สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กระบี่
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลกระบี่ 22 14 5 41
2 อุตรกิจ 10 2 3 15
3 บ้านถ้ำโกบ 9 3 3 15
4 ชุมชนบ้านศาลาด่าน 8 8 6 22
5 ราชประชานุเคราะห์ 1 8 7 6 21
6 บ้านบากัน 7 4 5 16
7 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 7 4 2 13
8 บ้านบางเหรียง 7 1 4 12
9 บ้านห้วยเสียด 5 7 7 19
10 บ้านบางเหียน 5 4 3 12
11 ราชประชานุเคราะห์ 37 5 4 1 10
12 บ้านหนองจูด 5 2 2 9
13 ราชประชานุเคราะห์ 2 5 1 4 10
14 อนุบาลคลองท่อม 4 7 2 13
15 บ้านทรายขาว 4 4 2 10
16 วัดโพธิ์เรียง 4 2 2 8
17 บ้านกอตง 4 2 0 6
18 บ้านเขาฝาก 4 1 3 8
19 บ้านลำทับ 3 5 3 11
20 บ้านย่านอุดม 3 4 3 10
21 บ้านหลังสอด 3 4 1 8
22 บ้านคลองหมาก 3 3 3 9
23 บ้านคลองหิน 3 2 1 6
24 บ้านห้วยสาร 3 2 0 5
25 บ้านบางเจริญ 3 1 0 4
26 บ้านดินนา 3 1 0 4
27 บ้านทับปริก 3 0 1 4
28 บ้านดินแดง 3 0 0 3
29 บ้านพรุดินนา 2 5 2 9
30 บ้านบางคราม 2 3 2 7
31 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 2 2 2 6
32 วัดธรรมาวุธสรณาราม 2 2 0 4
33 บ้านคลองแรด(คลองพน) 2 2 0 4
34 คลองพน 2 1 1 4
35 บ้านควนต่อ 2 1 1 4
36 บ้านร่าปู 2 1 1 4
37 บ้านหินลูกช้าง 2 1 1 4
38 บ้านน้ำร้อน 2 1 1 4
39 บ้านไร่พัฒนา 2 1 0 3
40 บ้านอ่าวลึกน้อย 2 1 0 3
41 บ้านคลองยวน 2 0 1 3
42 บ้านคลองไคร 2 0 1 3
43 วัดบางเหลียว 2 0 1 3
44 บ้านคลองยาง 2 0 0 2
45 บ้านไร่ใหญ่ 2 0 0 2
46 วิทยาประชาคม 2 0 0 2
47 บ้านคลองแห้ง 1 6 1 8
48 บ้านนาปง 1 5 3 9
49 วัดโคกยาง 1 5 1 7
50 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 1 2 3 6
51 บ้านคลองย่าหนัด 1 2 0 3
52 บ้านลิกี 1 1 2 4
53 ชุมชนบ้านเขากลม 1 1 1 3
54 บ้านคลองโตนด 1 1 1 3
55 บ้านควนแดง 1 1 1 3
56 วัดเขาต่อ 1 1 0 2
57 บ้านทุ่งเสม็ด 1 1 0 2
58 บ้านบกเก้าห้อง 1 1 0 2
59 บ้านหนองน้ำแดง 1 1 0 2
60 บ้านทุ่งปรือ 1 0 4 5
61 บ้านเกาะกลาง 1 0 3 4
62 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง 1 0 3 4
63 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 1 0 2 3
64 บ้านคลองม่วง 1 0 2 3
65 พระราชทานบ้านเกาะพีพี 1 0 2 3
66 บ้านหลังโสด 1 0 1 2
67 บ้านคลองพระยา 1 0 1 2
68 บ้านทุ่งครก 1 0 1 2
69 บ้านนาวง 1 0 0 1
70 บ้านคลองนิน 1 0 0 1
71 วัดบ้านนา 1 0 0 1
72 ชุมชนวัดนาเหนือ 1 0 0 1
73 บ้านเขาแก้ว 1 0 0 1
74 บ้านมะม่วงเอน 1 0 0 1
75 บ้านห้วยน้ำแก้ว 1 0 0 1
76 บ้านท่านุ่น 1 0 0 1
77 บ้านท่าประดู่ 1 0 0 1
78 บ้านบางเตียว 1 0 0 1
79 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 1 0 0 1
80 บ้านเขาล่อม 1 0 0 1
81 บ้านทุ่งหยีเพ็ง 1 0 0 1
82 บ้านเขาดิน 0 5 5 10
83 บ้านหินเพิง 0 4 0 4
84 บ้านศาลาพระม่วง 0 4 0 4
85 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ 0 2 1 3
86 บ้านตลิ่งชัน 0 2 1 3
87 บ้านควนม่วง 0 2 0 2
88 บ้านร่าหมาด 0 2 0 2
89 บ้านแหลมกรวด 0 2 0 2
90 อ่าวลึก 0 1 2 3
91 บ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ 0 1 2 3
92 ชุมชนบ้านทุุ่ง 0 1 1 2
93 บ้านโคกยูง 0 1 1 2
