สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดจันดี 17 11 10 38 44 18 22 6 84
2 สังวาลย์วิท ๗ 14 13 8 35 46 15 10 4 71
3 ชุมชนบ้านนาวา 10 14 8 32 47 11 11 4 69
4 วัดสามัคคีนุกูล 10 6 3 19 29 10 2 1 41
5 วัดลำนาว 9 5 6 20 25 12 7 1 44
6 วัดวังรีบุญเลิศ 8 7 4 19 28 4 4 7 36
7 บ้านทุ่งกรวด 8 4 0 12 16 9 6 0 31
8 บ้านวังหิน 8 3 3 14 17 10 4 0 31
9 ราชประชานุเคราะห์ ๖ 8 3 2 13 14 11 10 1 35
10 บ้านบางตะเภา 7 3 9 19 22 15 6 1 43
11 หมู่บ้านป่าไม้ 6 2 2 10 20 10 3 1 33
12 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 5 7 6 18 30 10 6 2 46
13 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 5 6 4 15 24 4 0 0 28
14 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 5 5 5 15 22 9 1 3 32
15 บ้านนา 5 1 2 8 11 11 4 1 26
16 วัดไม้เรียง 5 1 0 6 17 8 4 3 29
17 วัดหน้าเขา 4 4 6 14 24 8 2 1 34
18 ตันติวัตร 4 1 2 7 12 3 3 0 18
19 วัดธรรมเผด็จ 4 1 1 6 7 2 3 0 12
20 ฉวาง 4 1 0 5 5 3 1 1 9
21 บ้านคลองเสาเหนือ 4 0 2 6 11 10 2 0 23
22 วัดประดิษฐาราม 4 0 2 6 9 8 4 2 21
23 บ้านหนองเจ 3 5 1 9 12 2 1 0 15
24 สมสรร 3 3 2 8 15 4 2 2 21
25 บ้านนาพา 3 3 2 8 8 5 5 1 18
26 บ้านบนควน 3 2 1 6 8 3 5 0 16
27 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 1 2 6 13 6 4 2 23
28 บ้านปากน้ำ 3 1 2 6 8 8 2 3 18
29 บ้านเกาะขวัญ 3 1 1 5 13 18 8 3 39
30 วัดมะนาวหวาน 3 1 0 4 6 1 2 1 9
31 บ้านควนประชาสรรค์ 3 0 3 6 10 5 4 1 19
32 บ้านไสใหญ่ 2 6 0 8 14 12 3 4 29
33 บ้านบ่อปลา 2 5 1 8 11 2 1 1 14
34 วัดควนส้าน 2 4 2 8 17 11 4 0 32
35 บ้านสระนางมโนราห์ 2 4 0 6 8 4 6 5 18
36 บ้านไทรงาม 2 3 2 7 4 4 1 0 9
37 วัดควนสูง 2 3 0 5 9 3 2 0 14
38 บ้านวังยวน 2 1 1 4 8 3 2 1 13
39 บ้านหาดทรายแก้ว 2 1 1 4 3 4 2 1 9
40 วัดทุ่งนาใหม่ 2 1 0 3 3 0 1 1 4
41 วัดเขาโร 2 0 0 2 4 4 2 1 10
42 องค์การสวนยาง 1 2 0 0 2 2 2 3 1 7
43 วัดท่ายาง 1 3 3 7 18 12 9 8 39
44 วัดมังคลาราม 1 3 1 5 10 5 8 6 23
45 บ้านวังตลับ 1 3 0 4 6 2 0 2 8
46 บ้านน้ำพุ 1 3 0 4 5 3 5 1 13
47 บ้านนาเส 1 2 3 6 10 6 1 1 17
48 บ้านทะเลสองห้อง 1 2 2 5 16 4 4 1 24
49 บ้านสามัคคีธรรม 1 2 2 5 5 13 3 2 21
50 วัดกะโสม 1 2 0 3 9 4 1 2 14
51 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 1 2 0 3 7 8 9 1 24
52 วัดกะเปียด 1 1 3 5 12 7 5 4 24
53 บ้านไสยาสน์ 1 1 2 4 4 4 1 0 9
54 วัดก้างปลา 1 1 1 3 9 3 2 1 14
55 บ้านนาโพธิ์ 1 1 1 3 7 5 1 1 13
56 วิทยานุเคราะห์ 1 1 0 2 7 2 6 3 15
57 วัดเสม็ดจวน 1 1 0 2 4 4 1 1 9
58 ชุมชนบ้านไทรห้อง 1 1 0 2 4 2 0 1 6
59 บ้านคลองตูก 1 1 0 2 4 0 0 0 4
60 บ้านคลองจัง 1 0 2 3 9 5 3 2 17
61 บ้านวังยาว 1 0 2 3 9 4 3 1 16
62 บ้านไสส้าน 1 0 1 2 7 8 4 4 19
63 บ้านคอกช้าง 1 0 1 2 5 10 4 1 19
64 บ้านจันดี 1 0 1 2 5 5 4 0 14
65 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 1 0 1 2 3 3 1 1 7
66 บ้านบางรูป 1 0 1 2 2 1 3 2 6
67 บ้านห้วยกลาง 1 0 0 1 6 8 0 1 14
68 เทศบาลบ้านนาเหนือ 1 0 0 1 4 0 4 2 8
69 ประชาอุทิศมูลนิธิ 1 0 0 1 3 4 4 0 11
70 บ้านก่องาม 1 0 0 1 3 4 0 0 7
71 บ้านหนองท่อม 1 0 0 1 3 3 3 2 9
72 สุขสวัสดิ์วิทยา 1 0 0 1 3 2 6 2 11
73 วัดควนยูง 1 0 0 1 3 1 1 1 5
74 ชุมชนบ้านปากเสียว 1 0 0 1 2 3 2 0 7
75 บ้านคลองงา 1 0 0 1 2 1 1 0 4
