สรุปเหรียญรางวัล สพป. กระบี่
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลกระบี่ 51 10 2 4 63
2 บ้านห้วยเสียด 29 14 4 3 47
3 อุตรกิจ 25 7 3 5 35
4 ราชประชานุเคราะห์ 1 24 21 10 9 55
5 บ้านถ้ำโกบ 24 6 5 5 35
6 ชุมชนบ้านศาลาด่าน 23 13 10 9 46
7 บ้านบางเหียน 20 13 8 7 41
8 บ้านลำทับ 19 5 5 2 29
9 อนุบาลคลองท่อม 17 10 10 2 37
10 บ้านหนองจูด 17 4 4 11 25
11 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 16 11 7 5 34
12 คลองพน 15 7 10 8 32
13 บ้านบากัน 14 6 12 15 32
14 บ้านทรายขาว 12 9 8 7 29
15 บ้านเขาดิน 12 8 5 6 25
16 ราชประชานุเคราะห์ 2 12 6 5 4 23
17 บ้านเขาฝาก 12 6 1 8 19
18 ราชประชานุเคราะห์ 37 12 4 1 3 17
19 บ้านบางเหรียง 12 2 0 3 14
20 บ้านทุ่งปรือ 10 7 5 6 22
21 บ้านนาทุ่งกลาง 10 5 5 4 20
22 บ้านไร่พัฒนา 10 4 7 8 21
23 บ้านพรุดินนา 10 4 6 4 20
24 บ้านย่านอุดม 10 4 6 3 20
25 วัดโพธิ์เรียง 10 3 6 10 19
26 บ้านคลองหมาก 10 2 4 3 16
27 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 9 7 6 6 22
28 บ้านบางเจริญ 9 7 4 1 20
29 อ่าวลึก 9 5 6 7 20
30 บ้านนาปง 9 4 8 7 21
31 บ้านบางคราม 9 4 3 9 16
32 บ้านกอตง 9 3 8 8 20
33 ชุมชนบ้านเขากลม 8 7 7 7 22
34 บ้านคลองหิน 8 5 3 3 16
35 วัดโคกยาง 8 2 5 5 15
36 บ้านดินนา 7 9 4 7 20
37 บ้านหินเพิง 7 6 2 9 15
38 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 7 5 7 13 19
39 บ้านหลังสอด 7 3 6 8 16
40 บ้านคลองแห้ง 7 2 6 8 15
41 บ้านควนต่อ 7 2 2 0 11
42 บ้านเกาะกลาง 7 1 1 4 9
43 วัดธรรมาวุธสรณาราม 7 0 4 4 11
44 บ้านห้วยสาร 7 0 2 0 9
45 บ้านทับปริก 6 6 10 4 22
46 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 6 6 9 3 21
47 บ้านบ่อมะม่วง 6 6 3 1 15
48 ชุมชนวัดหาดถั่ว 6 5 5 7 16
49 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง 6 3 1 2 10
50 บ้านร่าปู 6 2 0 2 8
51 บ้านคลองแรด(คลองพน) 6 1 4 7 11
52 บ้านหนองหลุมพอ 5 8 9 11 22
53 ชุมชนบ้านทุุ่ง 5 7 6 10 18
54 บ้านคลองโตนด 5 6 2 1 13
55 บ้านคลองยวน 5 5 6 7 16
56 บ้านหินลูกช้าง 5 4 5 4 14
57 บ้านคลองยาง 5 4 1 2 10
58 บ้านคลองย่าหนัด 5 2 0 2 7
59 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ 5 1 3 3 9
60 บ้านศาลาพระม่วง 4 14 9 9 27
61 บ้านเกาะจำ 4 5 6 0 15
62 บ้านอ่าวลึกน้อย 4 5 3 4 12
63 บ้านโคกหาร 4 4 6 1 14
64 บ้านควนม่วง 4 4 4 3 12
65 บ้านลิกี 4 4 3 4 11
66 บ้านหลังโสด 4 3 1 2 8
67 บ้านดินแดง 4 2 1 2 7
68 บ้านโคกยูง 4 1 1 8 6
69 บ้านคลองพระยา 4 0 1 4 5
70 บ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ 3 6 6 7 15
71 บ้านนาวง 3 6 4 5 13
72 บ้านนานอก 3 5 4 3 12
73 บ้านเกาะปู 3 3 6 7 12
74 คลองท่อมมิตรภาพที่160 3 3 4 3 10
75 บ้านควนกลาง 3 3 2 4 8
76 บ้านคลองไคร 3 2 7 3 12
77 วัดบางเหลียว 3 2 2 2 7
78 บ้านควนเกาะจันทร์ 3 2 1 2 6
79 วัดภูมิบรรพต 3 2 1 2 6
80 วัดเขาต่อ 3 2 0 1 5
81 บ้านช่องไม้ดำ 3 1 3 4 7
82 บ้านสะพานพน 3 1 0 1 4
83 บ้านคลองม่วง 3 0 1 0 4
84 บ้านโละใหญ่ 3 0 0 3 3
85 บ้านคลองนิน 3 0 0 0 3
86 บ้านร่าหมาด 2 6 7 5 15
87 วัดบ้านนา 2 5 4 2 11
88 บ้านทุ่งครก 2 5 2 3 9
89 บ้านตลิ่งชัน 2 4 8 11 14
90 บ้านอ่าวนาง 2 3 6 4 11
91 บ้านโคกคา 2 3 3 1 8
92 บ้านทุ่งเสม็ด 2 3 2 5 7
93 บ้านเกาะศรีบอยา 2 3 2 4 7
