งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรกิจ สพป. กระบี่ 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านร่าปู สพป. กระบี่ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อ่าวลึก สพป. กระบี่ 85 ทอง 4
5 บ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 75 เงิน 5
6 บ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 6
7 ราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 7


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านร่าปู สพป. กระบี่ 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดินแดง สพป. กระบี่ - -


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 011
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 80.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 76.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 75 เงิน 4
5 บ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 67.60 ทองแดง 5
6 บ้านนาปง สพป. กระบี่ 67.20 ทองแดง 6


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 102
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 88 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลำทับ สพป. กระบี่ 77 เงิน 4
5 บ้านเขาแก้ว สพป. กระบี่ 76 เงิน 5
6 บ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 73 เงิน 6
7 บ้านคลองหวายเล็ก สพป. กระบี่ 72 เงิน 7
8 คลองพน สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 8
9 ราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 9
10 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 10
11 ราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 11
12 บ้านหนองหลุมพอ สพป. กระบี่ 51 เข้าร่วม 12
13 บ้านพระแอะ สพป. กระบี่ - -
14 บ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ - -
15 ราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ - -
16 วัดสถิตโพธาราม สพป. กระบี่ - -


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางคราม สพป. กระบี่ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 70 เงิน 4
5 บ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 5
6 บ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 6
7 บ้านทับปริก สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 7
8 บ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 8


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 008
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลำทับ สพป. กระบี่ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ สพป. กระบี่ 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเกาะศรีบอยา สพป. กระบี่ 73 เงิน 4
5 อุตรกิจ สพป. กระบี่ 72 เงิน 5
6 ราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 71 เงิน 6
7 ชุมชนวัดหาดถั่ว สพป. กระบี่ 70 เงิน 7
8 บ้านดินนา สพป. กระบี่ 70 เงิน 7
9 บ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 70 เงิน 7
10 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 10
11 คลองพน สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 11
12 บ้านร่าหมาด สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 11
13 อ่าวลึก สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 11
14 บ้านคลองปิ้ง สพป. กระบี่ 58 เข้าร่วม 14
15 บ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 57 เข้าร่วม 15
16 ราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 57 เข้าร่วม 15
17 ชุมชนบ้านเขากลม สพป. กระบี่ 56 เข้าร่วม 17
18 บ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 56 เข้าร่วม 17
19 บ้านหนองหลุมพอ สพป. กระบี่ 56 เข้าร่วม 17
20 บ้านเกาะปู สพป. กระบี่ 51 เข้าร่วม 20
21 บ้านหินเพิง สพป. กระบี่ 50 เข้าร่วม 21
22 บ้านนาวง สพป. กระบี่ 48 เข้าร่วม 22
23 บ้านกอตง สพป. กระบี่ 46 เข้าร่วม 23
24 บ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 46 เข้าร่วม 23
25 บ้านบางคราม สพป. กระบี่ 44 เข้าร่วม 25
26 บ้านศาลาพระม่วง สพป. กระบี่ 42 เข้าร่วม 26
27 บ้านลิกี สพป. กระบี่ 39 เข้าร่วม 27
28 บ้านอ่าวลึกน้อย สพป. กระบี่ 29 เข้าร่วม 28
29 บ้านตลิ่งชัน สพป. กระบี่ 22 เข้าร่วม 29
30 ราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 10 เข้าร่วม 30
31 บ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ - -
32 บ้านร่าปู สพป. กระบี่ - -
33 บ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ - -
34 บ้านโคกยูง สพป. กระบี่ - -
35 วัดภูมิบรรพต สพป. กระบี่ - -


