สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดจันดี 14 11 10 35 41 17 22 6 80
2 สังวาลย์วิท ๗ 11 13 5 29 39 15 10 4 64
3 ชุมชนบ้านนาวา 10 13 8 31 46 11 10 4 67
4 วัดสามัคคีนุกูล 10 6 3 19 29 10 2 1 41
5 วัดลำนาว 8 4 5 17 22 12 6 1 40
6 บ้านทุ่งกรวด 8 4 0 12 16 9 6 0 31
7 หมู่บ้านป่าไม้ 6 2 2 10 20 10 3 1 33
8 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 5 5 5 15 22 9 1 3 32
9 บ้านบางตะเภา 5 3 8 16 20 14 6 1 40
10 วัดวังรีบุญเลิศ 5 3 3 11 19 3 4 7 26
11 บ้านนา 5 1 2 8 11 11 4 1 26
12 บ้านวังหิน 5 1 2 8 11 8 4 0 23
13 วัดไม้เรียง 5 1 0 6 17 8 4 3 29
14 วัดหน้าเขา 4 4 6 14 24 8 2 1 34
15 ตันติวัตร 4 1 2 7 12 3 3 0 18
16 วัดธรรมเผด็จ 4 1 1 6 7 2 3 0 12
17 ฉวาง 4 1 0 5 5 3 1 1 9
18 บ้านคลองเสาเหนือ 4 0 2 6 11 10 2 0 23
19 วัดประดิษฐาราม 4 0 1 5 9 8 4 1 21
20 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 3 4 4 11 21 9 6 2 36
21 บ้านหนองเจ 3 4 1 8 11 2 1 0 14
22 สมสรร 3 3 2 8 15 4 2 2 21
23 บ้านนาพา 3 3 2 8 8 5 5 1 18
24 บ้านบนควน 3 2 1 6 8 3 5 0 16
25 บ้านปากน้ำ 3 1 2 6 8 8 2 3 18
26 บ้านเกาะขวัญ 3 1 1 5 13 18 8 3 39
27 บ้านควนประชาสรรค์ 3 0 3 6 10 5 4 1 19
28 บ้านไสใหญ่ 2 6 0 8 14 12 3 4 29
29 วัดควนส้าน 2 4 2 8 16 11 4 0 31
30 บ้านสระนางมโนราห์ 2 4 0 6 8 4 6 5 18
31 บ้านไทรงาม 2 3 2 7 4 4 1 0 9
32 วัดควนสูง 2 3 0 5 9 3 2 0 14
33 ราชประชานุเคราะห์ ๖ 2 2 2 6 7 11 10 1 28
34 บ้านหาดทรายแก้ว 2 1 1 4 3 4 2 1 9
35 วัดทุ่งนาใหม่ 2 1 0 3 3 0 1 1 4
36 วัดเขาโร 2 0 0 2 4 4 2 1 10
37 องค์การสวนยาง 1 2 0 0 2 2 2 3 1 7
38 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 1 4 4 9 16 4 0 0 20
39 วัดท่ายาง 1 3 3 7 18 12 9 8 39
40 บ้านวังตลับ 1 3 0 4 6 2 0 2 8
41 บ้านน้ำพุ 1 3 0 4 5 3 5 1 13
42 บ้านนาเส 1 2 3 6 10 6 1 1 17
43 บ้านสามัคคีธรรม 1 2 2 5 5 13 3 2 21
44 วัดกะโสม 1 2 0 3 9 4 1 2 14
45 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 1 2 0 3 7 8 9 1 24
46 วัดกะเปียด 1 1 3 5 12 7 5 4 24
47 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 1 2 4 11 6 4 2 21
48 บ้านไสยาสน์ 1 1 2 4 4 4 1 0 9
49 วัดก้างปลา 1 1 1 3 9 3 2 1 14
50 วัดมังคลาราม 1 1 1 3 8 5 8 6 21
51 บ้านนาโพธิ์ 1 1 1 3 7 5 1 1 13
52 วิทยานุเคราะห์ 1 1 0 2 7 2 6 3 15
53 วัดเสม็ดจวน 1 1 0 2 4 4 1 1 9
54 ชุมชนบ้านไทรห้อง 1 1 0 2 4 2 0 1 6
55 บ้านคลองจัง 1 0 2 3 9 5 3 2 17
56 บ้านไสส้าน 1 0 1 2 7 8 4 4 19
57 บ้านคอกช้าง 1 0 1 2 5 10 4 1 19
58 บ้านจันดี 1 0 1 2 5 5 4 0 14
59 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 1 0 1 2 3 3 1 1 7
60 บ้านบางรูป 1 0 1 2 2 1 3 2 6
61 บ้านห้วยกลาง 1 0 0 1 5 8 0 1 13
62 เทศบาลบ้านนาเหนือ 1 0 0 1 4 0 4 2 8
63 ประชาอุทิศมูลนิธิ 1 0 0 1 3 4 4 0 11
64 บ้านก่องาม 1 0 0 1 3 4 0 0 7
65 บ้านหนองท่อม 1 0 0 1 3 3 3 2 9
66 สุขสวัสดิ์วิทยา 1 0 0 1 3 2 6 2 11
67 วัดควนยูง 1 0 0 1 3 1 1 1 5
68 ชุมชนบ้านปากเสียว 1 0 0 1 2 3 2 0 7
69 บ้านคลองงา 1 0 0 1 2 1 1 0 4
70 บ้านห้วยทรายขาว 1 0 0 1 2 0 3 1 5
71 เจริญรัชต์ภาคย์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
72 บ้านควนประ 1 0 0 1 1 4 2 0 7
73 บ้านบ่อมอง 1 0 0 1 1 1 1 3 3
74 ชุมชนวัดอัมพวัน 0 4 2 6 7 5 2 0 14
