แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นราธิวาส เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 43 34 79.07% 4 9.3% 3 6.98% 2 4.65% 43
2 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 44 22 50% 12 27.27% 6 13.64% 4 9.09% 44
3 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 33 19 65.52% 5 17.24% 3 10.34% 2 6.9% 29
4 โรงเรียนบ้านแว้ง 42 18 43.9% 12 29.27% 5 12.2% 6 14.63% 41
5 โรงเรียนเกษมทรัพย์ 38 18 52.94% 10 29.41% 3 8.82% 3 8.82% 34
6 โรงเรียนรักไทย 33 15 46.88% 11 34.38% 4 12.5% 2 6.25% 32
7 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 28 15 53.57% 7 25% 1 3.57% 5 17.86% 28
8 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 29 13 50% 4 15.38% 4 15.38% 5 19.23% 26
9 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 43 12 28.57% 8 19.05% 11 26.19% 11 26.19% 42
10 โรงเรียนบ้านมูโนะ 34 11 33.33% 10 30.3% 5 15.15% 7 21.21% 33
11 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 32 11 39.29% 9 32.14% 3 10.71% 5 17.86% 28
12 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 20 10 50% 6 30% 1 5% 3 15% 20
13 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 22 10 50% 4 20% 1 5% 5 25% 20
14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 32 10 35.71% 3 10.71% 7 25% 8 28.57% 28
15 โรงเรียนบ้านสากอ 25 9 39.13% 5 21.74% 2 8.7% 7 30.43% 23
16 โรงเรียนบ้านตือมายู 19 9 50% 4 22.22% 1 5.56% 4 22.22% 18
17 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
18 โรงเรียนบ้านลาแล 22 8 36.36% 8 36.36% 3 13.64% 3 13.64% 22
19 โรงเรียนบ้านหัวคลอง 18 8 53.33% 5 33.33% 2 13.33% 0 0% 15
20 โรงเรียนเพลินพิศ 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
21 โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
22 โรงเรียนดารุลฟุรกอน 14 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
23 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 17 7 46.67% 2 13.33% 2 13.33% 4 26.67% 15
24 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 13 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
25 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 13 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
26 โรงเรียนบ้านซรายอ 11 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
27 โรงเรียนบ้านบูเกะตา 18 6 35.29% 2 11.76% 5 29.41% 4 23.53% 17
28 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
29 โรงเรียนบ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
30 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 11 6 60% 0 0% 3 30% 1 10% 10
31 โรงเรียนบ้านกลูบี 36 5 15.63% 11 34.38% 6 18.75% 10 31.25% 32
32 โรงเรียนบ้านโคกตา 22 5 25% 7 35% 3 15% 5 25% 20
33 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 16 5 35.71% 7 50% 1 7.14% 1 7.14% 14
34 โรงเรียนนิคมพัฒนา7 12 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
35 โรงเรียนบ้านตาบา 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
36 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 9 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 9
37 โรงเรียนบ้านกูบู 19 4 22.22% 6 33.33% 3 16.67% 5 27.78% 18
38 โรงเรียนบ้านสามแยก 12 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
39 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 11 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
40 โรงเรียนบ้านยะหอ 8 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
41 โรงเรียนบ้านกาวะ 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
42 โรงเรียนบ้านกรือซอ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 10 3 30% 5 50% 0 0% 2 20% 10
44 โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
45 โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
46 โรงเรียนบ้านตอหลัง 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
47 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 11 2 18.18% 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 11
49 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 10 2 20% 5 50% 0 0% 3 30% 10
50 โรงเรียนบ้านบาโง 14 2 14.29% 4 28.57% 3 21.43% 5 35.71% 14
51 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 9 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 10 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
53 โรงเรียนวัดพระพุทธ 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
54 โรงเรียนบ้านแอแว 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
55 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 10 2 20% 2 20% 4 40% 2 20% 10
56 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 11 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
57 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 8 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนบ้านโคกยามู 14 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 7 53.85% 13
59 โรงเรียนบ้านแม่ดง 9 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
60 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนวัดเกาะสวาด 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
63 โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
64 โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา 9 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
65 โรงเรียนบ้านไอบาตู 7 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
67 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 8 2 25% 1 12.5% 0 0% 5 62.5% 8
68 โรงเรียนบ้านปะลุกา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
69 โรงเรียนบ้านดอเฮะ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนราชภักดี 7 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านบือราแง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
72 โรงเรียนรังผึ้ง 9 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
74 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัททันต์สนาน 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 7 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
76 โรงเรียนบ้านคลองตัน 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 13 1 9.09% 2 18.18% 2 18.18% 6 54.55% 11
78 โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 7 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 6 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านศรีพงัน 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
81 โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์12 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านโผลง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านปลักปลา 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
84 โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
85 โรงเรียนบ้านละหาน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
86 โรงเรียนบ้านสะปอม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านไพรวัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านสายะ 9 1 11.11% 0 0% 3 33.33% 5 55.56% 9
90 โรงเรียนบ้านตอออ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านปะลุรู 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 7 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
94 โรงเรียนนิคมพัฒนา9 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
95 โรงเรียนบ้านมือบา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนอิสลามบำรุง 8 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
97 โรงเรียนบ้านปาดังยอ 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
98 โรงเรียนบ้านน้ำใส 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านบางขุด 13 0 0% 2 15.38% 7 53.85% 4 30.77% 13
100 โรงเรียนบ้านปะดะดอ 7 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
101 โรงเรียนบ้านกูวา 10 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
102 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
103 โรงเรียนนิคมพัฒนา4 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
104 โรงเรียนนิคมพัฒนา5 8 0 0% 1 12.5% 2 25% 5 62.5% 8
105 โรงเรียนบ้านบอเกาะ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
106 โรงเรียนสุคิริน 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านจือแร 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
108 โรงเรียนบ้านปอเนาะ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
109 โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
110 โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
111 โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
112 โรงเรียนบ้านปูยู 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านตอแล 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านแขยง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง) 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
117 โรงเรียนบ้านโคกงู 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นายทวีศักดิ์ สุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0807165029
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]