76 บ้านห้วยทรายขาว 1 0 0 1 2 0 3 1 5
77 เจริญรัชต์ภาคย์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านควนประ 1 0 0 1 1 4 2 0 7
79 บ้านบ่อมอง 1 0 0 1 1 2 1 3 4
80 ชุมชนวัดอัมพวัน 0 4 2 6 7 5 2 0 14
81 บ้านปากแพรก 0 2 3 5 5 2 0 0 7
82 บ้านทอนวังปราง 0 2 2 4 10 9 2 3 21
83 บ้านวังเต่า 0 2 1 3 9 5 4 3 18
84 บ้านไร่มุสลิม 0 2 1 3 4 3 1 1 8
85 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 0 2 0 2 7 7 5 2 19
86 วัดคงคาเจริญ 0 2 0 2 6 3 0 1 9
87 องค์การสวนยาง 3 0 2 0 2 6 1 2 4 9
88 วัดควนกอ 0 2 0 2 5 3 5 2 13
89 บ้านชายคลอง 0 1 3 4 6 5 1 1 12
90 ชุมชนบ้านสี่แยก 0 1 2 3 5 8 7 1 20
91 บ้านน้ำตก 0 1 2 3 3 3 2 4 8
92 บ้านแพรกกลาง 0 1 1 2 4 5 8 2 17
93 วัดเกาะสระ 0 1 1 2 3 4 0 0 7
94 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 0 1 1 2 2 1 1 0 4
95 ชุมชนบ้านหน้าเขา 0 1 0 1 5 2 3 2 10
96 บ้านเกาะยวน 0 1 0 1 4 2 1 0 7
97 ราชประชานุเคราะห์๑๙ 0 1 0 1 3 4 7 1 14
98 ไทยรัฐ ๓๘ (บ้านน้ำร้อน) 0 1 0 1 3 2 3 0 8
99 บ้านนาเหนือ 0 1 0 1 3 1 2 1 6
100 บ้านถ้ำตลอด 0 1 0 1 2 2 0 0 4
101 วัดยางค้อม 0 1 0 1 2 1 3 3 6
102 บ้านนาตำเสา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
103 มนต์หทัย 0 1 0 1 2 0 7 2 9
104 วัดควนยูง ฉวาง 0 1 0 1 2 0 0 2 2
105 บ้านนาท่อม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
106 บ้านควนอวดพัน 0 1 0 1 1 1 1 0 3
107 บ้านนาเกิดผล 0 1 0 1 1 1 0 0 2
108 บ้านควนตม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 บ้านโคกมะขาม 0 0 2 2 9 8 4 2 21
110 บ้านหนองใหญ่ 0 0 2 2 3 9 9 1 21
111 วัดสวนพิกุล 0 0 2 2 3 3 0 0 6
112 บ้านกุยเหนือ 0 0 2 2 1 9 1 0 11
113 บ้านเกาะปราง 0 0 1 1 6 5 3 2 14
114 บ้านไสโคกเกาะ 0 0 1 1 4 4 3 0 11
115 บ้านจำปา 0 0 1 1 4 2 2 2 8
116 วัดมะปรางงาม 0 0 1 1 3 1 5 3 9
117 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 0 0 1 1 3 1 3 1 7
118 บ้านไสยูงปัก 0 0 1 1 2 4 2 2 8
119 บ้านคุ้งวังวัว 0 0 1 1 2 3 3 2 8
120 องค์การสวนยาง 2 0 0 1 1 2 3 3 1 8
121 ราษฎร์ประชาอุทิศ 0 0 1 1 2 3 1 0 6
122 มหาราช ๓ 0 0 1 1 2 2 1 2 5
123 วัดโคกหาด 0 0 1 1 2 2 1 1 5
124 สหมิตรบำรุง 0 0 1 1 2 1 10 7 13
125 วัดโคกเมรุ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
126 บ้านนิคมวังหิน 0 0 1 1 1 7 2 3 10
127 วัดหาดสูง 0 0 1 1 1 3 0 0 4
128 บ้านหน้าเขา 0 0 0 0 4 5 6 2 15
129 บ้านปลายเส 0 0 0 0 4 4 5 1 13
130 พรรณราชลเขต 0 0 0 0 4 2 4 0 10
131 วัดเทวสิทธิ์ 0 0 0 0 4 2 1 2 7
132 วัดขนาน 0 0 0 0 4 1 3 2 8
133 วัดนางเอื้อย 0 0 0 0 4 1 2 0 7
134 บ้านควน 0 0 0 0 4 1 0 1 5
135 บ้านห้วยปริก 0 0 0 0 3 11 10 4 24
136 สุมณฑาศึกษา 0 0 0 0 3 4 3 1 10
137 วัดควนชม 0 0 0 0 3 3 1 0 7
138 วัดสวนขัน 0 0 0 0 3 2 1 3 6
139 วัดเขากลาย 0 0 0 0 3 1 2 0 6
140 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 0 0 0 0 2 5 6 2 13
141 เสริมปัญญา 0 0 0 0 2 5 5 2 12
142 วัดวังหีบ 0 0 0 0 2 4 2 4 8
143 อนุบาลเพียรสอนศึกษา 0 0 0 0 2 3 5 0 10
144 วัดวังขรี 0 0 0 0 2 2 1 1 5
145 วัดทุ่งส้าน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
146 บ้านสวนอาย 0 0 0 0 2 2 0 1 4
147 วัดศิลาราย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
148 วัดสุวรรณคีรี 0 0 0 0 2 1 2 0 5
