สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กระบี่
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลกระบี่ 22 14 5 41 51 10 2 4 63
2 อุตรกิจ 10 2 3 15 25 7 3 5 35
3 บ้านถ้ำโกบ 9 3 3 15 24 6 5 5 35
4 ชุมชนบ้านศาลาด่าน 8 8 6 22 23 13 10 9 46
5 ราชประชานุเคราะห์ 1 8 7 6 21 24 21 10 9 55
6 บ้านบากัน 7 4 5 16 14 6 12 15 32
7 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 7 4 2 13 16 11 7 5 34
8 บ้านบางเหรียง 7 1 4 12 12 2 0 3 14
9 บ้านห้วยเสียด 5 7 7 19 29 14 4 3 47
10 บ้านบางเหียน 5 4 3 12 20 13 8 7 41
11 ราชประชานุเคราะห์ 37 5 4 1 10 12 4 1 3 17
12 บ้านหนองจูด 5 2 2 9 17 4 4 11 25
13 ราชประชานุเคราะห์ 2 5 1 4 10 12 6 5 4 23
14 อนุบาลคลองท่อม 4 7 2 13 17 10 10 2 37
15 บ้านทรายขาว 4 4 2 10 12 9 8 7 29
16 วัดโพธิ์เรียง 4 2 2 8 10 3 6 10 19
17 บ้านกอตง 4 2 0 6 9 3 8 8 20
18 บ้านเขาฝาก 4 1 3 8 12 6 1 8 19
19 บ้านลำทับ 3 5 3 11 19 5 5 2 29
20 บ้านย่านอุดม 3 4 3 10 10 4 6 3 20
21 บ้านหลังสอด 3 4 1 8 7 3 6 8 16
22 บ้านคลองหมาก 3 3 3 9 10 2 4 3 16
23 บ้านคลองหิน 3 2 1 6 8 5 3 3 16
24 บ้านห้วยสาร 3 2 0 5 7 0 2 0 9
25 บ้านบางเจริญ 3 1 0 4 9 7 4 1 20
26 บ้านดินนา 3 1 0 4 7 9 4 7 20
27 บ้านทับปริก 3 0 1 4 6 6 10 4 22
28 บ้านดินแดง 3 0 0 3 4 2 1 2 7
29 บ้านพรุดินนา 2 5 2 9 10 4 6 4 20
30 บ้านบางคราม 2 3 2 7 9 4 3 9 16
31 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 2 2 2 6 7 5 7 13 19
32 วัดธรรมาวุธสรณาราม 2 2 0 4 7 0 4 4 11
33 บ้านคลองแรด(คลองพน) 2 2 0 4 6 1 4 7 11
34 คลองพน 2 1 1 4 15 7 10 8 32
35 บ้านควนต่อ 2 1 1 4 7 2 2 0 11
36 บ้านร่าปู 2 1 1 4 6 2 0 2 8
37 บ้านหินลูกช้าง 2 1 1 4 5 4 5 4 14
38 บ้านน้ำร้อน 2 1 1 4 2 3 1 4 6
39 บ้านไร่พัฒนา 2 1 0 3 10 4 7 8 21
40 บ้านอ่าวลึกน้อย 2 1 0 3 4 5 3 4 12
41 บ้านคลองยวน 2 0 1 3 5 5 6 7 16
42 บ้านคลองไคร 2 0 1 3 3 2 7 3 12
43 วัดบางเหลียว 2 0 1 3 3 2 2 2 7
44 บ้านคลองยาง 2 0 0 2 5 4 1 2 10
45 บ้านไร่ใหญ่ 2 0 0 2 2 1 0 2 3
46 วิทยาประชาคม 2 0 0 2 2 0 3 3 5
47 บ้านคลองแห้ง 1 6 1 8 7 2 6 8 15
48 บ้านนาปง 1 5 3 9 9 4 8 7 21
49 วัดโคกยาง 1 5 1 7 8 2 5 5 15
50 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 1 2 3 6 9 7 6 6 22
51 บ้านคลองย่าหนัด 1 2 0 3 5 2 0 2 7
52 บ้านลิกี 1 1 2 4 4 4 3 4 11
53 ชุมชนบ้านเขากลม 1 1 1 3 8 7 7 7 22
54 บ้านคลองโตนด 1 1 1 3 5 6 2 1 13
55 บ้านควนแดง 1 1 1 3 2 0 0 1 2
56 วัดเขาต่อ 1 1 0 2 3 2 0 1 5
57 บ้านทุ่งเสม็ด 1 1 0 2 2 3 2 5 7
58 บ้านบกเก้าห้อง 1 1 0 2 2 1 3 4 6
59 บ้านหนองน้ำแดง 1 1 0 2 2 0 0 1 2
60 บ้านทุ่งปรือ 1 0 4 5 10 7 5 6 22
61 บ้านเกาะกลาง 1 0 3 4 7 1 1 4 9
62 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง 1 0 3 4 6 3 1 2 10
63 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 1 0 2 3 6 6 9 3 21
64 บ้านคลองม่วง 1 0 2 3 3 0 1 0 4
65 พระราชทานบ้านเกาะพีพี 1 0 2 3 2 1 1 3 4
66 บ้านหลังโสด 1 0 1 2 4 3 1 2 8
67 บ้านคลองพระยา 1 0 1 2 4 0 1 4 5
