การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.นราธิวาส เขต 2
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน. พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านซรายอ อาคารห้องสมุด ห้อง สมุด 17 พ.ย. 2561 09.00-11.30 ลงทะเบียน 08.00-08.50
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านซรายอ อาคารห้องสมุด ห้อง สมุด 17 พ.ย. 2561 13.00-14.30 ลงทะเบียน 12.00-12.50
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซรายอ อาคารห้องสมุด ห้อง สมุด 17 พ.ย. 2561 14.30-15.30 ลงทะเบียน 12.00-12.50
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านซรายอ เวทีโรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 18 พ.ย. 2561 09.00-11.30 ลงทะเบียน 08.00-08.50
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซรายอ เวทีโรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 18 พ.ย. 2561 13.30-14.30 ลงทะเบียน 12.00-13.15
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านซรายอ อาคารใหม่ ห้อง ป.3/1 17 พ.ย. 2561 09.00-11.30 ลงทะเบียน 08.00-08.50
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซรายอ อาคารใหม่ ห้อง ป.3/2 17 พ.ย. 2561 09.00-11.30 ลงทะเบียน 08.00-08.50
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซรายอ เวทีโรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 18 พ.ย. 2561 14.30-15.00 ลงทะเบียน 12.00-12.50
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านซรายอ เวทีโรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 18 พ.ย. 2561 15.00-15.30 ลงทะเบียน 12.00-12.50
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซรายอ อาคารใหม่ ห้อง ป.3/1 18 พ.ย. 2561 09.00-11.30 ลงทะเบียน 08.00-08.50
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านซรายอ อาคารใหม่ ห้อง ป.3/2 18 พ.ย. 2561 09.00-11.30 ลงทะเบียน 08.00-08.50


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นายทวีศักดิ์ สุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0807165029
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]