สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านนาวา 47 11 11 4 69
2 สังวาลย์วิท ๗ 46 15 10 4 71
3 วัดจันดี 44 18 22 6 84
4 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 30 10 6 2 46
5 วัดสามัคคีนุกูล 29 10 2 1 41
6 วัดวังรีบุญเลิศ 28 4 4 7 36
7 วัดลำนาว 25 12 7 1 44
8 วัดหน้าเขา 24 8 2 1 34
9 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 24 4 0 0 28
10 บ้านบางตะเภา 22 15 6 1 43
11 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 22 9 1 3 32
12 หมู่บ้านป่าไม้ 20 10 3 1 33
13 วัดท่ายาง 18 12 9 8 39
14 วัดควนส้าน 17 11 4 0 32
15 บ้านวังหิน 17 10 4 0 31
16 วัดไม้เรียง 17 8 4 3 29
17 บ้านทุ่งกรวด 16 9 6 0 31
18 บ้านทะเลสองห้อง 16 4 4 1 24
19 สมสรร 15 4 2 2 21
20 บ้านไสใหญ่ 14 12 3 4 29
21 ราชประชานุเคราะห์ ๖ 14 11 10 1 35
22 บ้านเกาะขวัญ 13 18 8 3 39
23 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 6 4 2 23
24 วัดกะเปียด 12 7 5 4 24
25 ตันติวัตร 12 3 3 0 18
26 บ้านหนองเจ 12 2 1 0 15
27 บ้านนา 11 11 4 1 26
28 บ้านคลองเสาเหนือ 11 10 2 0 23
29 บ้านบ่อปลา 11 2 1 1 14
30 บ้านทอนวังปราง 10 9 2 3 21
31 บ้านนาเส 10 6 1 1 17
32 วัดมังคลาราม 10 5 8 6 23
33 บ้านควนประชาสรรค์ 10 5 4 1 19
34 วัดประดิษฐาราม 9 8 4 2 21
35 บ้านโคกมะขาม 9 8 4 2 21
36 บ้านวังเต่า 9 5 4 3 18
37 บ้านคลองจัง 9 5 3 2 17
38 บ้านวังยาว 9 4 3 1 16
39 วัดกะโสม 9 4 1 2 14
40 วัดก้างปลา 9 3 2 1 14
41 วัดควนสูง 9 3 2 0 14
42 บ้านปากน้ำ 8 8 2 3 18
43 บ้านนาพา 8 5 5 1 18
44 บ้านสระนางมโนราห์ 8 4 6 5 18
45 บ้านบนควน 8 3 5 0 16
46 บ้านวังยวน 8 3 2 1 13
47 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 7 8 9 1 24
48 บ้านไสส้าน 7 8 4 4 19
49 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 7 7 5 2 19
50 ชุมชนวัดอัมพวัน 7 5 2 0 14
51 บ้านนาโพธิ์ 7 5 1 1 13
52 วิทยานุเคราะห์ 7 2 6 3 15
53 วัดธรรมเผด็จ 7 2 3 0 12
54 บ้านห้วยกลาง 6 8 0 1 14
55 บ้านเกาะปราง 6 5 3 2 14
56 บ้านชายคลอง 6 5 1 1 12
57 วัดคงคาเจริญ 6 3 0 1 9
58 บ้านวังตลับ 6 2 0 2 8
59 องค์การสวนยาง 3 6 1 2 4 9
60 วัดมะนาวหวาน 6 1 2 1 9
61 บ้านสามัคคีธรรม 5 13 3 2 21
62 บ้านคอกช้าง 5 10 4 1 19
