สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 วัดจันดี 17 11 10 38
2 สังวาลย์วิท ๗ 14 13 8 35
3 ชุมชนบ้านนาวา 10 14 8 32
4 วัดสามัคคีนุกูล 10 6 3 19
5 วัดลำนาว 9 5 6 20
6 วัดวังรีบุญเลิศ 8 7 4 19
7 บ้านทุ่งกรวด 8 4 0 12
8 บ้านวังหิน 8 3 3 14
9 ราชประชานุเคราะห์ ๖ 8 3 2 13
10 บ้านบางตะเภา 7 3 9 19
11 หมู่บ้านป่าไม้ 6 2 2 10
12 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 5 7 6 18
13 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 5 6 4 15
14 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 5 5 5 15
15 บ้านนา 5 1 2 8
16 วัดไม้เรียง 5 1 0 6
17 วัดหน้าเขา 4 4 6 14
18 ตันติวัตร 4 1 2 7
19 วัดธรรมเผด็จ 4 1 1 6
20 ฉวาง 4 1 0 5
21 บ้านคลองเสาเหนือ 4 0 2 6
22 วัดประดิษฐาราม 4 0 2 6
23 บ้านหนองเจ 3 5 1 9
24 สมสรร 3 3 2 8
25 บ้านนาพา 3 3 2 8
26 บ้านบนควน 3 2 1 6
27 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 1 2 6
28 บ้านปากน้ำ 3 1 2 6
29 บ้านเกาะขวัญ 3 1 1 5
30 วัดมะนาวหวาน 3 1 0 4
31 บ้านควนประชาสรรค์ 3 0 3 6
32 บ้านไสใหญ่ 2 6 0 8
33 บ้านบ่อปลา 2 5 1 8
34 วัดควนส้าน 2 4 2 8
35 บ้านสระนางมโนราห์ 2 4 0 6
36 บ้านไทรงาม 2 3 2 7
37 วัดควนสูง 2 3 0 5
38 บ้านวังยวน 2 1 1 4
39 บ้านหาดทรายแก้ว 2 1 1 4
40 วัดทุ่งนาใหม่ 2 1 0 3
41 วัดเขาโร 2 0 0 2
42 องค์การสวนยาง 1 2 0 0 2
43 วัดท่ายาง 1 3 3 7
44 วัดมังคลาราม 1 3 1 5
45 บ้านวังตลับ 1 3 0 4
46 บ้านน้ำพุ 1 3 0 4
47 บ้านนาเส 1 2 3 6
48 บ้านทะเลสองห้อง 1 2 2 5
49 บ้านสามัคคีธรรม 1 2 2 5
50 วัดกะโสม 1 2 0 3
51 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 1 2 0 3
52 วัดกะเปียด 1 1 3 5
53 บ้านไสยาสน์ 1 1 2 4
54 วัดก้างปลา 1 1 1 3
55 บ้านนาโพธิ์ 1 1 1 3
56 วิทยานุเคราะห์ 1 1 0 2
57 วัดเสม็ดจวน 1 1 0 2
58 ชุมชนบ้านไทรห้อง 1 1 0 2
59 บ้านคลองตูก 1 1 0 2
60 บ้านคลองจัง 1 0 2 3
61 บ้านวังยาว 1 0 2 3
62 บ้านไสส้าน 1 0 1 2
63 บ้านคอกช้าง 1 0 1 2
64 บ้านจันดี 1 0 1 2
65 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 1 0 1 2
66 บ้านบางรูป 1 0 1 2
67 บ้านห้วยกลาง 1 0 0 1
68 เทศบาลบ้านนาเหนือ 1 0 0 1
69 ประชาอุทิศมูลนิธิ 1 0 0 1
70 บ้านก่องาม 1 0 0 1
71 บ้านหนองท่อม 1 0 0 1
72 สุขสวัสดิ์วิทยา 1 0 0 1
73 วัดควนยูง 1 0 0 1
74 ชุมชนบ้านปากเสียว 1 0 0 1
75 บ้านคลองงา 1 0 0 1
76 บ้านห้วยทรายขาว 1 0 0 1
77 เจริญรัชต์ภาคย์ 1 0 0 1
78 บ้านควนประ 1 0 0 1
79 บ้านบ่อมอง 1 0 0 1
80 ชุมชนวัดอัมพวัน 0 4 2 6
81 บ้านปากแพรก 0 2 3 5
82 บ้านทอนวังปราง 0 2 2 4
83 บ้านวังเต่า 0 2 1 3
84 บ้านไร่มุสลิม 0 2 1 3
85 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 0 2 0 2
86 วัดคงคาเจริญ 0 2 0 2
87 องค์การสวนยาง 3 0 2 0 2
88 วัดควนกอ 0 2 0 2
89 บ้านชายคลอง 0 1 3 4
90 ชุมชนบ้านสี่แยก 0 1 2 3
91 บ้านน้ำตก 0 1 2 3
92 บ้านแพรกกลาง 0 1 1 2
93 วัดเกาะสระ 0 1 1 2
94 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 0 1 1 2
95 ชุมชนบ้านหน้าเขา 0 1 0 1
96 บ้านเกาะยวน 0 1 0 1
97 ราชประชานุเคราะห์๑๙ 0 1 0 1
98 ไทยรัฐ ๓๘ (บ้านน้ำร้อน) 0 1 0 1
99 บ้านนาเหนือ 0 1 0 1
100 บ้านถ้ำตลอด 0 1 0 1
101 วัดยางค้อม 0 1 0 1
102 บ้านนาตำเสา 0 1 0 1
103 มนต์หทัย 0 1 0 1