149 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
150 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
151 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
152 วัดโบราณาราม 0 0 0 0 1 6 2 0 9
153 บ้านนาตาแย้ม 0 0 0 0 1 3 5 1 9
154 บ้านปลายรา 0 0 0 0 1 3 4 0 8
155 บ้านพูน 0 0 0 0 1 2 2 1 5
156 บ้านโคกวัด 0 0 0 0 1 2 1 1 4
157 บ้านควนลำภู 0 0 0 0 1 2 0 0 3
158 บ้านเหนือคลอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
159 วัดมะเฟือง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
160 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
161 วัดหลักช้าง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
162 ตชด.บ้านยูงงาม 0 0 0 0 1 1 2 0 4
163 วัดวังหิน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
164 บ้านเขาตาว 0 0 0 0 1 1 0 1 2
165 บ้านพรุวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
166 วัดมุขธาราม 0 0 0 0 1 0 3 0 4
167 วัดหนองดี 0 0 0 0 1 0 2 3 3
168 บ้านกันละ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
169 บ้านนาพรุ 0 0 0 0 1 0 1 2 2
170 บ้านนาใหญ่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
171 บ้านห้วยรื่น 0 0 0 0 1 0 1 0 2
172 บ้านโคกยาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
173 วัดนิคมคีรี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
174 บ้านกรุงหยันใต้ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
175 บ้านนาปราน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 วัดควน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 วัดถ้ำใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านคลองโอม 0 0 0 0 0 4 4 0 8
179 บ้านไสโป๊ะ 0 0 0 0 0 3 2 4 5
180 ราชเวชพิศาล 0 0 0 0 0 3 0 0 3
181 บ้านเขาวง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
182 ชุมชนวัดสำโรง 0 0 0 0 0 2 3 4 5
183 กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 0 0 0 0 0 2 2 4 4
184 บ้านพอโกบ 0 0 0 0 0 2 2 2 4
185 บ้านคลองกุย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
186 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
187 บ้านไสเตาอ้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
188 วัดควนสระบัว 0 0 0 0 0 1 2 0 3
189 บ้านนาบอน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
190 บ้านบางปรน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
191 วัดใหม่ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
192 บ้านคลองสาย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
193 บ้านวังวัว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
194 รีสอร์ทอนุบาล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
195 บ้านคลองปีก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 เจริญมิตร 0 0 0 0 0 0 5 0 5
197 ตชด.บ้านไร่ยาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
198 วัดเพ็ญญาติ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 เจริญวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 บ้านสวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 วัดวิสุทธิวงศ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 240 213 175 628 1,130 730 523 246 2,383