธิวาส เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 67  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 58  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 153  เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพป. ปัตตานี เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 63  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 44  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 129  เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพป. ยะลา เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 5  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 47  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 46  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 121  เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพป. ยะลา เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 5  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 55  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 42  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 122  เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพป. นราธิวาส เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 2  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 49  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 69  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 152  เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพป. นราธิวาส เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 54  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 43  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 131  เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพป. ปัตตานี เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 3  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 37  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 35  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 101  เหรียญ