สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ ตำบล กระบี่ใหญ่ อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ นายชำนาญ แสงทอง   081 273 7213
2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่  
3 โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ นายสุชาติ แซ่เตี่ยว   087 419 8250
4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลเขาคราม. อำเภอเมืองกระบี่. จังหวัดกระบี่. นางจินตนา สุขย้อย   081 273 4941
5 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ ตำบลอ่าวลึกเหนือ. อำเภออ่าวลึก. จังหวัดกระบี่ นางศมน แซ่เซี้ยน   089 591 3389
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 ตำบลเหนือคลอง. อำเภอเหนือคลอง. จังหวัดกระบี่. นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์   081 085 1453
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 ตำบลโคกยาง. อำเภอเหนือคลอง. จังหวัดกระบี่. นายสุรศักดิ์ หนูพยันต์   089 590 7384
8 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ. อำเภอเมืองกระบี่. จังหวัดกระบี่ นายสุเทพ เปียกบุตร   096 646 6698
9 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ นางธนภรณ์ บุญเรืองขาว   0862732921
10 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม ตำบลคลองท่อมใต้. อำเภอคลองท่อม. จังหวัดกระบี่. นายสังวร คงภักดี   081 958 4954
11 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่  
12 โรงเรียนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ. อำเภอเมืองกระบี่. จังหวัดกระบี่. นายชุมพล อมตวิยานนท์   081 396 6724
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ นายสวาสดิ์ ขนานใต้   084 305 5501

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]