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 007
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดินนา สพป. กระบี่ 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 76.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 75 เงิน 4
5 ชุมชนวัดหาดถั่ว สพป. กระบี่ 71.50 เงิน 5
6 บ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 70 เงิน 6
7 คลองพน สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 7
8 บ้านคลองโตนด สพป. กระบี่ 67.50 ทองแดง 8
9 บ้านร่าหมาด สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 9
10 บ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 65.50 ทองแดง 10
11 บ้านศาลาพระม่วง สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 11
12 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 64.50 ทองแดง 12
13 บ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 64.50 ทองแดง 12
14 บ้านอ่าวลึกน้อย สพป. กระบี่ 64.50 ทองแดง 12
15 ราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 63.50 ทองแดง 15
16 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 16
17 อุตรกิจ สพป. กระบี่ 62.50 ทองแดง 17
18 บ้านลำทับ สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 18
19 บ้านลิกี สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 18
20 บ้านหนองหลุมพอ สพป. กระบี่ 61.50 ทองแดง 20
21 บ้านกอตง สพป. กระบี่ 56.50 เข้าร่วม 21
22 บ้านบากัน สพป. กระบี่ 56 เข้าร่วม 22
23 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. กระบี่ 54.50 เข้าร่วม 23
24 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 53.50 เข้าร่วม 24
25 บ้านตลิ่งชัน สพป. กระบี่ 51.50 เข้าร่วม 25
26 วัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ 49.50 เข้าร่วม 26
27 บ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 48.50 เข้าร่วม 27
28 บ้านทุ่งครก สพป. กระบี่ 47.50 เข้าร่วม 28
29 บ้านท่านุ่น สพป. กระบี่ 46.50 เข้าร่วม 29
30 ชุมชนบ้านเขากลม สพป. กระบี่ 37.50 เข้าร่วม 30
31 บ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ - -
32 บ้านร่าปู สพป. กระบี่ - -
33 บ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ - -
34 บ้านโคกยูง สพป. กระบี่ - -


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 036
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ 58 เข้าร่วม 4
5 บ้านกอตง สพป. กระบี่ 57 เข้าร่วม 5
6 บ้านบากัน สพป. กระบี่ 56 เข้าร่วม 6
7 บ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 54 เข้าร่วม 7
8 บ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 53 เข้าร่วม 8
9 วัดโคกยาง สพป. กระบี่ 52 เข้าร่วม 9
10 วิทยาประชาคม สพป. กระบี่ 50 เข้าร่วม 10
11 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ - -


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบากัน สพป. กระบี่ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 81.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 54.99 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งเสม็ด สพป. กระบี่ 41.81 เข้าร่วม 4
5 บ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 39.98 เข้าร่วม 5
6 บ้านน้ำร้อน สพป. กระบี่ 38.61 เข้าร่วม 6
7 บ้านนาปง สพป. กระบี่ 34.93 เข้าร่วม 7
8 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ - -
9 วิทยาประชาคม สพป. กระบี่ - -


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 93.68 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำร้อน สพป. กระบี่ 78.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบากัน สพป. กระบี่ 61.20 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งเสม็ด สพป. กระบี่ 58.32 เข้าร่วม 4
5 บ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 55.77 เข้าร่วม 5
6 บ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 53.02 เข้าร่วม 6
7 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 52.84 เข้าร่วม 7
8 บ้านนาปง สพป. กระบี่ 46.24 เข้าร่วม 8
9 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ - -
10 วิทยาประชาคม สพป. กระบี่ - -


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 708
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 80.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 766
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองยาง สพป. กระบี่ 88.08 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองเตาะ สพป. กระบี่ 74.23 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลำทับ สพป. กระบี่ 73.62 เงิน 4
5 บ้านหลังโสด สพป. กระบี่ 72.52 เงิน 5
6 บ้านเกาะปู สพป. กระบี่ 72.01 เงิน 6
7 บ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 69.29 ทองแดง 7
8 บ้านหินลูกช้าง สพป. กระบี่ 60.43 ทองแดง 8
9 บ้านโละใหญ่ สพป. กระบี่ 57 เข้าร่วม 9
10 บ้านโคกยูง สพป. กระบี่ 56.43 เข้าร่วม 10
11 บ้านหนองกก สพป. กระบี่ 48.45 เข้าร่วม 11
12 บ้านบากัน สพป. กระบี่ 40.52 เข้าร่วม 12
13 อ่าวลึก สพป. กระบี่ 39.20 เข้าร่วม 13
14 บ้านมะม่วงเอน สพป. กระบี่ 20 เข้าร่วม 14
15 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) สพป. กระบี่ 16 เข้าร่วม 15
16 บ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 15 เข้าร่วม 16
17 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 15 เข้าร่วม 16
18 บ้านน้ำร้อน สพป. กระบี่ 15 เข้าร่วม 16
19 ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) สพป. กระบี่ 15 เข้าร่วม 16
20 ชุมชนวัดหาดถั่ว สพป. กระบี่ - -
21 บ้านคลองกำ สพป. กระบี่ - -
22 บ้านตลิ่งชัน สพป. กระบี่ - -
23 บ้านร่าปู สพป. กระบี่ - -
24 บ้านหนองหลุมพอ สพป. กระบี่ - -
25 อนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ - -


