สรุปเหรียญรางวัล สพป. กระบี่
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลกระบี่ 51 10 2 4 63
2 บ้านห้วยเสียด 27 14 4 3 45
3 อุตรกิจ 25 7 3 5 35
4 บ้านถ้ำโกบ 24 6 5 5 35
5 ราชประชานุเคราะห์ 1 23 20 10 9 53
6 ชุมชนบ้านศาลาด่าน 22 12 10 9 44
7 บ้านบางเหียน 19 12 8 7 39
8 บ้านลำทับ 18 5 5 2 28
9 อนุบาลคลองท่อม 17 10 10 2 37
10 บ้านหนองจูด 17 4 4 11 25
11 คลองพน 15 7 10 8 32
12 บ้านบากัน 14 6 12 15 32
13 ราชประชานุเคราะห์ 2 12 5 5 4 22
14 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 10 10 6 5 26
15 บ้านเขาดิน 10 7 5 6 22
16 บ้านนาทุ่งกลาง 10 5 5 4 20
17 บ้านพรุดินนา 10 4 6 4 20
18 บ้านย่านอุดม 10 4 6 3 20
19 บ้านคลองหมาก 10 2 4 3 16
20 บ้านบางเหรียง 10 2 0 3 12
21 บ้านบางเจริญ 9 6 4 1 19
22 อ่าวลึก 9 5 6 7 20
23 บ้านบางคราม 9 4 3 9 16
24 บ้านทรายขาว 8 8 8 7 24
25 ชุมชนบ้านเขากลม 8 7 7 7 22
26 บ้านทุ่งปรือ 8 6 5 6 19
27 บ้านเขาฝาก 8 6 1 8 15
28 บ้านดินนา 7 9 4 7 20
29 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 7 5 7 13 19
30 บ้านหินเพิง 7 5 2 9 14
31 บ้านนาปง 7 4 8 7 19
32 บ้านไร่พัฒนา 7 4 7 8 18
33 วัดโพธิ์เรียง 7 3 6 10 16
34 บ้านหลังสอด 7 3 6 8 16
35 บ้านคลองแห้ง 7 2 6 8 15
36 บ้านควนต่อ 7 2 2 0 11
37 บ้านเกาะกลาง 7 1 1 4 9
38 วัดธรรมาวุธสรณาราม 7 0 4 4 11
39 บ้านทับปริก 6 6 10 4 22
40 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 6 6 6 6 18
41 บ้านบ่อมะม่วง 6 6 3 1 15
42 ชุมชนวัดหาดถั่ว 6 5 5 7 16
43 บ้านคลองหิน 6 5 3 3 14
44 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง 6 3 1 2 10
45 วัดโคกยาง 6 2 5 5 13
46 บ้านร่าปู 6 2 0 2 8
47 บ้านคลองแรด(คลองพน) 6 1 4 7 11
48 บ้านหนองหลุมพอ 5 8 9 11 22
49 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 5 6 9 3 20
50 บ้านคลองโตนด 5 6 2 1 13
51 ชุมชนบ้านทุุ่ง 5 5 6 10 16
52 บ้านคลองยวน 5 5 6 7 16
53 บ้านกอตง 5 2 7 8 14
54 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ 5 1 3 3 9
55 บ้านเกาะจำ 4 5 6 0 15
56 บ้านอ่าวลึกน้อย 4 5 3 4 12
57 บ้านโคกหาร 4 4 6 1 14
58 บ้านคลองยาง 4 4 1 2 9
59 ราชประชานุเคราะห์ 37 4 3 1 3 8
60 บ้านหลังโสด 4 3 1 2 8
61 บ้านดินแดง 4 2 1 2 7
62 บ้านโคกยูง 4 1 1 8 6
63 บ้านห้วยสาร 4 0 2 0 6
64 บ้านคลองพระยา 4 0 1 4 5
65 บ้านศาลาพระม่วง 3 10 9 9 22
66 บ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ 3 6 6 7 15
67 บ้านนาวง 3 6 4 5 13
68 บ้านนานอก 3 5 4 3 12
69 บ้านควนม่วง 3 4 4 3 11
70 คลองท่อมมิตรภาพที่160 3 3 4 3 10
71 บ้านควนกลาง 3 3 2 4 8
72 บ้านเกาะปู 3 2 6 7 11
73 บ้านควนเกาะจันทร์ 3 2 1 2 6
74 วัดภูมิบรรพต 3 2 1 2 6
75 วัดเขาต่อ 3 2 0 1 5
76 บ้านคลองไคร 3 1 7 3 11
77 บ้านคลองย่าหนัด 3 1 0 2 4
78 บ้านสะพานพน 3 1 0 1 4
79 บ้านคลองม่วง 3 0 1 0 4
80 บ้านโละใหญ่ 3 0 0 3 3
81 บ้านคลองนิน 3 0 0 0 3
82 บ้านร่าหมาด 2 6 7 5 15
83 บ้านทุ่งครก 2 5 2 3 9
84 บ้านตลิ่งชัน 2 4 8 11 14
85 บ้านหินลูกช้าง 2 3 5 4 10
86 บ้านทุ่งเสม็ด 2 3 2 5 7
87 บ้านเกาะศรีบอยา 2 3 2 4 7
88 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 2 3 2 3 7
89 บ้านน้ำร้อน 2 3 1 4 6
90 บ้านทุ่ง (อ่าวลึก) 2 3 1 0 6
91 บ้านโคกคา 2 2 3 1 7
