ตารางการแข่งขัน (จะอัพเดทเรื่อยๆจนครบ)
ทุกรายการ ขอให้รายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที

*** ตารางการแข่งขันระดับ สพป. รวมทุกสาระ
*** ตารางการแข่งขันระดับ สพม. รวมทุกสาระ
*** ตารางการแข่งขันระดับการศึกษาพิเศษ รวมทุกสาระ
วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 18:21 น.