68 บ้านทุ่งครก 1 0 1 2 2 5 2 3 9
69 บ้านนาวง 1 0 0 1 3 6 4 5 13
70 บ้านคลองนิน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
71 วัดบ้านนา 1 0 0 1 2 5 4 2 11
72 ชุมชนวัดนาเหนือ 1 0 0 1 2 0 0 3 2
73 บ้านเขาแก้ว 1 0 0 1 1 5 2 3 8
74 บ้านมะม่วงเอน 1 0 0 1 1 4 5 4 10
75 บ้านห้วยน้ำแก้ว 1 0 0 1 1 2 2 0 5
76 บ้านท่านุ่น 1 0 0 1 1 2 0 2 3
77 บ้านท่าประดู่ 1 0 0 1 1 1 5 1 7
78 บ้านบางเตียว 1 0 0 1 1 1 0 2 2
79 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านเขาล่อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านทุ่งหยีเพ็ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านเขาดิน 0 5 5 10 12 8 5 6 25
83 บ้านหินเพิง 0 4 0 4 7 6 2 9 15
84 บ้านศาลาพระม่วง 0 4 0 4 4 14 9 9 27
85 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ 0 2 1 3 5 1 3 3 9
86 บ้านตลิ่งชัน 0 2 1 3 2 4 8 11 14
87 บ้านควนม่วง 0 2 0 2 4 4 4 3 12
88 บ้านร่าหมาด 0 2 0 2 2 6 7 5 15
89 บ้านแหลมกรวด 0 2 0 2 2 1 3 3 6
90 อ่าวลึก 0 1 2 3 9 5 6 7 20
91 บ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ 0 1 2 3 3 6 6 7 15
92 ชุมชนบ้านทุุ่ง 0 1 1 2 5 7 6 10 18
93 บ้านโคกยูง 0 1 1 2 4 1 1 8 6
94 บ้านเกาะปู 0 1 1 2 3 3 6 7 12
95 บ้านโละใหญ่ 0 1 1 2 3 0 0 3 3
96 บ้านนาทุ่งกลาง 0 1 0 1 10 5 5 4 20
97 บ้านนานอก 0 1 0 1 3 5 4 3 12
98 บ้านเกาะศรีบอยา 0 1 0 1 2 3 2 4 7
99 บ้านทุ่ง (อ่าวลึก) 0 1 0 1 2 3 1 0 6
100 บ้านในยวน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
101 บ้านโคกกลาง 0 1 0 1 1 3 2 2 6
102 บ้านพรุเตย 0 1 0 1 1 3 1 3 5
103 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 0 1 0 1 1 3 1 2 5
104 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 0 1 0 1 1 2 6 3 9
105 บ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
106 บ้านคลองกำ 0 1 0 1 0 2 4 1 6
107 ชุมชนวัดหาดถั่ว 0 0 3 3 6 5 5 7 16
108 บ้านบ่อมะม่วง 0 0 2 2 6 6 3 1 15
109 บ้านสะพานพน 0 0 2 2 3 1 0 1 4
110 บ้านแหลมสัก 0 0 2 2 1 4 1 3 6
111 บ้านหนองหลุมพอ 0 0 1 1 5 8 9 11 22
112 บ้านเกาะจำ 0 0 1 1 4 5 6 0 15
113 บ้านโคกหาร 0 0 1 1 4 4 6 1 14
114 บ้านควนเกาะจันทร์ 0 0 1 1 3 2 1 2 6
115 บ้านปากคลอง 0 0 1 1 2 1 2 2 5
116 บ้านเกาะไทร 0 0 1 1 2 1 0 2 3
117 บ้านพระแอะ 0 0 1 1 1 5 5 3 11
118 บ้านคลองเตาะ 0 0 1 1 1 2 3 6 6
119 บ้านพรุพี 0 0 1 1 1 2 3 1 6
120 บ้านปากหรา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
121 บ้านเสม็ดจวน 0 0 1 1 1 1 1 1 3
122 บ้านควน 0 0 1 1 0 2 2 4 4
123 คลองท่อมมิตรภาพที่160 0 0 0 0 3 3 4 3 10
124 บ้านควนกลาง 0 0 0 0 3 3 2 4 8
125 วัดภูมิบรรพต 0 0 0 0 3 2 1 2 6
126 บ้านช่องไม้ดำ 0 0 0 0 3 1 3 4 7
127 บ้านอ่าวนาง 0 0 0 0 2 3 6 4 11
128 บ้านโคกคา 0 0 0 0 2 3 3 1 8
129 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 3 2 3 7
130 บ้านบางโสก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
131 บ้านห้วยลึก 0 0 0 0 1 5 0 5 6
132 บ้านห้วยน้ำขาว 0 0 0 0 1 4 4 3 9