92 วัดบางเหลียว 2 2 2 2 6
93 บ้านบกเก้าห้อง 2 1 3 4 6
94 บ้านแหลมกรวด 2 1 3 3 6
95 บ้านปากคลอง 2 1 2 2 5
96 พระราชทานบ้านเกาะพีพี 2 1 1 3 4
97 บ้านไร่ใหญ่ 2 1 0 2 3
98 บ้านเกาะไทร 2 1 0 2 3
99 บ้านบางโสก 2 1 0 0 3
100 วิทยาประชาคม 2 0 3 3 5
101 ชุมชนวัดนาเหนือ 2 0 0 3 2
102 บ้านควนแดง 2 0 0 1 2
103 บ้านหนองน้ำแดง 2 0 0 1 2
104 บ้านพระแอะ 1 5 5 3 11
105 วัดบ้านนา 1 5 4 2 10
106 บ้านห้วยลึก 1 5 0 5 6
107 บ้านมะม่วงเอน 1 4 5 4 10
108 บ้านห้วยน้ำขาว 1 4 4 3 9
109 บ้านหนองกก 1 4 3 4 8
110 บ้านแหลมสัก 1 4 1 3 6
111 บ้านอ่าวนาง 1 3 6 4 10
112 บ้านควนโอ 1 3 4 4 8
113 วัดพรุเตียว 1 3 4 2 8
114 บ้านลิกี 1 3 3 4 7
115 บ้านโคกกลาง 1 3 2 2 6
116 บ้านพรุเตย 1 3 1 3 5
117 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 1 3 1 2 5
118 ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) 1 3 0 1 4
119 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 1 2 6 3 9
120 บ้านคลองเตาะ 1 2 3 6 6
121 บ้านพรุพี 1 2 3 1 6
122 บ้านเกาะปอ 1 2 3 1 6
123 บ้านห้วยน้ำแก้ว 1 2 2 0 5
124 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) 1 2 0 6 3
125 บ้านท่านุ่น 1 2 0 2 3
126 บ้านคลองหวายเล็ก 1 2 0 1 3
127 บ้านปากหรา 1 2 0 0 3
128 บ้านคลองปิ้ง 1 1 1 7 3
129 บ้านคลองชะมวง 1 1 0 4 2
130 บ้านท่ามะพร้าว 1 1 0 1 2
131 บ้านคลองท่อมเหนือ 1 0 3 3 4
132 บ้านดินแดงน้อย 1 0 2 1 3
133 บ้านบกห้อง 1 0 1 1 2
134 บ้านบางเตียว 1 0 0 2 1
135 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 1 0 0 0 1
136 บ้านเขาล่อม 1 0 0 0 1
137 บ้านทุ่งหยีเพ็ง 1 0 0 0 1
138 บ้านในยวน 1 0 0 0 1
139 บ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 1 0 0 0 1
140 บ้านนางรอง 1 0 0 0 1
141 บ้านนาออก 1 0 0 0 1
142 บ้านเขาแก้ว 0 5 2 3 7
143 บ้านหนองทะเล 0 3 2 0 5
144 บ้านคลองกำ 0 2 4 1 6
145 บ้านท่าประดู่ 0 1 5 1 6
146 บ้านคลองรั้ว 0 1 4 5 5
147 บ้านคลองใหญ่ 0 1 2 5 3
148 บ้านควน 0 1 2 4 3
149 บ้านช่องไม้ดำ 0 1 2 4 3
150 บ้านควนใต้ 0 1 2 4 3
151 บ้านนาพรุ 0 1 2 0 3
152 บ้านปากหยา 0 1 1 3 2
153 ทุ่งต้นปีก 0 1 1 1 2
154 บ้านเสม็ดจวน 0 1 1 1 2
155 บ้านแหลมตง 0 1 1 1 2
156 บ้านถ้ำเสีอ 0 1 1 0 2
157 บ้านห้วยพลูหนัง 0 1 1 0 2
158 วัดนทีมุขาราม 0 1 1 0 2
159 บ้านบางหอย 0 1 0 1 1
160 บ้านหว่างคลอง 0 1 0 1 1
161 บ้านในช่องมิตภาพที่ 123 0 1 0 1 1
162 บ้านห้วยปริศนา 0 1 0 0 1
163 บ้านแหลมโพธิ์ 0 1 0 0 1
164 บ้านเขาตั้ง 0 0 6 5 6
165 บ้านโคกยอ 0 0 6 1 6
166 บ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" 0 0 2 4 2
167 บ้านไหนหนัง 0 0 2 1 2
168 บ้านท่ายาง 0 0 2 0 2
169 บ้านคลองเขม้า 0 0 1 2 1
170 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 0 0 1 1 1
171 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 0 0 1 1 1
172 บ้านอ่าวน้ำเมา 0 0 1 1 1
173 บ้านคลองปัญญา 0 0 1 0 1
174 บ้านทุ่งสูง 0 0 1 0 1
175 บ้านทุ่งคา 0 0 0 3 0
176 วัดสถิตโพธาราม 0 0 0 2 0
177 บ้านหนองจิก 0 0 0 1 0
178 บ้านห้วยยูง 0 0 0 0 0
179 บ้านเจ๊ะหลี 0 0 0 0 0
180 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 0 0 0 0 0
181 บ้านเหนือ 0 0 0 0 0
182 เทศบาล 4 มหาราช 0 0 0 0 0
รวม 752 525 530 605 2,412