63 ชุมชนบ้านสี่แยก 5 8 7 1 20
64 บ้านจันดี 5 5 4 0 14
65 วัดควนกอ 5 3 5 2 13
66 บ้านน้ำพุ 5 3 5 1 13
67 ฉวาง 5 3 1 1 9
68 ชุมชนบ้านหน้าเขา 5 2 3 2 10
69 บ้านปากแพรก 5 2 0 0 7
70 บ้านแพรกกลาง 4 5 8 2 17
71 บ้านหน้าเขา 4 5 6 2 15
72 บ้านปลายเส 4 4 5 1 13
73 บ้านไสโคกเกาะ 4 4 3 0 11
74 วัดเขาโร 4 4 2 1 10
75 วัดเสม็ดจวน 4 4 1 1 9
76 บ้านไทรงาม 4 4 1 0 9
77 บ้านไสยาสน์ 4 4 1 0 9
78 บ้านไร่มุสลิม 4 3 1 1 8
79 พรรณราชลเขต 4 2 4 0 10
80 บ้านจำปา 4 2 2 2 8
81 วัดเทวสิทธิ์ 4 2 1 2 7
82 บ้านเกาะยวน 4 2 1 0 7
83 ชุมชนบ้านไทรห้อง 4 2 0 1 6
84 วัดขนาน 4 1 3 2 8
85 วัดนางเอื้อย 4 1 2 0 7
86 บ้านควน 4 1 0 1 5
87 เทศบาลบ้านนาเหนือ 4 0 4 2 8
88 บ้านคลองตูก 4 0 0 0 4
89 บ้านห้วยปริก 3 11 10 4 24
90 บ้านหนองใหญ่ 3 9 9 1 21
91 ราชประชานุเคราะห์๑๙ 3 4 7 1 14
92 ประชาอุทิศมูลนิธิ 3 4 4 0 11
93 สุมณฑาศึกษา 3 4 3 1 10
94 บ้านหาดทรายแก้ว 3 4 2 1 9
95 บ้านก่องาม 3 4 0 0 7
96 วัดเกาะสระ 3 4 0 0 7
97 บ้านหนองท่อม 3 3 3 2 9
98 บ้านน้ำตก 3 3 2 4 8
99 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 3 3 1 1 7
100 วัดควนชม 3 3 1 0 7
101 วัดสวนพิกุล 3 3 0 0 6
102 สุขสวัสดิ์วิทยา 3 2 6 2 11
103 ไทยรัฐ ๓๘ (บ้านน้ำร้อน) 3 2 3 0 8
104 วัดสวนขัน 3 2 1 3 6
105 วัดมะปรางงาม 3 1 5 3 9
106 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 3 1 3 1 7
107 บ้านนาเหนือ 3 1 2 1 6
108 วัดเขากลาย 3 1 2 0 6
109 วัดควนยูง 3 1 1 1 5
110 วัดทุ่งนาใหม่ 3 0 1 1 4
111 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 2 5 6 2 13
112 เสริมปัญญา 2 5 5 2 12
113 วัดวังหีบ 2 4 2 4 8
114 บ้านไสยูงปัก 2 4 2 2 8
115 อนุบาลเพียรสอนศึกษา 2 3 5 0 10
116 บ้านคุ้งวังวัว 2 3 3 2 8
117 องค์การสวนยาง 2 2 3 3 1 8
118 ชุมชนบ้านปากเสียว 2 3 2 0 7
119 ราษฎร์ประชาอุทิศ 2 3 1 0 6
120 องค์การสวนยาง 1 2 2 3 1 7
121 มหาราช ๓ 2 2 1 2 5
122 วัดโคกหาด 2 2 1 1 5
123 วัดวังขรี 2 2 1 1 5
124 วัดทุ่งส้าน 2 2 1 0 5
125 บ้านสวนอาย 2 2 0 1 4
126 บ้านถ้ำตลอด 2 2 0 0 4
127 วัดศิลาราย 2 2 0 0 4
128 สหมิตรบำรุง 2 1 10 7 13
129 วัดยางค้อม 2 1 3 3 6
130 บ้านบางรูป 2 1 3 2 6
131 วัดสุวรรณคีรี 2 1 2 0 5
132 บ้านคลองงา 2 1 1 0 4
