สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กระบี่
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลกระบี่ 22 14 5 41 51 10 2 4 63
2 อุตรกิจ 10 2 3 15 25 7 3 5 35
3 บ้านถ้ำโกบ 9 3 3 15 24 6 5 5 35
4 ชุมชนบ้านศาลาด่าน 8 6 6 20 22 12 10 9 44
5 ราชประชานุเคราะห์ 1 7 7 6 20 23 20 10 9 53
6 บ้านบากัน 7 4 5 16 14 6 12 15 32
7 บ้านบางเหียน 5 4 3 12 19 12 8 7 39
8 บ้านหนองจูด 5 2 2 9 17 4 4 11 25
9 ราชประชานุเคราะห์ 2 5 1 4 10 12 5 5 4 22
10 บ้านบางเหรียง 5 1 4 10 10 2 0 3 12
11 อนุบาลคลองท่อม 4 7 2 13 17 10 10 2 37
12 บ้านห้วยเสียด 4 6 7 17 27 14 4 3 45
13 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 4 2 1 7 10 10 6 5 26
14 บ้านลำทับ 3 5 3 11 18 5 5 2 28
15 บ้านย่านอุดม 3 4 3 10 10 4 6 3 20
16 บ้านหลังสอด 3 4 1 8 7 3 6 8 16
17 บ้านคลองหมาก 3 3 3 9 10 2 4 3 16
18 บ้านบางเจริญ 3 1 0 4 9 6 4 1 19
19 บ้านดินนา 3 1 0 4 7 9 4 7 20
20 บ้านทับปริก 3 0 1 4 6 6 10 4 22
21 บ้านดินแดง 3 0 0 3 4 2 1 2 7
22 บ้านพรุดินนา 2 5 2 9 10 4 6 4 20
23 บ้านบางคราม 2 3 2 7 9 4 3 9 16
24 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 2 2 2 6 7 5 7 13 19
25 วัดธรรมาวุธสรณาราม 2 2 0 4 7 0 4 4 11
26 บ้านคลองแรด(คลองพน) 2 2 0 4 6 1 4 7 11
27 วัดโพธิ์เรียง 2 1 2 5 7 3 6 10 16
28 คลองพน 2 1 1 4 15 7 10 8 32
29 บ้านควนต่อ 2 1 1 4 7 2 2 0 11
30 บ้านคลองหิน 2 1 1 4 6 5 3 3 14
31 บ้านร่าปู 2 1 1 4 6 2 0 2 8
32 บ้านน้ำร้อน 2 1 1 4 2 3 1 4 6
33 บ้านอ่าวลึกน้อย 2 1 0 3 4 5 3 4 12
34 บ้านคลองยวน 2 0 1 3 5 5 6 7 16
35 บ้านหินลูกช้าง 2 0 1 3 2 3 5 4 10
36 บ้านกอตง 2 0 0 2 5 2 7 8 14
37 บ้านคลองไคร 2 0 0 2 3 1 7 3 11
38 บ้านไร่ใหญ่ 2 0 0 2 2 1 0 2 3
39 วิทยาประชาคม 2 0 0 2 2 0 3 3 5
40 บ้านคลองแห้ง 1 6 1 8 7 2 6 8 15
41 บ้านนาปง 1 3 3 7 7 4 8 7 19
42 บ้านทรายขาว 1 3 1 5 8 8 8 7 24
43 วัดโคกยาง 1 3 1 5 6 2 5 5 13
44 บ้านเขาฝาก 1 1 2 4 8 6 1 8 15
45 ชุมชนบ้านเขากลม 1 1 1 3 8 7 7 7 22
46 บ้านคลองโตนด 1 1 1 3 5 6 2 1 13
47 บ้านควนแดง 1 1 1 3 2 0 0 1 2
48 วัดเขาต่อ 1 1 0 2 3 2 0 1 5
49 บ้านทุ่งเสม็ด 1 1 0 2 2 3 2 5 7
50 บ้านบกเก้าห้อง 1 1 0 2 2 1 3 4 6
51 บ้านหนองน้ำแดง 1 1 0 2 2 0 0 1 2
52 บ้านเกาะกลาง 1 0 3 4 7 1 1 4 9
53 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง 1 0 3 4 6 3 1 2 10
54 บ้านคลองม่วง 1 0 2 3 3 0 1 0 4
55 พระราชทานบ้านเกาะพีพี 1 0 2 3 2 1 1 3 4
56 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 1 0 1 2 5 6 9 3 20
57 บ้านหลังโสด 1 0 1 2 4 3 1 2 8
58 บ้านคลองพระยา 1 0 1 2 4 0 1 4 5
59 บ้านทุ่งครก 1 0 1 2 2 5 2 3 9
60 วัดบางเหลียว 1 0 1 2 2 2 2 2 6
61 บ้านไร่พัฒนา 1 0 0 1 7 4 7 8 18
62 บ้านคลองยาง 1 0 0 1 4 4 1 2 9
63 บ้านนาวง 1 0 0 1 3 6 4 5 13
64 บ้านคลองย่าหนัด 1 0 0 1 3 1 0 2 4
65 บ้านคลองนิน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
66 ชุมชนวัดนาเหนือ 1 0 0 1 2 0 0 3 2
67 บ้านมะม่วงเอน 1 0 0 1 1 4 5 4 10
68 บ้านห้วยน้ำแก้ว 1 0 0 1 1 2 2 0 5
