งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ อาคาร 3 ชั้น 2 5 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 15

6 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 16 - 27
09.00 - 16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ อาคาร 3 ชั้น 2 5 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

6 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 35
09.00 - 16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ อาคาร 3 ชั้น 2 7 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ อาคารอนุบาล 5 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00 ส่งโครงงานรูปแบบเล่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ อาคารอนุบาล 6 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00 ส่งโครงงานรูปแบบเล่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ อาคารอนุบาล 7 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 ส่งโครงงานรูปแบบเล่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ ห้องโสตฯ ชั้น บน 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ ห้องโสตฯ ชั้น บน 5 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ อาคาร 2 ชั้น ชั้นล่าง ( ห้องป.2 ) 5 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ อาคาร 2 ชั้น ชั้นล่าง ( ห้องป.2 ) 6 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ อาคาร 2 ชั้น ชั้นล่าง ( ห้องป.2 ) 7 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สังคม 5 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 15

6 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 16 - 30

7 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 47
09.00 - 16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง อังกฤษ 5 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

6 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

7 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 55
09.00 - 16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ ห้องโสตฯ ชั้น บน 7 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ อาคารห้องสมุด 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ อาคารห้องสมุด 5 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]