ลำดับ เขต ผลการแข่งขัน สรุปเหรียญฯ
1 สพป. นราธิวาส เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