69 บ้านท่านุ่น 1 0 0 1 1 2 0 2 3
70 บ้านบางเตียว 1 0 0 1 1 0 0 2 1
71 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านเขาล่อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านทุ่งหยีเพ็ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านเขาดิน 0 4 5 9 10 7 5 6 22
75 บ้านหินเพิง 0 4 0 4 7 5 2 9 14
76 บ้านศาลาพระม่วง 0 3 0 3 3 10 9 9 22
77 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 0 2 2 4 6 6 6 6 18
78 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ 0 2 1 3 5 1 3 3 9
79 บ้านตลิ่งชัน 0 2 1 3 2 4 8 11 14
80 บ้านห้วยสาร 0 2 0 2 4 0 2 0 6
81 บ้านร่าหมาด 0 2 0 2 2 6 7 5 15
82 บ้านแหลมกรวด 0 2 0 2 2 1 3 3 6
83 อ่าวลึก 0 1 2 3 9 5 6 7 20
84 บ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ 0 1 2 3 3 6 6 7 15
85 บ้านโคกยูง 0 1 1 2 4 1 1 8 6
86 บ้านโละใหญ่ 0 1 1 2 3 0 0 3 3
87 บ้านนาทุ่งกลาง 0 1 0 1 10 5 5 4 20
88 ชุมชนบ้านทุุ่ง 0 1 0 1 5 5 6 10 16
89 ราชประชานุเคราะห์ 37 0 1 0 1 4 3 1 3 8
90 บ้านนานอก 0 1 0 1 3 5 4 3 12
91 บ้านควนม่วง 0 1 0 1 3 4 4 3 11
92 บ้านเกาะศรีบอยา 0 1 0 1 2 3 2 4 7
93 บ้านทุ่ง (อ่าวลึก) 0 1 0 1 2 3 1 0 6
94 บ้านโคกกลาง 0 1 0 1 1 3 2 2 6
95 บ้านพรุเตย 0 1 0 1 1 3 1 3 5
96 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 0 1 0 1 1 3 1 2 5
97 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 0 1 0 1 1 2 6 3 9
98 บ้านในยวน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
99 บ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านคลองกำ 0 1 0 1 0 2 4 1 6
101 บ้านทุ่งปรือ 0 0 3 3 8 6 5 6 19
102 ชุมชนวัดหาดถั่ว 0 0 3 3 6 5 5 7 16
103 บ้านบ่อมะม่วง 0 0 2 2 6 6 3 1 15
104 บ้านสะพานพน 0 0 2 2 3 1 0 1 4
105 บ้านแหลมสัก 0 0 2 2 1 4 1 3 6
106 บ้านหนองหลุมพอ 0 0 1 1 5 8 9 11 22
107 บ้านเกาะจำ 0 0 1 1 4 5 6 0 15
108 บ้านโคกหาร 0 0 1 1 4 4 6 1 14
109 บ้านเกาะปู 0 0 1 1 3 2 6 7 11
110 บ้านควนเกาะจันทร์ 0 0 1 1 3 2 1 2 6
111 บ้านปากคลอง 0 0 1 1 2 1 2 2 5
112 บ้านเกาะไทร 0 0 1 1 2 1 0 2 3
113 บ้านพระแอะ 0 0 1 1 1 5 5 3 11
114 บ้านคลองเตาะ 0 0 1 1 1 2 3 6 6
115 บ้านพรุพี 0 0 1 1 1 2 3 1 6
116 บ้านปากหรา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
117 บ้านควน 0 0 1 1 0 1 2 4 3
118 คลองท่อมมิตรภาพที่160 0 0 0 0 3 3 4 3 10
119 บ้านควนกลาง 0 0 0 0 3 3 2 4 8
120 วัดภูมิบรรพต 0 0 0 0 3 2 1 2 6
121 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 3 2 3 7
122 บ้านโคกคา 0 0 0 0 2 2 3 1 7
123 บ้านบางโสก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
124 วัดบ้านนา 0 0 0 0 1 5 4 2 10
125 บ้านห้วยลึก 0 0 0 0 1 5 0 5 6
126 บ้านห้วยน้ำขาว 0 0 0 0 1 4 4 3 9
127 บ้านหนองกก 0 0 0 0 1 4 3 4 8
128 บ้านอ่าวนาง 0 0 0 0 1 3 6 4 10
129 บ้านควนโอ 0 0 0 0 1 3 4 4 8
130 วัดพรุเตียว 0 0 0 0 1 3 4 2 8
131 บ้านลิกี 0 0 0 0 1 3 3 4 7
132 ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) 0 0 0 0 1 3 0 1 4