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 021
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองหมาก สพป. กระบี่ 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุตรกิจ สพป. กระบี่ 86.40 ทอง 4
5 บ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 84.60 ทอง 5
6 บ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 83.25 ทอง 6
7 อนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 82.60 ทอง 7
8 บ้านคลองนิน สพป. กระบี่ 80.40 ทอง 8
9 บ้านคลองยาง สพป. กระบี่ 77.20 เงิน 9
10 บ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ สพป. กระบี่ 76.25 เงิน 10
11 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 74.20 เงิน 11
12 บ้านหินเพิง สพป. กระบี่ 72 เงิน 12
13 บ้านพระแอะ สพป. กระบี่ 68.60 ทองแดง 13
14 บ้านควนกลาง สพป. กระบี่ 65.80 ทองแดง 14
15 บ้านโคกหาร สพป. กระบี่ 65.60 ทองแดง 15
16 ราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 62.75 ทองแดง 16
17 บ้านร่าปู สพป. กระบี่ - -
18 บ้านลิกี สพป. กระบี่ - -
19 บ้านโคกยูง สพป. กระบี่ - -
20 วัดภูมิบรรพต สพป. กระบี่ - -


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 002
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองหมาก สพป. กระบี่ 88 ทอง ชนะเลิศ


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 776
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 80.80 ทอง ชนะเลิศ


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 051
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไร่ใหญ่ สพป. กระบี่ 85.55 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 76.61 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหลุมพอ สพป. กระบี่ 76.22 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไร่พัฒนา สพป. กระบี่ 67.94 ทองแดง 4
5 บ้านเสม็ดจวน สพป. กระบี่ 65.88 ทองแดง 5
6 บ้านบากัน สพป. กระบี่ 64.77 ทองแดง 6
7 บ้านพระแอะ สพป. กระบี่ 63.77 ทองแดง 7
8 บ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 61.94 ทองแดง 8
9 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง สพป. กระบี่ 54.61 เข้าร่วม 9
10 บ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 52.77 เข้าร่วม 10
11 บ้านควนโอ สพป. กระบี่ 36.55 เข้าร่วม 11
12 บ้านเกาะปู สพป. กระบี่ - -


