การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.นราธิวาส เขต 2
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน. พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง อาคารเอนกประสงค์ 19 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.50
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 446 อำเภอแว้ง อาคารเอนกประสงค์ 19 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.50
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 446 อำเภอแว้ง อาคารเอนกประสงค์ 19 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.50
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ชั้น 2 17 พ.ย. 2561 15.00-16.30
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 อาคารใหม่ ห้อง ชั้น 2 17 พ.ย. 2561 15.00-16.30
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
-
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อาคารน้องใหม่ ห้อง 4/2 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00-08.50
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อาคารน้องใหม่ ห้อง 4/3 18 พ.ย. 2561 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00-08.50
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อาคารน้องใหม่ ห้อง 4/4 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.50
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อาคารน้องใหม่ ห้อง 4/5 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.50


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นายทวีศักดิ์ สุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0807165029
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]