133 บ้านหนองกก 0 0 0 0 1 4 3 4 8
134 บ้านควนโอ 0 0 0 0 1 3 4 4 8
135 วัดพรุเตียว 0 0 0 0 1 3 4 2 8
136 ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) 0 0 0 0 1 3 0 1 4
137 บ้านเกาะปอ 0 0 0 0 1 2 3 1 6
138 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) 0 0 0 0 1 2 0 6 3
139 บ้านคลองหวายเล็ก 0 0 0 0 1 2 0 1 3
140 บ้านนาพรุ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
141 บ้านคลองปิ้ง 0 0 0 0 1 1 1 7 3
142 บ้านคลองชะมวง 0 0 0 0 1 1 0 4 2
143 บ้านท่ามะพร้าว 0 0 0 0 1 1 0 1 2
144 บ้านคลองท่อมเหนือ 0 0 0 0 1 0 3 3 4
145 บ้านดินแดงน้อย 0 0 0 0 1 0 2 1 3
146 บ้านบกห้อง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
147 บ้านนางรอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านนาออก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านหนองทะเล 0 0 0 0 0 3 2 0 5
150 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 0 0 0 0 0 2 1 1 3
151 บ้านเขาตั้ง 0 0 0 0 0 1 6 5 7
152 บ้านคลองรั้ว 0 0 0 0 0 1 4 5 5
153 บ้านคลองใหญ่ 0 0 0 0 0 1 2 5 3
154 บ้านควนใต้ 0 0 0 0 0 1 2 4 3
155 บ้านปากหยา 0 0 0 0 0 1 1 3 2
156 ทุ่งต้นปีก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
157 บ้านแหลมตง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
158 บ้านถ้ำเสีอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
159 บ้านห้วยพลูหนัง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
160 วัดนทีมุขาราม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
161 บ้านบางหอย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
162 บ้านหว่างคลอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
163 บ้านในช่องมิตภาพที่ 123 0 0 0 0 0 1 0 1 1
164 บ้านห้วยปริศนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านแหลมโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านโคกยอ 0 0 0 0 0 0 6 1 6
167 บ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" 0 0 0 0 0 0 2 4 2
168 บ้านไหนหนัง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
169 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
170 บ้านคลองเขม้า 0 0 0 0 0 0 1 2 1
171 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
172 บ้านอ่าวน้ำเมา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
173 บ้านคลองปัญญา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
174 บ้านทุ่งสูง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175 บ้านทุ่งคา 0 0 0 0 0 0 0 3 0
176 วัดสถิตโพธาราม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
177 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
178 บ้านห้วยยูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 บ้านเจ๊ะหลี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 บ้านเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 เทศบาล 4 มหาราช 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 224 188 154 566 831 555 533 605 1,919