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 82 ทอง ชนะเลิศ


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 165
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 97.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลำทับ สพป. กระบี่ 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 93.66 ทอง 4
5 บ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 92.66 ทอง 5
6 บ้านควนกลาง สพป. กระบี่ 91 ทอง 6
7 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 สพป. กระบี่ 90.33 ทอง 7
8 บ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 89.33 ทอง 8
9 อุตรกิจ สพป. กระบี่ 88.33 ทอง 9
10 บ้านคลองชะมวง สพป. กระบี่ 87.66 ทอง 10
11 วัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 86.66 ทอง 11
12 อ่าวลึก สพป. กระบี่ 86 ทอง 12
13 บ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 83 ทอง 13
14 บ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 82.33 ทอง 14
15 บ้านบ่อมะม่วง สพป. กระบี่ 82 ทอง 15
16 บ้านหินเพิง สพป. กระบี่ 81 ทอง 16
17 บ้านบางโสก สพป. กระบี่ 80.66 ทอง 17
18 คลองพน สพป. กระบี่ 80 ทอง 18
19 บ้านโคกคา สพป. กระบี่ 79 เงิน 19
20 บ้านโคกหาร สพป. กระบี่ 78 เงิน 20
21 อนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 77 เงิน 21
22 บ้านนาปง สพป. กระบี่ 76 เงิน 22
23 บ้านควนเกาะจันทร์ สพป. กระบี่ 75 เงิน 23
24 บ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 74.33 เงิน 24
25 บ้านถ้ำเสีอ สพป. กระบี่ 74 เงิน 25
26 บ้านศาลาพระม่วง สพป. กระบี่ 74 เงิน 25
27 บ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 73 เงิน 27
28 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) สพป. กระบี่ 72 เงิน 28
29 วัดบ้านนา สพป. กระบี่ 71 เงิน 29
30 บ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 70.33 เงิน 30
31 บ้านดินนา สพป. กระบี่ 70 เงิน 31
32 บ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 32
33 วัดพรุเตียว สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 33
34 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 34
35 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 35
36 บ้านอ่าวนาง สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 36
37 วัดธรรมาวุธสรณาราม สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 37
38 บ้านไร่พัฒนา สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 38
39 บ้านมะม่วงเอน สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 39
40 ชุมชนวัดหาดถั่ว สพป. กระบี่ 61 ทองแดง 40
41 บ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 41
42 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 41
43 บ้านเกาะจำ สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 41
44 อนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 41
45 บ้านคลองใหญ่ สพป. กระบี่ 58.33 เข้าร่วม 45
46 วัดบางเหลียว สพป. กระบี่ 58.33 เข้าร่วม 45
47 บ้านควนม่วง สพป. กระบี่ 57.66 เข้าร่วม 47
48 บ้านบางคราม สพป. กระบี่ 57.66 เข้าร่วม 47
49 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ - -
50 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) สพป. กระบี่ - -
51 บ้านตลิ่งชัน สพป. กระบี่ - -
52 บ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ - -
53 บ้านบกเก้าห้อง สพป. กระบี่ - -
54 บ้านห้วยยูง สพป. กระบี่ - -
55 บ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ - -


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 070
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านควนแดง สพป. กระบี่ 91 ทอง ชนะเลิศ


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 166
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดินแดง สพป. กระบี่ 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาปง สพป. กระบี่ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 90 ทอง 4
5 บ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 88 ทอง 5
6 บ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 86 ทอง 6
7 วัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ 84 ทอง 7
8 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 83 ทอง 8
9 บ้านบางคราม สพป. กระบี่ 82 ทอง 9
10 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 81 ทอง 10
11 บ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 79 เงิน 11
12 วัดบางเหลียว สพป. กระบี่ 77 เงิน 12
13 บ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 75 เงิน 13
14 บ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 73 เงิน 14
15 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. กระบี่ 72 เงิน 15
16 บ้านตลิ่งชัน สพป. กระบี่ - -


