สรุปเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสุไหงโกลก 34 4 3 2 41
2 บ้านตะเหลี่ยง 22 12 6 4 40
3 บุณยลาภนฤมิต 19 5 3 2 27
4 บ้านแว้ง 18 12 5 6 35
5 เกษมทรัพย์ 18 10 3 3 31
6 รักไทย 15 11 4 2 30
7 บ้านศาลาใหม่ 15 7 1 5 23
8 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 13 4 4 5 21
9 นิคมพัฒนา10 12 8 11 11 31
10 บ้านมูโนะ 11 10 5 7 26
11 บ้านบาลูกายาอิง 11 9 3 5 23
12 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 10 6 1 3 17
13 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 10 4 1 5 15
14 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 10 3 7 8 20
15 บ้านสากอ 9 5 2 7 16
16 บ้านตือมายู 9 4 1 4 14
17 บ้านเกาะสะท้อน 9 0 0 0 9
18 บ้านลาแล 8 8 3 3 19
19 บ้านหัวคลอง 8 5 2 0 15
20 เพลินพิศ 8 4 0 0 12
21 บ้านโต๊ะเว๊าะ 8 1 1 1 10
22 ดารุลฟุรกอน 7 3 0 2 10
23 บ้านปูโป๊ะ 7 2 2 4 11
24 บ้านกวาลอซีรา 6 4 2 1 12
25 บ้านไม้ฝาด 6 3 1 2 10
26 บ้านซรายอ 6 3 0 2 9
27 บ้านบูเกะตา 6 2 5 4 13
28 บ้านลูโบ๊ะลือซง 6 2 2 0 10
29 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 6 2 1 0 9
30 บ้านบาโงมาแย 6 0 3 1 9
31 บ้านกลูบี 5 11 6 10 22
32 บ้านโคกตา 5 7 3 5 15
33 บ้านบาโงกือเต 5 7 1 1 13
34 นิคมพัฒนา7 5 4 1 2 10
35 บ้านตาบา 5 2 2 1 9
36 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 5 0 2 2 7
37 บ้านกูบู 4 6 3 5 13
38 บ้านสามแยก 4 2 0 1 6
39 วัดโคกมะม่วง 4 1 1 3 6
40 บ้านยะหอ 4 1 1 0 6
41 บ้านกาวะ 4 1 0 2 5
42 บ้านกรือซอ 4 1 0 0 5
43 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 3 5 0 2 8
44 นิคมพัฒนา 2 3 2 1 0 6
45 บ้านโต๊ะเด็ง 3 1 2 1 6
46 บ้านตอหลัง 3 0 1 1 4
47 วัดประชุมชลธารา 3 0 0 0 3
48 บ้านจะมาแกะ 2 5 1 3 8
49 บ้านร่วมใจ 2 5 0 3 7
50 บ้านบาโง 2 4 3 5 9
51 บ้านนูโร๊ะ 2 4 1 1 7
52 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 2 3 4 1 9
53 วัดพระพุทธ 2 3 2 2 7
54 บ้านแอแว 2 3 0 1 5
55 บ้านไม้แก่น 2 2 4 2 8
56 นิคมสร้างตนเองแว้ง 2 2 3 3 7
57 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 2 2 3 1 7
58 บ้านโคกยามู 2 2 2 7 6
59 บ้านแม่ดง 2 2 1 2 5
60 บ้านภูเขาทอง 2 2 1 1 5
61 วัดเกาะสวาด 2 2 1 0 5
62 บ้านเจ๊ะเหม 2 2 0 1 4
63 บ้านแฆแบ๊ะ 2 2 0 1 4
64 บ้านตำเสาพัฒนา 2 1 2 3 5
65 บ้านไอบาตู 2 1 2 0 5
66 บ้านเจ๊ะยอ 2 1 1 2 4
67 วัดเกษตรธิการาม 2 1 0 5 3
68 บ้านปะลุกา 2 1 0 1 3
69 บ้านดอเฮะ 2 1 0 0 3
70 ราชภักดี 2 0 4 0 6
71 บ้านบือราแง 2 0 2 0 4
72 รังผึ้ง 2 0 0 0 2
73 บ้านสะหริ่ง 1 3 2 0 6
74 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัททันต์สนาน 1 3 1 1 5
75 บ้านบาโงฮูมอ 1 3 0 2 4
76 บ้านคลองตัน 1 2 3 1 6
77 เทพประทานไทยยืนยง 1 2 2 6 5
78 บ้านตาเซะเหนือ 1 2 2 1 5
79 วัดโบราณสถิตย์ 1 2 0 0 3
80 บ้านศรีพงัน 1 1 2 1 4
81 บ้านจุฬาภรณ์12 1 1 1 0 3
82 บ้านโผลง 1 1 1 0 3
83 บ้านปลักปลา 1 1 0 3 2
84 บ้านศาลาอูมา 1 1 0 2 2
85 บ้านละหาน 1 1 0 1 2
86 บ้านสะปอม 1 1 0 0 2
87 บ้านไพรวัน 1 1 0 0 2
88 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 1 1 0 0 2
89 บ้านสายะ 1 0 3 5 4
90 บ้านตอออ 1 0 2 0 3
91 บ้านปะลุรู 1 0 1 1 2
92 วัดสิทธิสารประดิษฐ์ 1 0 1 0 2
93 วัดประดิษฐ์บุปผา 1 0 0 1 1
94 นิคมพัฒนา9 1 0 0 1 1
95 บ้านมือบา 1 0 0 0 1
96 อิสลามบำรุง 0 4 1 1 5
97 บ้านปาดังยอ 0 3 1 1 4
98 บ้านน้ำใส 0 3 0 0 3
99 บ้านบางขุด 0 2 7 4 9
100 บ้านปะดะดอ 0 2 2 3 4
101 บ้านกูวา 0 2 2 2 4
102 บ้านลูโบ๊ะซามา 0 2 1 1 3
103 นิคมพัฒนา4 0 2 0 2 2
104 นิคมพัฒนา5 0 1 2 5 3
105 บ้านบอเกาะ 0 1 2 0 3
106 สุคิริน 0 1 2 0 3
107 บ้านจือแร 0 1 1 2 2
108 บ้านปอเนาะ 0 1 0 2 1
109 วัดโคกมะเฟือง 0 1 0 1 1
110 บ้านตาเซะใต้ 0 1 0 1 1
111 บ้านน้ำทุเรียน 0 1 0 1 1
112 บ้านปูยู 0 1 0 0 1
113 บ้านตอแล 0 1 0 0 1
114 บ้านแขยง 0 1 0 0 1
115 บ้านฆอเลาะทูวอ 0 0 1 0 1
116 บ้านกูวา (แว้ง) 0 0 0 2 0
117 บ้านโคกงู 0 0 0 1 0
รวม 475 312 186 235 1,208