สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้)
ณ จังหวัดตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพป. สงขลา เขต 3 ได้  155  เหรียญทอง  53  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 231 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพป. ชุมพร เขต 1 ได้  145  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 230 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 ได้  140  เหรียญทอง  62  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 226 เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้  137  เหรียญทอง  74  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 230 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้  129  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 194 เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพป. ตรัง เขต 1 ได้  127  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 197 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพป. กระบี่ ได้  123  เหรียญทอง  67  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 208 เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้  123  เหรียญทอง  57  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 201 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพป. ตรัง เขต 2 ได้  118  เหรียญทอง  66  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 217 เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ได้  118  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 197 เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพป. พัทลุง เขต 1 ได้  117  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 193 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพป. ชุมพร เขต 2 ได้  114  เหรียญทอง  62  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 205 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้  111  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 191 เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพป. ระนอง ได้  109  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 196 เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพป. สงขลา เขต 2 ได้  108  เหรียญทอง  57  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 187 เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพป. ภูเก็ต ได้  106  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 179 เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้  105  เหรียญทอง  75  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 207 เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพป. พังงา ได้  105  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 188 เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพป. พัทลุง เขต 2 ได้  101  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 174 เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพป. สงขลา เขต 1 ได้  99  เหรียญทอง  52  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 177 เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพป. สตูล ได้  88  เหรียญทอง  64  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 173 เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพป. นราธิวาส เขต 2 ได้  67  เหรียญทอง  58  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 153 เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพป. ยะลา เขต 1 ได้  66  เหรียญทอง  62  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 146 เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพป. ปัตตานี เขต 2 ได้  63  เหรียญทอง  44  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 129 เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพป. ปัตตานี เขต 1 ได้  55  เหรียญทอง  44  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 123 เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพป. ยะลา เขต 3 ได้  55  เหรียญทอง  42  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 122 เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพป. นราธิวาส เขต 1 ได้  54  เหรียญทอง  43  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 131 เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพป. นราธิวาส เขต 3 ได้  49  เหรียญทอง  69  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 152 เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพป. ยะลา เขต 2 ได้  47  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 121 เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพป. ปัตตานี เขต 3 ได้  37  เหรียญทอง  35  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 101 เหรียญ