สถานที่การเข่งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 16:42 น.