ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สพป. ภูเก็ต 23 11 9 43
2 สพป. ชุมพร เขต 1 19 19 14 52
3 สพป. สงขลา เขต 3 18 16 23 57
4 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 17 15 16 48
5 สพป. กระบี่ 16 15 16 47
6 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 14 20 11 45
7 สพป. ตรัง เขต 2 14 10 16 40
8 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 13 22 18 53
9 สพป. ตรัง เขต 1 13 13 19 45
10 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 13 11 7 31
11 สพป. สงขลา เขต 2 11 14 10 35
12 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 11 10 12 33
13 สพป. ชุมพร เขต 2 11 7 8 26
14 สพป. พัทลุง เขต 1 10 10 10 30
15 สพป. พังงา 9 14 9 32
16 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 9 12 8 29
17 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 9 6 8 23
18 สพป. พัทลุง เขต 2 9 6 5 20
19 สพป. สงขลา เขต 1 7 6 8 21
20 สพป. ระนอง 6 10 13 29
21 สพป. สตูล 6 5 4 15
22 สพป. ปัตตานี เขต 1 5 3 3 11
23 สพป. ยะลา เขต 1 4 5 3 12
24 สพป. นราธิวาส เขต 2 3 5 5 13
25 สพป. ปัตตานี เขต 2 3 2 4 9
26 สพป. ยะลา เขต 2 2 1 2 5
27 สพป. ยะลา เขต 3 1 2 2 5
28 สพป. นราธิวาส เขต 3 1 1 0 2
29 สพป. นราธิวาส เขต 1 0 2 5 7
30 สพป. ปัตตานี เขต 3 0 1 2 3
รวม 277 274 270 821

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086-4167412 ผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 084-061-4929 ผู้ประสานงาน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]