94 บ้านเกาะปู 0 1 1 2
95 บ้านโละใหญ่ 0 1 1 2
96 บ้านนาทุ่งกลาง 0 1 0 1
97 บ้านนานอก 0 1 0 1
98 บ้านเกาะศรีบอยา 0 1 0 1
99 บ้านทุ่ง (อ่าวลึก) 0 1 0 1
100 บ้านในยวน 0 1 0 1
101 บ้านโคกกลาง 0 1 0 1
102 บ้านพรุเตย 0 1 0 1
103 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 0 1 0 1
104 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 0 1 0 1
105 บ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 0 1 0 1
106 บ้านคลองกำ 0 1 0 1
107 ชุมชนวัดหาดถั่ว 0 0 3 3
108 บ้านบ่อมะม่วง 0 0 2 2
109 บ้านสะพานพน 0 0 2 2
110 บ้านแหลมสัก 0 0 2 2
111 บ้านหนองหลุมพอ 0 0 1 1
112 บ้านเกาะจำ 0 0 1 1
113 บ้านโคกหาร 0 0 1 1
114 บ้านควนเกาะจันทร์ 0 0 1 1
115 บ้านปากคลอง 0 0 1 1
116 บ้านเกาะไทร 0 0 1 1
117 บ้านพระแอะ 0 0 1 1
118 บ้านคลองเตาะ 0 0 1 1
119 บ้านพรุพี 0 0 1 1
120 บ้านปากหรา 0 0 1 1
121 บ้านเสม็ดจวน 0 0 1 1
122 บ้านควน 0 0 1 1
123 คลองท่อมมิตรภาพที่160 0 0 0 0
124 บ้านควนกลาง 0 0 0 0
125 วัดภูมิบรรพต 0 0 0 0
126 บ้านช่องไม้ดำ 0 0 0 0
127 บ้านอ่าวนาง 0 0 0 0
128 บ้านโคกคา 0 0 0 0
129 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
130 บ้านบางโสก 0 0 0 0
131 บ้านห้วยลึก 0 0 0 0
132 บ้านห้วยน้ำขาว 0 0 0 0
133 บ้านหนองกก 0 0 0 0
134 บ้านควนโอ 0 0 0 0
135 วัดพรุเตียว 0 0 0 0
136 ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) 0 0 0 0
137 บ้านเกาะปอ 0 0 0 0
138 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) 0 0 0 0
139 บ้านคลองหวายเล็ก 0 0 0 0
140 บ้านนาพรุ 0 0 0 0
141 บ้านคลองปิ้ง 0 0 0 0
142 บ้านคลองชะมวง 0 0 0 0
143 บ้านท่ามะพร้าว 0 0 0 0
144 บ้านคลองท่อมเหนือ 0 0 0 0
145 บ้านดินแดงน้อย 0 0 0 0
146 บ้านบกห้อง 0 0 0 0
147 บ้านนางรอง 0 0 0 0
148 บ้านนาออก 0 0 0 0
149 บ้านหนองทะเล 0 0 0 0
150 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 0 0 0 0
151 บ้านเขาตั้ง 0 0 0 0
152 บ้านคลองรั้ว 0 0 0 0
153 บ้านคลองใหญ่ 0 0 0 0
154 บ้านควนใต้ 0 0 0 0
155 บ้านปากหยา 0 0 0 0
156 ทุ่งต้นปีก 0 0 0 0
157 บ้านแหลมตง 0 0 0 0
158 บ้านถ้ำเสีอ 0 0 0 0
159 บ้านห้วยพลูหนัง 0 0 0 0
160 วัดนทีมุขาราม 0 0 0 0
161 บ้านบางหอย 0 0 0 0
162 บ้านหว่างคลอง 0 0 0 0
163 บ้านในช่องมิตภาพที่ 123 0 0 0 0
164 บ้านห้วยปริศนา 0 0 0 0
165 บ้านแหลมโพธิ์ 0 0 0 0
166 บ้านโคกยอ 0 0 0 0
167 บ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" 0 0 0 0
168 บ้านไหนหนัง 0 0 0 0
169 บ้านท่ายาง 0 0 0 0
170 บ้านคลองเขม้า 0 0 0 0
171 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 0 0 0 0
172 บ้านอ่าวน้ำเมา 0 0 0 0
173 บ้านคลองปัญญา 0 0 0 0
174 บ้านทุ่งสูง 0 0 0 0
175 บ้านทุ่งคา 0 0 0 0
176 วัดสถิตโพธาราม 0 0 0 0
177 บ้านหนองจิก 0 0 0 0
178 บ้านห้วยยูง 0 0 0 0
179 บ้านเจ๊ะหลี 0 0 0 0
180 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 0 0 0 0
181 บ้านเหนือ 0 0 0 0
182 เทศบาล 4 มหาราช 0 0 0 0
รวม 224 188 154 566

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]