สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านนาวา 46 11 10 4 67
2 วัดจันดี 41 17 22 6 80
3 สังวาลย์วิท ๗ 39 15 10 4 64
4 วัดสามัคคีนุกูล 29 10 2 1 41
5 วัดหน้าเขา 24 8 2 1 34
6 วัดลำนาว 22 12 6 1 40
7 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 22 9 1 3 32
8 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 21 9 6 2 36
9 บ้านบางตะเภา 20 14 6 1 40
10 หมู่บ้านป่าไม้ 20 10 3 1 33
11 วัดวังรีบุญเลิศ 19 3 4 7 26
12 วัดท่ายาง 18 12 9 8 39
13 วัดไม้เรียง 17 8 4 3 29
14 วัดควนส้าน 16 11 4 0 31
15 บ้านทุ่งกรวด 16 9 6 0 31
16 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 16 4 0 0 20
17 บ้านทะเลสองห้อง 15 4 4 1 23
18 สมสรร 15 4 2 2 21
19 บ้านไสใหญ่ 14 12 3 4 29
20 บ้านเกาะขวัญ 13 18 8 3 39
21 วัดกะเปียด 12 7 5 4 24
22 ตันติวัตร 12 3 3 0 18
23 บ้านนา 11 11 4 1 26
24 บ้านคลองเสาเหนือ 11 10 2 0 23
25 บ้านวังหิน 11 8 4 0 23
26 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 6 4 2 21
27 บ้านหนองเจ 11 2 1 0 14
28 บ้านนาเส 10 6 1 1 17
29 บ้านควนประชาสรรค์ 10 5 4 1 19
30 บ้านโคกมะขาม 9 8 4 2 21
31 วัดประดิษฐาราม 9 8 4 1 21
32 บ้านคลองจัง 9 5 3 2 17
33 วัดกะโสม 9 4 1 2 14
34 วัดก้างปลา 9 3 2 1 14
35 วัดควนสูง 9 3 2 0 14
36 บ้านปากน้ำ 8 8 2 3 18
37 วัดมังคลาราม 8 5 8 6 21
38 บ้านนาพา 8 5 5 1 18
39 บ้านสระนางมโนราห์ 8 4 6 5 18
40 บ้านบนควน 8 3 5 0 16
41 ราชประชานุเคราะห์ ๖ 7 11 10 1 28
42 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 7 8 9 1 24
43 บ้านไสส้าน 7 8 4 4 19
44 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 7 7 5 2 19
45 ชุมชนวัดอัมพวัน 7 5 2 0 14
46 บ้านนาโพธิ์ 7 5 1 1 13
47 วิทยานุเคราะห์ 7 2 6 3 15
48 วัดธรรมเผด็จ 7 2 3 0 12
49 บ้านทอนวังปราง 6 6 2 3 14
50 บ้านวังยาว 6 4 3 1 13
51 วัดคงคาเจริญ 6 3 0 1 9
52 บ้านวังตลับ 6 2 0 2 8
53 องค์การสวนยาง 3 6 1 2 4 9
54 บ้านสามัคคีธรรม 5 13 3 2 21
55 บ้านคอกช้าง 5 10 4 1 19
56 ชุมชนบ้านสี่แยก 5 8 7 1 20
57 บ้านห้วยกลาง 5 8 0 1 13
58 บ้านจันดี 5 5 4 0 14
59 บ้านเกาะปราง 5 5 2 2 12
60 วัดควนกอ 5 3 5 2 13
61 บ้านน้ำพุ 5 3 5 1 13
62 บ้านวังยวน 5 3 2 1 10
63 ฉวาง 5 3 1 1 9
