งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 322,323,324 5 ต.ค. 2561 10.00-11.30 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 09.00-09.30 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 331,332,333 5 ต.ค. 2561 10.00-11.30 รายงานตัวที่ห้องแข่งขัน เวลา 09.00-09.30 น.
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 334 5 ต.ค. 2561 10.00-11.30 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 09.00-09.30 น.
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 322 7 ต.ค. 2561 13.30-15.00 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 12.30-13.00 น.
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 323 7 ต.ค. 2561 13.30-15.00 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 12.30-13.00 น.
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 324 7 ต.ค. 2561 13.30-15.00 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 12.30-13.00 น.
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 334 6 ต.ค. 2561 13.30-15.00 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 12.30-13.00 น.
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 335 6 ต.ค. 2561 13.30-15.00 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 12.30-13.00 น.
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 336 6 ต.ค. 2561 13.30-15.00 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 12.30-13.00 น.
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง 432,433 5 ต.ค. 2561 10.00-11.30 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 09.00-09.30 น.
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง 434,435 5 ต.ค. 2561 10.00-11.30 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 09.00-09.30 น.
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง 436 5 ต.ค. 2561 10.00-11.30 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 09.00-09.30 น.
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 322,323 6 ต.ค. 2561 09.00-16.00 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.00-08.30 น.
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 331,332,333 6 ต.ค. 2561 09.00-16.00 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.00-08.30 น.
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 324,325 6 ต.ค. 2561 09.00-16.00 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.00-08.30 น.
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 2 ห้อง 423,424 5 ต.ค. 2561 10.00-11.30 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 09.00-09.30 น.
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 2 ห้อง 425 5 ต.ค. 2561 10.00-11.30 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 09.00-09.30 น.
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ โรงอาหาร หลังอาคาร3 6 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00-08.30 น.
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ โรงอาหาร หลังอาคาร3 6 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]