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 164
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหินเพิง สพป. กระบี่ 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุตรกิจ สพป. กระบี่ 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านควนกลาง สพป. กระบี่ 94.75 ทอง 4
5 อนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 90 ทอง 5
6 วัดธรรมาวุธสรณาราม สพป. กระบี่ 89.75 ทอง 6
7 บ้านโคกคา สพป. กระบี่ 87.50 ทอง 7
8 บ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 86 ทอง 8
9 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 85.50 ทอง 9
10 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 สพป. กระบี่ 85.50 ทอง 9
11 วัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 84.60 ทอง 11
12 บ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 84.50 ทอง 12
13 ชุมชนวัดหาดถั่ว สพป. กระบี่ 83.75 ทอง 13
14 บ้านโคกหาร สพป. กระบี่ 83.75 ทอง 13
15 บ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 83.25 ทอง 15
16 ราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 82.50 ทอง 16
17 บ้านลำทับ สพป. กระบี่ 80 ทอง 17
18 บ้านคลองชะมวง สพป. กระบี่ 79.50 เงิน 18
19 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง สพป. กระบี่ 79 เงิน 19
20 วัดบางเหลียว สพป. กระบี่ 78.50 เงิน 20
21 บ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 78 เงิน 21
22 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) สพป. กระบี่ 77.33 เงิน 22
23 บ้านนาปง สพป. กระบี่ 77 เงิน 23
24 บ้านบางโสก สพป. กระบี่ 76.50 เงิน 24
25 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. กระบี่ 76.25 เงิน 25
26 อนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 76 เงิน 26
27 บ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 75.50 เงิน 27
28 บ้านควนเกาะจันทร์ สพป. กระบี่ 75.25 เงิน 28
29 บ้านเขาแก้ว สพป. กระบี่ 74.50 เงิน 29
30 บ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 74.25 เงิน 30
31 บ้านดินนา สพป. กระบี่ 73.50 เงิน 31
32 บ้านบางคราม สพป. กระบี่ 73 เงิน 32
33 บ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 72 เงิน 33
34 อ่าวลึก สพป. กระบี่ 71.50 เงิน 34
35 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 70 เงิน 35
36 บ้านไร่พัฒนา สพป. กระบี่ 69.25 ทองแดง 36
37 วัดบ้านนา สพป. กระบี่ 68.50 ทองแดง 37
38 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 67.50 ทองแดง 38
39 บ้านตลิ่งชัน สพป. กระบี่ 67.25 ทองแดง 39
40 บ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 40
41 บ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ 65.75 ทองแดง 41
42 บ้านควนม่วง สพป. กระบี่ 65.50 ทองแดง 42
43 บ้านหินลูกช้าง สพป. กระบี่ 65.25 ทองแดง 43
44 บ้านคลองใหญ่ สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 44
45 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) สพป. กระบี่ - -
46 บ้านหนองจูด สพป. กระบี่ - -
47 พระราชทานบ้านเกาะพีพี สพป. กระบี่ - -


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 709
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 89.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางคราม สพป. กระบี่ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 133
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองโตนด สพป. กระบี่ 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ สพป. กระบี่ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ สพป. กระบี่ 82 ทอง 4
5 บ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 80 ทอง 5
6 อนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 80 ทอง 5
7 บ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ 78 เงิน 7
8 บ้านอ่าวลึกน้อย สพป. กระบี่ 78 เงิน 7
9 บ้านดินนา สพป. กระบี่ 76 เงิน 9
10 บ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 72 เงิน 10
11 บ้านพระแอะ สพป. กระบี่ 72 เงิน 10
12 บ้านหว่างคลอง สพป. กระบี่ 72 เงิน 10
13 บ้านควนกลาง สพป. กระบี่ 70 เงิน 13
14 ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) สพป. กระบี่ 70 เงิน 13
15 บ้านตลิ่งชัน สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 15
16 บ้านมะม่วงเอน สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 15
17 บ้านโคกหาร สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 15
18 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 15
19 อนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 15
20 คลองท่อมมิตรภาพที่160 สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 20
21 บ้านควนม่วง สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 20
22 บ้านทับปริก สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 20
23 คลองพน สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 23
24 บ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 23
25 บ้านเกาะปอ สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 23
26 บ้านนาวง สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 26
27 บ้านคลองเตาะ สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 27
28 บ้านบากัน สพป. กระบี่ 58 เข้าร่วม 28
29 บ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 58 เข้าร่วม 28
30 บ้านบกห้อง สพป. กระบี่ 56 เข้าร่วม 30
31 ราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 56 เข้าร่วม 30
32 บ้านบกเก้าห้อง สพป. กระบี่ 54 เข้าร่วม 32
33 บ้านลิกี สพป. กระบี่ 54 เข้าร่วม 32
34 ชุมชนบ้านทุุ่ง สพป. กระบี่ 52 เข้าร่วม 34
35 บ้านคลองพระยา สพป. กระบี่ 52 เข้าร่วม 34
36 บ้านอ่าวนาง สพป. กระบี่ 52 เข้าร่วม 34
37 ชุมชนบ้านเขากลม สพป. กระบี่ 50 เข้าร่วม 37
38 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) สพป. กระบี่ 50 เข้าร่วม 37
39 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) สพป. กระบี่ 50 เข้าร่วม 37
40 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 48 เข้าร่วม 40
41 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 48 เข้าร่วม 40
42 บ้านบางคราม สพป. กระบี่ 48 เข้าร่วม 40
43 บ้านเกาะปู สพป. กระบี่ 48 เข้าร่วม 40
44 บ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 48 เข้าร่วม 40
45 วัดธรรมาวุธสรณาราม สพป. กระบี่ 48 เข้าร่วม 40
46 บ้านคลองชะมวง สพป. กระบี่ 46 เข้าร่วม 46
47 บ้านคลองเขม้า สพป. กระบี่ 46 เข้าร่วม 46
48 บ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 46 เข้าร่วม 46
49 บ้านหินลูกช้าง สพป. กระบี่ 46 เข้าร่วม 46
50 บ้านหินเพิง สพป. กระบี่ 46 เข้าร่วม 46
51 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. กระบี่ 46 เข้าร่วม 46
52 วัดโคกยาง สพป. กระบี่ 46 เข้าร่วม 46
53 บ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" สพป. กระบี่ 44 เข้าร่วม 53
54 บ้านไร่พัฒนา สพป. กระบี่ 44 เข้าร่วม 53
55 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 42 เข้าร่วม 55
56 บ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 40 เข้าร่วม 56
57 บ้านคลองแรด(คลองพน) สพป. กระบี่ 40 เข้าร่วม 56
58 บ้านช่องไม้ดำ สพป. กระบี่ 40 เข้าร่วม 56
59 บ้านคลองยาง สพป. กระบี่ - -
60 บ้านร่าปู สพป. กระบี่ - -
61 บ้านร่าหมาด สพป. กระบี่ - -
62 บ้านหลังโสด สพป. กระบี่ - -
63 บ้านห้วยลึก สพป. กระบี่ - -
64 บ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ - -
65 บ้านโคกยูง สพป. กระบี่ - -
66 พระราชทานบ้านเกาะพีพี สพป. กระบี่ - -
67 ราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ - -
68 วัดภูมิบรรพต สพป. กระบี่ - -
69 อุตรกิจ สพป. กระบี่ - -