64 บ้านปากแพรก 5 2 0 0 7
65 บ้านแพรกกลาง 4 5 8 2 17
66 บ้านหน้าเขา 4 5 6 2 15
67 บ้านปลายเส 4 4 5 1 13
68 บ้านไสโคกเกาะ 4 4 3 0 11
69 วัดเขาโร 4 4 2 1 10
70 วัดเสม็ดจวน 4 4 1 1 9
71 บ้านไทรงาม 4 4 1 0 9
72 บ้านไสยาสน์ 4 4 1 0 9
73 บ้านไร่มุสลิม 4 3 1 1 8
74 พรรณราชลเขต 4 2 4 0 10
75 ชุมชนบ้านหน้าเขา 4 2 3 2 9
76 บ้านจำปา 4 2 2 2 8
77 วัดเทวสิทธิ์ 4 2 1 2 7
78 บ้านเกาะยวน 4 2 1 0 7
79 ชุมชนบ้านไทรห้อง 4 2 0 1 6
80 วัดนางเอื้อย 4 1 2 0 7
81 บ้านควน 4 1 0 1 5
82 เทศบาลบ้านนาเหนือ 4 0 4 2 8
83 บ้านห้วยปริก 3 11 10 4 24
84 บ้านหนองใหญ่ 3 9 9 1 21
85 บ้านวังเต่า 3 5 4 3 12
86 ประชาอุทิศมูลนิธิ 3 4 4 0 11
87 สุมณฑาศึกษา 3 4 3 1 10
88 บ้านหาดทรายแก้ว 3 4 2 1 9
89 บ้านชายคลอง 3 4 1 1 8
90 บ้านก่องาม 3 4 0 0 7
91 วัดเกาะสระ 3 4 0 0 7
92 บ้านหนองท่อม 3 3 3 2 9
93 บ้านน้ำตก 3 3 2 4 8
94 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 3 3 1 1 7
95 วัดควนชม 3 3 1 0 7
96 วัดสวนพิกุล 3 3 0 0 6
97 สุขสวัสดิ์วิทยา 3 2 6 2 11
98 ไทยรัฐ ๓๘ (บ้านน้ำร้อน) 3 2 3 0 8
99 วัดสวนขัน 3 2 1 3 6
100 วัดมะปรางงาม 3 1 5 3 9
101 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 3 1 3 1 7
102 บ้านนาเหนือ 3 1 2 1 6
103 วัดเขากลาย 3 1 2 0 6
104 วัดควนยูง 3 1 1 1 5
105 วัดทุ่งนาใหม่ 3 0 1 1 4
106 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 2 5 6 2 13
107 เสริมปัญญา 2 5 5 2 12
108 ราชประชานุเคราะห์๑๙ 2 4 7 1 13
109 วัดวังหีบ 2 4 2 4 8
110 บ้านไสยูงปัก 2 4 2 2 8
111 อนุบาลเพียรสอนศึกษา 2 3 5 0 10
112 บ้านคุ้งวังวัว 2 3 3 2 8
113 ชุมชนบ้านปากเสียว 2 3 2 0 7
114 ราษฎร์ประชาอุทิศ 2 3 1 0 6
115 องค์การสวนยาง 1 2 2 3 1 7
116 มหาราช ๓ 2 2 1 2 5
117 วัดโคกหาด 2 2 1 1 5
118 วัดวังขรี 2 2 1 1 5
119 บ้านสวนอาย 2 2 0 1 4
120 บ้านถ้ำตลอด 2 2 0 0 4
121 บ้านบ่อปลา 2 2 0 0 4
122 วัดทุ่งส้าน 2 2 0 0 4
123 วัดศิลาราย 2 2 0 0 4
124 สหมิตรบำรุง 2 1 10 7 13
125 วัดยางค้อม 2 1 3 3 6
126 บ้านบางรูป 2 1 3 2 6
127 วัดขนาน 2 1 3 2 6
128 วัดมะนาวหวาน 2 1 2 1 5
129 วัดสุวรรณคีรี 2 1 2 0 5
130 บ้านคลองงา 2 1 1 0 4
131 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 2 1 1 0 4