133 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 2 1 1 0 4
134 บ้านนาตำเสา 2 1 1 0 4
135 บ้านหนองคล้า 2 1 0 0 3
136 มนต์หทัย 2 0 7 2 9
137 บ้านห้วยทรายขาว 2 0 3 1 5
138 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 2 0 1 0 3
139 บ้านหนองยาง 2 0 1 0 3
140 วัดควนยูง ฉวาง 2 0 0 2 2
141 เจริญรัชต์ภาคย์ 2 0 0 0 2
142 บ้านนาท่อม 2 0 0 0 2
143 วัดโคกเมรุ 2 0 0 0 2
144 บ้านกุยเหนือ 1 9 1 0 11
145 บ้านนิคมวังหิน 1 7 2 3 10
146 วัดโบราณาราม 1 6 2 0 9
147 บ้านควนประ 1 4 2 0 7
148 บ้านนาตาแย้ม 1 3 5 1 9
149 บ้านปลายรา 1 3 4 0 8
150 วัดหาดสูง 1 3 0 0 4
151 บ้านพูน 1 2 2 1 5
152 บ้านบ่อมอง 1 2 1 3 4
153 บ้านโคกวัด 1 2 1 1 4
154 บ้านควนลำภู 1 2 0 0 3
155 บ้านเหนือคลอง 1 2 0 0 3
156 วัดมะเฟือง 1 2 0 0 3
157 บ้านหนองปลิง 1 1 2 1 4
158 วัดหลักช้าง 1 1 2 1 4
159 ตชด.บ้านยูงงาม 1 1 2 0 4
160 วัดวังหิน 1 1 1 1 3
161 บ้านควนอวดพัน 1 1 1 0 3
162 บ้านเขาตาว 1 1 0 1 2
163 บ้านนาเกิดผล 1 1 0 0 2
164 บ้านพรุวง 1 1 0 0 2
165 วัดมุขธาราม 1 0 3 0 4
166 วัดหนองดี 1 0 2 3 3
167 บ้านกันละ 1 0 2 0 3
168 บ้านนาพรุ 1 0 1 2 2
169 บ้านนาใหญ่ 1 0 1 0 2
170 บ้านห้วยรื่น 1 0 1 0 2
171 บ้านโคกยาง 1 0 1 0 2
172 วัดนิคมคีรี 1 0 0 1 1
173 บ้านกรุงหยันใต้ 1 0 0 1 1
174 บ้านควนตม 1 0 0 0 1
175 บ้านนาปราน 1 0 0 0 1
176 วัดควน 1 0 0 0 1
177 วัดถ้ำใหญ่ 1 0 0 0 1
178 บ้านคลองโอม 0 4 4 0 8
179 บ้านไสโป๊ะ 0 3 2 4 5
180 ราชเวชพิศาล 0 3 0 0 3
181 บ้านเขาวง 0 3 0 0 3
182 ชุมชนวัดสำโรง 0 2 3 4 5
183 กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 0 2 2 4 4
184 บ้านพอโกบ 0 2 2 2 4
185 บ้านคลองกุย 0 2 0 0 2
186 บ้านคลองขุด 0 2 0 0 2
187 บ้านไสเตาอ้อย 0 2 0 0 2
188 วัดควนสระบัว 0 1 2 0 3
189 บ้านนาบอน 0 1 1 1 2
190 บ้านบางปรน 0 1 1 1 2
191 วัดใหม่ 0 1 1 1 2
192 บ้านคลองสาย 0 1 1 0 2
193 บ้านวังวัว 0 1 1 0 2
194 รีสอร์ทอนุบาล 0 1 1 0 2
195 บ้านคลองปีก 0 1 0 0 1
196 เจริญมิตร 0 0 5 0 5
197 ตชด.บ้านไร่ยาว 0 0 1 0 1
198 วัดเพ็ญญาติ 0 0 1 0 1
199 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0
200 เจริญวิทย์ 0 0 0 0 0
201 บ้านสวน 0 0 0 0 0
202 วัดวิสุทธิวงศ์ 0 0 0 0 0
รวม 1,130 730 523 246 2,383