งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 อาคารขวัญแก้ว ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 , ม.1/2 5 ต.ค. 2561 09.00 - 11.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 อาคารขวัญแก้ว ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 , ม.2/2 5 ต.ค. 2561 09.00 - 11.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 อาคารขวัญแก้ว ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 5 ต.ค. 2561 09.00 - 11.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 5 ต.ค. 2561 09.00 ส่งเอกสารวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ทีมละ 5 เล่ม
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 5 ต.ค. 2561 09.00 ส่งเอกสารวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ทีมละ 5 เล่ม
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 ต.ค. 2561 09.00 ส่งเอกสารวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ทีมละ 5 เล่ม
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 ต.ค. 2561 09.00 ส่งเอกสารวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ทีมละ 5 เล่ม
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 อาคารขวัญแก้ว ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 ต.ค. 2561 09.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 อาคารขวัญแก้ว ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2561 09.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 ห้อง ประชุมชวน ศรีงาม 5 ต.ค. 2561 09.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 ห้อง ประชุมชวน ศรีงาม 7 ต.ค. 2561 09.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 ห้อง ประชุมชวน ศรีงาม 5 ต.ค. 2561 09.00
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 ห้อง ประชุมชวน ศรีงาม 6 ต.ค. 2561 09.00 ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเองในวันแข่งขัน
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 ห้อง ประชุมมัณดาวีต์ 5 ต.ค. 2561 09.00 ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเองในวันแข่งขัน
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 อาคารขวัญแก้ว ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 , ม.1/2 6 ต.ค. 2561 09.00
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 อาคารขวัญแก้ว ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 6 ต.ค. 2561 09.00
-
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 อาคารขวัญแก้ว ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 6 ต.ค. 2561 09.00
-
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 อาคารขวัญแก้ว ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 6 ต.ค. 2561 09.00
-
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 อาคารขวัญแก้ว ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 6 ต.ค. 2561 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]