104 วัดควนยูง ฉวาง 0 1 0 1
105 บ้านนาท่อม 0 1 0 1
106 บ้านควนอวดพัน 0 1 0 1
107 บ้านนาเกิดผล 0 1 0 1
108 บ้านควนตม 0 1 0 1
109 บ้านโคกมะขาม 0 0 2 2
110 บ้านหนองใหญ่ 0 0 2 2
111 วัดสวนพิกุล 0 0 2 2
112 บ้านกุยเหนือ 0 0 2 2
113 บ้านเกาะปราง 0 0 1 1
114 บ้านไสโคกเกาะ 0 0 1 1
115 บ้านจำปา 0 0 1 1
116 วัดมะปรางงาม 0 0 1 1
117 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 0 0 1 1
118 บ้านไสยูงปัก 0 0 1 1
119 บ้านคุ้งวังวัว 0 0 1 1
120 องค์การสวนยาง 2 0 0 1 1
121 ราษฎร์ประชาอุทิศ 0 0 1 1
122 มหาราช ๓ 0 0 1 1
123 วัดโคกหาด 0 0 1 1
124 สหมิตรบำรุง 0 0 1 1
125 วัดโคกเมรุ 0 0 1 1
126 บ้านนิคมวังหิน 0 0 1 1
127 วัดหาดสูง 0 0 1 1
128 บ้านหน้าเขา 0 0 0 0
129 บ้านปลายเส 0 0 0 0
130 พรรณราชลเขต 0 0 0 0
131 วัดเทวสิทธิ์ 0 0 0 0
132 วัดขนาน 0 0 0 0
133 วัดนางเอื้อย 0 0 0 0
134 บ้านควน 0 0 0 0
135 บ้านห้วยปริก 0 0 0 0
136 สุมณฑาศึกษา 0 0 0 0
137 วัดควนชม 0 0 0 0
138 วัดสวนขัน 0 0 0 0
139 วัดเขากลาย 0 0 0 0
140 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 0 0 0 0
141 เสริมปัญญา 0 0 0 0
142 วัดวังหีบ 0 0 0 0
143 อนุบาลเพียรสอนศึกษา 0 0 0 0
144 วัดวังขรี 0 0 0 0
145 วัดทุ่งส้าน 0 0 0 0
146 บ้านสวนอาย 0 0 0 0
147 วัดศิลาราย 0 0 0 0
148 วัดสุวรรณคีรี 0 0 0 0
149 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0
150 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 0 0 0 0
151 บ้านหนองยาง 0 0 0 0
152 วัดโบราณาราม 0 0 0 0
153 บ้านนาตาแย้ม 0 0 0 0
154 บ้านปลายรา 0 0 0 0
155 บ้านพูน 0 0 0 0
156 บ้านโคกวัด 0 0 0 0
157 บ้านควนลำภู 0 0 0 0
158 บ้านเหนือคลอง 0 0 0 0
159 วัดมะเฟือง 0 0 0 0
160 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0
161 วัดหลักช้าง 0 0 0 0
162 ตชด.บ้านยูงงาม 0 0 0 0
163 วัดวังหิน 0 0 0 0
164 บ้านเขาตาว 0 0 0 0
165 บ้านพรุวง 0 0 0 0
166 วัดมุขธาราม 0 0 0 0
167 วัดหนองดี 0 0 0 0
168 บ้านกันละ 0 0 0 0
169 บ้านนาพรุ 0 0 0 0
170 บ้านนาใหญ่ 0 0 0 0
171 บ้านห้วยรื่น 0 0 0 0
172 บ้านโคกยาง 0 0 0 0
173 วัดนิคมคีรี 0 0 0 0
174 บ้านกรุงหยันใต้ 0 0 0 0
175 บ้านนาปราน 0 0 0 0
176 วัดควน 0 0 0 0
177 วัดถ้ำใหญ่ 0 0 0 0
178 บ้านคลองโอม 0 0 0 0
179 บ้านไสโป๊ะ 0 0 0 0
180 ราชเวชพิศาล 0 0 0 0
181 บ้านเขาวง 0 0 0 0
182 ชุมชนวัดสำโรง 0 0 0 0
183 กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 0 0 0 0
184 บ้านพอโกบ 0 0 0 0
185 บ้านคลองกุย 0 0 0 0
186 บ้านคลองขุด 0 0 0 0
187 บ้านไสเตาอ้อย 0 0 0 0
188 วัดควนสระบัว 0 0 0 0
189 บ้านนาบอน 0 0 0 0
190 บ้านบางปรน 0 0 0 0
191 วัดใหม่ 0 0 0 0
192 บ้านคลองสาย 0 0 0 0
193 บ้านวังวัว 0 0 0 0
194 รีสอร์ทอนุบาล 0 0 0 0
195 บ้านคลองปีก 0 0 0 0
196 เจริญมิตร 0 0 0 0
197 ตชด.บ้านไร่ยาว 0 0 0 0
198 วัดเพ็ญญาติ 0 0 0 0
199 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 0 0 0 0
200 เจริญวิทย์ 0 0 0 0
201 บ้านสวน 0 0 0 0
202 วัดวิสุทธิวงศ์ 0 0 0 0
รวม 240 213 175 628

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน Tel. 081-3679709 / 089-7316170 , นายณัฐพงศ์ รัตนพันธุ์ Tel. 089-6463421Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]