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 071
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองน้ำแดง สพป. กระบี่ 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 152
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 82.40 ทอง ชนะเลิศ


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 143
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาปง สพป. กระบี่ 88.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 88 ทอง 4
5 บ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 85.30 ทอง 5
6 บ้านบากัน สพป. กระบี่ 84 ทอง 6
7 บ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 82 ทอง 7
8 บ้านเกาะจำ สพป. กระบี่ 82 ทอง 7
9 บ้านทรายขาว สพป. กระบี่ - -


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาปง สพป. กระบี่ 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 146
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 84.33 ทอง ชนะเลิศ


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 787
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอ่าวลึกน้อย สพป. กระบี่ 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแหลมกรวด สพป. กระบี่ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลองพน สพป. กระบี่ 95 ทอง 4
5 ราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 94 ทอง 5
6 บ้านเกาะไทร สพป. กระบี่ 92 ทอง 6
7 คลองท่อมมิตรภาพที่160 สพป. กระบี่ 90 ทอง 7
8 บ้านห้วยสาร สพป. กระบี่ 89 ทอง 8
9 บ้านเกาะจำ สพป. กระบี่ 84 ทอง 9
10 บ้านบางโสก สพป. กระบี่ 82 ทอง 10
11 บ้านคลองพระยา สพป. กระบี่ 80 ทอง 11
12 บ้านบางคราม สพป. กระบี่ 79 เงิน 12
13 บ้านห้วยลึก สพป. กระบี่ 77 เงิน 13
14 บ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 76 เงิน 14
15 บ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ 75 เงิน 15
16 ราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 74 เงิน 16
17 อ่าวลึก สพป. กระบี่ 73 เงิน 17
18 บ้านนานอก สพป. กระบี่ 72 เงิน 18
19 บ้านหนองกก สพป. กระบี่ 71 เงิน 19
20 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 70 เงิน 20
21 บ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 21
22 บ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 22
23 บ้านทับปริก สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 23
24 บ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 24
25 บ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 25
26 บ้านศาลาพระม่วง สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 26
27 อนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 27
28 บ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 28
29 บ้านหนองหลุมพอ สพป. กระบี่ 61 ทองแดง 29
30 บ้านกอตง สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 30
31 บ้านลิกี สพป. กระบี่ - -
32 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา สพป. กระบี่ - -
33 บ้านเกาะปู สพป. กระบี่ - -


