สรุปเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสุไหงโกลก 29 4 3 2 36
2 บ้านตะเหลี่ยง 22 12 6 4 40
3 บุณยลาภนฤมิต 19 5 3 2 27
4 บ้านแว้ง 18 12 5 6 35
5 เกษมทรัพย์ 18 10 3 3 31
6 รักไทย 15 11 4 2 30
7 บ้านศาลาใหม่ 14 7 1 5 22
8 นิคมพัฒนา10 12 8 11 11 31
9 บ้านมูโนะ 11 10 5 7 26
10 บ้านบาลูกายาอิง 11 9 3 5 23
11 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 10 6 1 3 17
12 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 10 4 1 5 15
13 บ้านสากอ 9 5 2 7 16
14 บ้านตือมายู 9 4 1 4 14
15 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 9 3 7 8 19
16 บ้านเกาะสะท้อน 9 0 0 0 9
17 บ้านลาแล 8 8 3 3 19
18 บ้านหัวคลอง 8 5 2 0 15
19 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 8 4 4 5 16
20 เพลินพิศ 8 4 0 0 12
21 ดารุลฟุรกอน 7 3 0 2 10
22 บ้านปูโป๊ะ 7 2 2 4 11
23 บ้านไม้ฝาด 6 3 1 2 10
24 บ้านบูเกะตา 6 2 4 4 12
25 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 6 2 1 0 9
26 บ้านโคกตา 5 7 3 5 15
27 บ้านบาโงกือเต 5 7 1 1 13
28 บ้านกวาลอซีรา 5 4 2 1 11
29 นิคมพัฒนา7 5 4 1 2 10
30 บ้านซรายอ 5 3 0 2 8
31 บ้านตาบา 5 2 2 1 9
32 บ้านโต๊ะเว๊าะ 5 1 1 1 7
33 บ้านบาโงมาแย 5 0 3 0 8
34 วัดโคกมะม่วง 4 1 1 3 6
35 บ้านยะหอ 4 1 1 0 6
36 บ้านกาวะ 4 1 0 2 5
37 บ้านสามแยก 4 1 0 1 5
38 บ้านกรือซอ 4 1 0 0 5
39 บ้านลูโบ๊ะลือซง 3 2 1 0 6
40 นิคมพัฒนา 2 3 2 1 0 6
41 บ้านโต๊ะเด็ง 3 1 2 1 6
42 บ้านตอหลัง 3 0 1 1 4
43 บ้านกลูบี 2 9 4 9 15
44 บ้านร่วมใจ 2 5 0 3 7
45 บ้านบาโง 2 4 3 5 9
46 บ้านนูโร๊ะ 2 4 1 1 7
47 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 2 3 4 1 9
48 วัดพระพุทธ 2 3 2 2 7
49 บ้านไม้แก่น 2 2 4 2 8
50 นิคมสร้างตนเองแว้ง 2 2 3 3 7
51 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 2 2 3 1 7
52 บ้านโคกยามู 2 2 2 7 6
53 บ้านภูเขาทอง 2 2 1 1 5
54 วัดเกาะสวาด 2 2 1 0 5
55 บ้านเจ๊ะเหม 2 2 0 1 4
56 บ้านแฆแบ๊ะ 2 2 0 1 4
57 บ้านตำเสาพัฒนา 2 1 2 3 5
58 บ้านเจ๊ะยอ 2 1 1 2 4
59 วัดเกษตรธิการาม 2 1 0 5 3
60 บ้านดอเฮะ 2 1 0 0 3
61 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 2 0 2 2 4
62 บ้านบือราแง 2 0 2 0 4
63 รังผึ้ง 2 0 0 0 2
64 บ้านกูบู 1 5 2 5 8
65 บ้านจะมาแกะ 1 4 0 3 5
66 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 1 4 0 1 5
67 บ้านสะหริ่ง 1 3 2 0 6
68 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัททันต์สนาน 1 3 1 1 5
69 บ้านบาโงฮูมอ 1 3 0 2 4
70 บ้านแอแว 1 3 0 1 4
71 บ้านคลองตัน 1 2 3 1 6
72 บ้านตาเซะเหนือ 1 2 2 1 5
73 บ้านแม่ดง 1 2 1 2 4
74 วัดโบราณสถิตย์ 1 2 0 0 3
75 บ้านศรีพงัน 1 1 2 1 4
76 บ้านจุฬาภรณ์12 1 1 1 0 3
77 บ้านโผลง 1 1 1 0 3
78 บ้านปลักปลา 1 1 0 3 2
79 บ้านศาลาอูมา 1 1 0 2 2
80 บ้านละหาน 1 1 0 1 2
81 บ้านสะปอม 1 1 0 0 2
82 บ้านไพรวัน 1 1 0 0 2
83 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 1 1 0 0 2
84 ราชภักดี 1 0 4 0 5
85 บ้านสายะ 1 0 3 5 4
86 บ้านไอบาตู 1 0 2 0 3
87 บ้านปะลุรู 1 0 1 1 2
88 บ้านตอออ 1 0 1 0 2
89 วัดสิทธิสารประดิษฐ์ 1 0 1 0 2
90 วัดประดิษฐ์บุปผา 1 0 0 1 1
91 นิคมพัฒนา9 1 0 0 1 1
92 วัดประชุมชลธารา 1 0 0 0 1
93 บ้านมือบา 1 0 0 0 1
94 อิสลามบำรุง 0 4 1 1 5
95 บ้านปาดังยอ 0 3 1 1 4
96 บ้านน้ำใส 0 3 0 0 3
97 บ้านบางขุด 0 2 7 4 9
98 เทพประทานไทยยืนยง 0 2 2 6 4
99 บ้านปะดะดอ 0 2 2 3 4
100 บ้านกูวา 0 2 2 2 4
101 บ้านลูโบ๊ะซามา 0 2 1 1 3
102 นิคมพัฒนา4 0 2 0 2 2
103 นิคมพัฒนา5 0 1 2 5 3
104 บ้านบอเกาะ 0 1 2 0 3
105 สุคิริน 0 1 2 0 3
106 บ้านจือแร 0 1 1 2 2
107 บ้านปอเนาะ 0 1 0 2 1
108 วัดโคกมะเฟือง 0 1 0 1 1
109 บ้านตาเซะใต้ 0 1 0 1 1
110 บ้านน้ำทุเรียน 0 1 0 1 1
111 บ้านปะลุกา 0 1 0 1 1
112 บ้านปูยู 0 1 0 0 1
113 บ้านตอแล 0 1 0 0 1
114 บ้านแขยง 0 1 0 0 1
115 บ้านฆอเลาะทูวอ 0 0 1 0 1
116 บ้านกูวา (แว้ง) 0 0 0 2 0
117 บ้านโคกงู 0 0 0 1 0
รวม 433 305 179 232 1,149