132 บ้านนาตำเสา 2 1 1 0 4
133 บ้านหนองคล้า 2 1 0 0 3
134 มนต์หทัย 2 0 7 2 9
135 บ้านห้วยทรายขาว 2 0 3 1 5
136 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 2 0 1 0 3
137 บ้านหนองยาง 2 0 1 0 3
138 วัดควนยูง ฉวาง 2 0 0 2 2
139 เจริญรัชต์ภาคย์ 2 0 0 0 2
140 วัดโคกเมรุ 2 0 0 0 2
141 บ้านคลองตูก 2 0 0 0 2
142 บ้านกุยเหนือ 1 9 1 0 11
143 บ้านนิคมวังหิน 1 7 2 3 10
144 วัดโบราณาราม 1 6 2 0 9
145 บ้านควนประ 1 4 2 0 7
146 บ้านนาตาแย้ม 1 3 5 1 9
147 บ้านปลายรา 1 3 4 0 8
148 วัดหาดสูง 1 3 0 0 4
149 องค์การสวนยาง 2 1 2 3 1 6
150 บ้านพูน 1 2 2 1 5
151 บ้านโคกวัด 1 2 1 1 4
152 บ้านควนลำภู 1 2 0 0 3
153 บ้านเหนือคลอง 1 2 0 0 3
154 วัดมะเฟือง 1 2 0 0 3
155 บ้านหนองปลิง 1 1 2 1 4
156 วัดหลักช้าง 1 1 2 1 4
157 ตชด.บ้านยูงงาม 1 1 2 0 4
158 บ้านบ่อมอง 1 1 1 3 3
159 วัดวังหิน 1 1 1 1 3
160 บ้านควนอวดพัน 1 1 1 0 3
161 บ้านเขาตาว 1 1 0 1 2
162 บ้านนาเกิดผล 1 1 0 0 2
163 บ้านพรุวง 1 1 0 0 2
164 วัดมุขธาราม 1 0 3 0 4
165 วัดหนองดี 1 0 2 3 3
166 บ้านกันละ 1 0 2 0 3
167 บ้านนาพรุ 1 0 1 2 2
168 บ้านนาใหญ่ 1 0 1 0 2
169 บ้านห้วยรื่น 1 0 1 0 2
170 บ้านโคกยาง 1 0 1 0 2
171 บ้านกรุงหยันใต้ 1 0 0 1 1
172 วัดนิคมคีรี 1 0 0 1 1
173 บ้านควนตม 1 0 0 0 1
174 บ้านนาท่อม 1 0 0 0 1
175 บ้านนาปราน 1 0 0 0 1
176 วัดควน 1 0 0 0 1
177 วัดถ้ำใหญ่ 1 0 0 0 1
178 บ้านคลองโอม 0 4 4 0 8
179 บ้านไสโป๊ะ 0 3 2 4 5
180 ราชเวชพิศาล 0 3 0 0 3
181 บ้านเขาวง 0 3 0 0 3
182 ชุมชนวัดสำโรง 0 2 3 4 5
183 กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 0 2 2 4 4
184 บ้านพอโกบ 0 2 2 2 4
185 บ้านคลองกุย 0 2 0 0 2
186 บ้านคลองขุด 0 2 0 0 2
187 บ้านไสเตาอ้อย 0 2 0 0 2
188 วัดควนสระบัว 0 1 2 0 3
189 บ้านนาบอน 0 1 1 1 2
190 บ้านบางปรน 0 1 1 1 2
191 วัดใหม่ 0 1 1 1 2
192 บ้านคลองสาย 0 1 1 0 2
193 บ้านวังวัว 0 1 1 0 2
194 รีสอร์ทอนุบาล 0 1 1 0 2
195 บ้านคลองปีก 0 1 0 0 1
196 เจริญมิตร 0 0 5 0 5
197 ตชด.บ้านไร่ยาว 0 0 1 0 1
198 วัดเพ็ญญาติ 0 0 1 0 1
199 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0
200 เจริญวิทย์ 0 0 0 0 0
201 บ้านสวน 0 0 0 0 0
202 วัดวิสุทธิวงศ์ 0 0 0 0 0
รวม 1,026 718 518 244 2,506