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรม : 760
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลำทับ สพป. กระบี่ 87.25 ทอง ชนะเลิศ
2 คลองพน สพป. กระบี่ 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง สพป. กระบี่ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 79.75 เงิน 4
5 อุตรกิจ สพป. กระบี่ 75.60 เงิน 5
6 บ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 75.20 เงิน 6
7 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 สพป. กระบี่ 71.80 เงิน 7
8 อนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 70.80 เงิน 8
9 ราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 70.60 เงิน 9
10 อ่าวลึก สพป. กระบี่ 70.20 เงิน 10
11 บ้านศาลาพระม่วง สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 11
12 บ้านห้วยพลูหนัง สพป. กระบี่ 66.80 ทองแดง 12
13 บ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 13
14 บ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 63.60 ทองแดง 14
15 บ้านท่ายาง สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 15
16 ราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 16
17 บ้านมะม่วงเอน สพป. กระบี่ 59.40 เข้าร่วม 17
18 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 58.40 เข้าร่วม 18
19 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 57 เข้าร่วม 19
20 บ้านควนกลาง สพป. กระบี่ 57 เข้าร่วม 19
21 บ้านบ่อมะม่วง สพป. กระบี่ 56.80 เข้าร่วม 21
22 บ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 53.20 เข้าร่วม 22
23 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ สพป. กระบี่ 52.80 เข้าร่วม 23
24 บ้านดินนา สพป. กระบี่ 52.60 เข้าร่วม 24
25 บ้านเกาะกลาง สพป. กระบี่ 52 เข้าร่วม 25
26 วัดภูมิบรรพต สพป. กระบี่ 51.40 เข้าร่วม 26
27 บ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 49.60 เข้าร่วม 27
28 ชุมชนบ้านทุุ่ง สพป. กระบี่ 49.40 เข้าร่วม 28
29 บ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ 48.60 เข้าร่วม 29
30 บ้านบางหอย สพป. กระบี่ 48.40 เข้าร่วม 30
31 บ้านเกาะไทร สพป. กระบี่ 47 เข้าร่วม 31
32 บ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ สพป. กระบี่ 46.80 เข้าร่วม 32
33 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ สพป. กระบี่ 45.20 เข้าร่วม 33
34 บ้านหนองหลุมพอ สพป. กระบี่ 44.80 เข้าร่วม 34
35 บ้านทุ่งคา สพป. กระบี่ 44.20 เข้าร่วม 35
36 บ้านไร่พัฒนา สพป. กระบี่ 42.60 เข้าร่วม 36
37 บ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 39.20 เข้าร่วม 37
38 บ้านคลองปิ้ง สพป. กระบี่ 36.20 เข้าร่วม 38
39 บ้านเกาะปู สพป. กระบี่ 33.80 เข้าร่วม 39
40 คลองท่อมมิตรภาพที่160 สพป. กระบี่ 33 เข้าร่วม 40
41 บ้านคลองชะมวง สพป. กระบี่ 29.40 เข้าร่วม 41
42 บ้านอ่าวลึกน้อย สพป. กระบี่ 0 เข้าร่วม
43 ชุมชนบ้านเขากลม สพป. กระบี่ - -
44 บ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" สพป. กระบี่ - -
45 บ้านควนโอ สพป. กระบี่ - -
46 บ้านทับปริก สพป. กระบี่ - -
47 บ้านทุ่งเสม็ด สพป. กระบี่ - -
48 บ้านท่าประดู่ สพป. กระบี่ - -
49 บ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ - -
50 บ้านบางคราม สพป. กระบี่ - -
51 บ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ - -
52 บ้านร่าหมาด สพป. กระบี่ - -
53 บ้านหลังโสด สพป. กระบี่ - -
54 บ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ - -
55 บ้านเขาล่อม สพป. กระบี่ - -