75 บ้านปากแพรก 0 2 3 5 5 2 0 0 7
76 บ้านทะเลสองห้อง 0 2 2 4 15 4 4 1 23
77 บ้านไร่มุสลิม 0 2 1 3 4 3 1 1 8
78 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 0 2 0 2 7 7 5 2 19
79 วัดคงคาเจริญ 0 2 0 2 6 3 0 1 9
80 องค์การสวนยาง 3 0 2 0 2 6 1 2 4 9
81 วัดควนกอ 0 2 0 2 5 3 5 2 13
82 บ้านวังเต่า 0 2 0 2 3 5 4 3 12
83 ชุมชนบ้านสี่แยก 0 1 2 3 5 8 7 1 20
84 บ้านน้ำตก 0 1 2 3 3 3 2 4 8
85 บ้านแพรกกลาง 0 1 1 2 4 5 8 2 17
86 บ้านชายคลอง 0 1 1 2 3 4 1 1 8
87 วัดเกาะสระ 0 1 1 2 3 4 0 0 7
88 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 0 1 1 2 2 1 1 0 4
89 บ้านเกาะยวน 0 1 0 1 4 2 1 0 7
90 ไทยรัฐ ๓๘ (บ้านน้ำร้อน) 0 1 0 1 3 2 3 0 8
91 บ้านนาเหนือ 0 1 0 1 3 1 2 1 6
92 บ้านถ้ำตลอด 0 1 0 1 2 2 0 0 4
93 วัดยางค้อม 0 1 0 1 2 1 3 3 6
94 บ้านนาตำเสา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
95 มนต์หทัย 0 1 0 1 2 0 7 2 9
96 วัดควนยูง ฉวาง 0 1 0 1 2 0 0 2 2
97 บ้านควนอวดพัน 0 1 0 1 1 1 1 0 3
98 บ้านนาเกิดผล 0 1 0 1 1 1 0 0 2
99 บ้านควนตม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านโคกมะขาม 0 0 2 2 9 8 4 2 21
101 บ้านวังยาว 0 0 2 2 6 4 3 1 13
102 บ้านหนองใหญ่ 0 0 2 2 3 9 9 1 21
103 วัดสวนพิกุล 0 0 2 2 3 3 0 0 6
104 บ้านกุยเหนือ 0 0 2 2 1 9 1 0 11
105 บ้านเกาะปราง 0 0 1 1 5 5 2 2 12
106 บ้านวังยวน 0 0 1 1 5 3 2 1 10
107 บ้านไสโคกเกาะ 0 0 1 1 4 4 3 0 11
108 บ้านจำปา 0 0 1 1 4 2 2 2 8
109 วัดมะปรางงาม 0 0 1 1 3 1 5 3 9
110 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 0 0 1 1 3 1 3 1 7
111 บ้านไสยูงปัก 0 0 1 1 2 4 2 2 8
112 บ้านคุ้งวังวัว 0 0 1 1 2 3 3 2 8
113 ราษฎร์ประชาอุทิศ 0 0 1 1 2 3 1 0 6
114 มหาราช ๓ 0 0 1 1 2 2 1 2 5
115 วัดโคกหาด 0 0 1 1 2 2 1 1 5
116 บ้านบ่อปลา 0 0 1 1 2 2 0 0 4
117 สหมิตรบำรุง 0 0 1 1 2 1 10 7 13
118 วัดโคกเมรุ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
119 บ้านนิคมวังหิน 0 0 1 1 1 7 2 3 10
120 วัดหาดสูง 0 0 1 1 1 3 0 0 4
121 บ้านทอนวังปราง 0 0 0 0 6 6 2 3 14
122 บ้านหน้าเขา 0 0 0 0 4 5 6 2 15
123 บ้านปลายเส 0 0 0 0 4 4 5 1 13
124 พรรณราชลเขต 0 0 0 0 4 2 4 0 10
125 ชุมชนบ้านหน้าเขา 0 0 0 0 4 2 3 2 9
126 วัดเทวสิทธิ์ 0 0 0 0 4 2 1 2 7
127 วัดนางเอื้อย 0 0 0 0 4 1 2 0 7
128 บ้านควน 0 0 0 0 4 1 0 1 5
129 บ้านห้วยปริก 0 0 0 0 3 11 10 4 24
130 สุมณฑาศึกษา 0 0 0 0 3 4 3 1 10
131 วัดควนชม 0 0 0 0 3 3 1 0 7
132 วัดสวนขัน 0 0 0 0 3 2 1 3 6
133 วัดเขากลาย 0 0 0 0 3 1 2 0 6
134 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 0 0 0 0 2 5 6 2 13
135 เสริมปัญญา 0 0 0 0 2 5 5 2 12
136 ราชประชานุเคราะห์๑๙ 0 0 0 0 2 4 7 1 13
137 วัดวังหีบ 0 0 0 0 2 4 2 4 8
138 อนุบาลเพียรสอนศึกษา 0 0 0 0 2 3 5 0 10
139 วัดวังขรี 0 0 0 0 2 2 1 1 5
140 บ้านสวนอาย 0 0 0 0 2 2 0 1 4
141 วัดทุ่งส้าน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
142 วัดศิลาราย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
143 วัดขนาน 0 0 0 0 2 1 3 2 6
144 วัดมะนาวหวาน 0 0 0 0 2 1 2 1 5
145 วัดสุวรรณคีรี 0 0 0 0 2 1 2 0 5
146 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
147 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
148 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