94 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 2 3 2 3 7
95 บ้านน้ำร้อน 2 3 1 4 6
96 บ้านทุ่ง (อ่าวลึก) 2 3 1 0 6
97 บ้านบกเก้าห้อง 2 1 3 4 6
98 บ้านแหลมกรวด 2 1 3 3 6
99 บ้านปากคลอง 2 1 2 2 5
100 พระราชทานบ้านเกาะพีพี 2 1 1 3 4
101 บ้านไร่ใหญ่ 2 1 0 2 3
102 บ้านเกาะไทร 2 1 0 2 3
103 บ้านบางโสก 2 1 0 0 3
104 วิทยาประชาคม 2 0 3 3 5
105 ชุมชนวัดนาเหนือ 2 0 0 3 2
106 บ้านควนแดง 2 0 0 1 2
107 บ้านหนองน้ำแดง 2 0 0 1 2
108 บ้านในยวน 2 0 0 0 2
109 บ้านพระแอะ 1 5 5 3 11
110 บ้านเขาแก้ว 1 5 2 3 8
111 บ้านห้วยลึก 1 5 0 5 6
112 บ้านมะม่วงเอน 1 4 5 4 10
113 บ้านห้วยน้ำขาว 1 4 4 3 9
114 บ้านหนองกก 1 4 3 4 8
115 บ้านแหลมสัก 1 4 1 3 6
116 บ้านควนโอ 1 3 4 4 8
117 วัดพรุเตียว 1 3 4 2 8
118 บ้านโคกกลาง 1 3 2 2 6
119 บ้านพรุเตย 1 3 1 3 5
120 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 1 3 1 2 5
121 ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) 1 3 0 1 4
122 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 1 2 6 3 9
123 บ้านคลองเตาะ 1 2 3 6 6
124 บ้านพรุพี 1 2 3 1 6
125 บ้านเกาะปอ 1 2 3 1 6
126 บ้านห้วยน้ำแก้ว 1 2 2 0 5
127 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) 1 2 0 6 3
128 บ้านท่านุ่น 1 2 0 2 3
129 บ้านคลองหวายเล็ก 1 2 0 1 3
130 บ้านปากหรา 1 2 0 0 3
131 บ้านท่าประดู่ 1 1 5 1 7
132 บ้านนาพรุ 1 1 2 0 4
133 บ้านคลองปิ้ง 1 1 1 7 3
134 บ้านเสม็ดจวน 1 1 1 1 3
135 บ้านคลองชะมวง 1 1 0 4 2
136 บ้านบางเตียว 1 1 0 2 2
137 บ้านท่ามะพร้าว 1 1 0 1 2
138 บ้านคลองท่อมเหนือ 1 0 3 3 4
139 บ้านดินแดงน้อย 1 0 2 1 3
140 บ้านบกห้อง 1 0 1 1 2
141 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 1 0 0 0 1
142 บ้านเขาล่อม 1 0 0 0 1
143 บ้านทุ่งหยีเพ็ง 1 0 0 0 1
144 บ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 1 0 0 0 1
145 บ้านนางรอง 1 0 0 0 1
146 บ้านนาออก 1 0 0 0 1
147 บ้านหนองทะเล 0 3 2 0 5
148 บ้านคลองกำ 0 2 4 1 6
149 บ้านควน 0 2 2 4 4
150 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 0 2 1 1 3
151 บ้านเขาตั้ง 0 1 6 5 7
152 บ้านคลองรั้ว 0 1 4 5 5
153 บ้านคลองใหญ่ 0 1 2 5 3
154 บ้านควนใต้ 0 1 2 4 3
155 บ้านปากหยา 0 1 1 3 2
156 ทุ่งต้นปีก 0 1 1 1 2
157 บ้านแหลมตง 0 1 1 1 2
158 บ้านถ้ำเสีอ 0 1 1 0 2
159 บ้านห้วยพลูหนัง 0 1 1 0 2
160 วัดนทีมุขาราม 0 1 1 0 2
161 บ้านบางหอย 0 1 0 1 1
162 บ้านหว่างคลอง 0 1 0 1 1
163 บ้านในช่องมิตภาพที่ 123 0 1 0 1 1
164 บ้านห้วยปริศนา 0 1 0 0 1
165 บ้านแหลมโพธิ์ 0 1 0 0 1
166 บ้านโคกยอ 0 0 6 1 6
167 บ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" 0 0 2 4 2
168 บ้านไหนหนัง 0 0 2 1 2
169 บ้านท่ายาง 0 0 2 0 2
170 บ้านคลองเขม้า 0 0 1 2 1
171 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 0 0 1 1 1
172 บ้านอ่าวน้ำเมา 0 0 1 1 1
173 บ้านคลองปัญญา 0 0 1 0 1
174 บ้านทุ่งสูง 0 0 1 0 1
175 บ้านทุ่งคา 0 0 0 3 0
176 วัดสถิตโพธาราม 0 0 0 2 0
177 บ้านหนองจิก 0 0 0 1 0
178 บ้านห้วยยูง 0 0 0 0 0
179 บ้านเจ๊ะหลี 0 0 0 0 0
180 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 0 0 0 0 0
181 บ้านเหนือ 0 0 0 0 0
182 เทศบาล 4 มหาราช 0 0 0 0 0
รวม 831 555 533 605 1,919