133 บ้านเกาะปอ 0 0 0 0 1 2 3 1 6
134 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) 0 0 0 0 1 2 0 6 3
135 บ้านคลองหวายเล็ก 0 0 0 0 1 2 0 1 3
136 บ้านคลองปิ้ง 0 0 0 0 1 1 1 7 3
137 บ้านคลองชะมวง 0 0 0 0 1 1 0 4 2
138 บ้านท่ามะพร้าว 0 0 0 0 1 1 0 1 2
139 บ้านคลองท่อมเหนือ 0 0 0 0 1 0 3 3 4
140 บ้านดินแดงน้อย 0 0 0 0 1 0 2 1 3
141 บ้านบกห้อง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
142 บ้านนางรอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านนาออก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านเขาแก้ว 0 0 0 0 0 5 2 3 7
145 บ้านหนองทะเล 0 0 0 0 0 3 2 0 5
146 บ้านท่าประดู่ 0 0 0 0 0 1 5 1 6
147 บ้านคลองรั้ว 0 0 0 0 0 1 4 5 5
148 บ้านคลองใหญ่ 0 0 0 0 0 1 2 5 3
149 บ้านช่องไม้ดำ 0 0 0 0 0 1 2 4 3
150 บ้านควนใต้ 0 0 0 0 0 1 2 4 3
151 บ้านนาพรุ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
152 บ้านปากหยา 0 0 0 0 0 1 1 3 2
153 ทุ่งต้นปีก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
154 บ้านเสม็ดจวน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
155 บ้านแหลมตง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
156 บ้านถ้ำเสีอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
157 บ้านห้วยพลูหนัง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
158 วัดนทีมุขาราม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
159 บ้านบางหอย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
160 บ้านหว่างคลอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
161 บ้านในช่องมิตภาพที่ 123 0 0 0 0 0 1 0 1 1
162 บ้านห้วยปริศนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านแหลมโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านเขาตั้ง 0 0 0 0 0 0 6 5 6
165 บ้านโคกยอ 0 0 0 0 0 0 6 1 6
166 บ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" 0 0 0 0 0 0 2 4 2
167 บ้านไหนหนัง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
168 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
169 บ้านคลองเขม้า 0 0 0 0 0 0 1 2 1
170 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
171 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
172 บ้านอ่าวน้ำเมา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
173 บ้านคลองปัญญา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
174 บ้านทุ่งสูง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175 บ้านทุ่งคา 0 0 0 0 0 0 0 3 0
176 วัดสถิตโพธาราม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
177 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
178 บ้านห้วยยูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 บ้านเจ๊ะหลี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 บ้านเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 เทศบาล 4 มหาราช 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 189 162 142 493 752 525 530 605 1,807