149 บ้านคลองตูก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
150 วัดโบราณาราม 0 0 0 0 1 6 2 0 9
151 บ้านนาตาแย้ม 0 0 0 0 1 3 5 1 9
152 บ้านปลายรา 0 0 0 0 1 3 4 0 8
153 องค์การสวนยาง 2 0 0 0 0 1 2 3 1 6
154 บ้านพูน 0 0 0 0 1 2 2 1 5
155 บ้านโคกวัด 0 0 0 0 1 2 1 1 4
156 บ้านควนลำภู 0 0 0 0 1 2 0 0 3
157 บ้านเหนือคลอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
158 วัดมะเฟือง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
159 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
160 วัดหลักช้าง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
161 ตชด.บ้านยูงงาม 0 0 0 0 1 1 2 0 4
162 วัดวังหิน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
163 บ้านเขาตาว 0 0 0 0 1 1 0 1 2
164 บ้านพรุวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
165 วัดมุขธาราม 0 0 0 0 1 0 3 0 4
166 วัดหนองดี 0 0 0 0 1 0 2 3 3
167 บ้านกันละ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
168 บ้านนาพรุ 0 0 0 0 1 0 1 2 2
169 บ้านนาใหญ่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
170 บ้านห้วยรื่น 0 0 0 0 1 0 1 0 2
171 บ้านโคกยาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
172 บ้านกรุงหยันใต้ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
173 วัดนิคมคีรี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
174 บ้านนาท่อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านนาปราน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 วัดควน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 วัดถ้ำใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านคลองโอม 0 0 0 0 0 4 4 0 8
179 บ้านไสโป๊ะ 0 0 0 0 0 3 2 4 5
180 ราชเวชพิศาล 0 0 0 0 0 3 0 0 3
181 บ้านเขาวง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
182 ชุมชนวัดสำโรง 0 0 0 0 0 2 3 4 5
183 กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 0 0 0 0 0 2 2 4 4
184 บ้านพอโกบ 0 0 0 0 0 2 2 2 4
185 บ้านคลองกุย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
186 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
187 บ้านไสเตาอ้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
188 วัดควนสระบัว 0 0 0 0 0 1 2 0 3
189 บ้านนาบอน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
190 บ้านบางปรน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
191 วัดใหม่ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
192 บ้านคลองสาย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
193 บ้านวังวัว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
194 รีสอร์ทอนุบาล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
195 บ้านคลองปีก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 เจริญมิตร 0 0 0 0 0 0 5 0 5
197 ตชด.บ้านไร่ยาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
198 วัดเพ็ญญาติ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 เจริญวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 บ้านสวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 วัดวิสุทธิวงศ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 201 183 159 543 1,026 718 518 244 2,262