แผนผังสถานที่แข่งขันหุ่นยนต์
- แผนผัง มอ.วิทยาเขตตรัง
- แผนผัง ศูนย์ประชุม มอ.วิทยาเขตตรัง
วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 22:35 น.