สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสุไหงโกลก 17 9 1 27 29 4 3 2 36
2 บุณยลาภนฤมิต 11 3 3 17 19 5 3 2 27
3 เกษมทรัพย์ 10 5 2 17 18 10 3 3 31
4 นิคมพัฒนา10 10 4 4 18 12 8 11 11 31
5 บ้านบาลูกายาอิง 8 6 0 14 11 9 3 5 23
6 รักไทย 8 5 5 18 15 11 4 2 30
7 บ้านแว้ง 8 5 4 17 18 12 5 6 35
8 บ้านศาลาใหม่ 6 9 5 20 14 7 1 5 22
9 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 6 2 2 10 10 4 1 5 15
10 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 6 1 3 10 9 3 7 8 19
11 เพลินพิศ 6 1 1 8 8 4 0 0 12
12 บ้านตะเหลี่ยง 5 11 7 23 22 12 6 4 40
13 บ้านตือมายู 5 1 3 9 9 4 1 4 14
14 บ้านมูโนะ 4 6 4 14 11 10 5 7 26
15 บ้านลาแล 4 5 2 11 8 8 3 3 19
16 ดารุลฟุรกอน 3 4 1 8 7 3 0 2 10
17 บ้านปูโป๊ะ 3 4 1 8 7 2 2 4 11
18 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 3 3 2 8 10 6 1 3 17
19 บ้านตอหลัง 3 0 0 3 3 0 1 1 4
20 บ้านเกาะสะท้อน 2 7 0 9 9 0 0 0 9
21 บ้านสากอ 2 4 4 10 9 5 2 7 16
22 บ้านไม้ฝาด 2 4 0 6 6 3 1 2 10
23 บ้านบาโงกือเต 2 2 3 7 5 7 1 1 13
24 บ้านหัวคลอง 2 2 2 6 8 5 2 0 15
25 บ้านบูเกะตา 2 2 1 5 6 2 4 4 12
26 บ้านกรือซอ 2 2 0 4 4 1 0 0 5
27 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 2 1 8 11 8 4 4 5 16
28 บ้านตาบา 2 1 3 6 5 2 2 1 9
29 บ้านกวาลอซีรา 2 1 1 4 5 4 2 1 11
30 บ้านกาวะ 2 1 0 3 4 1 0 2 5
31 บ้านลูโบ๊ะลือซง 2 1 0 3 3 2 1 0 6
32 บ้านบือราแง 2 0 0 2 2 0 2 0 4
33 บ้านซรายอ 1 3 2 6 5 3 0 2 8
34 นิคมพัฒนา7 1 3 1 5 5 4 1 2 10
35 บ้านโต๊ะเว๊าะ 1 2 0 3 5 1 1 1 7
36 นิคมพัฒนา 2 1 1 2 4 3 2 1 0 6
37 บ้านเจ๊ะเหม 1 1 1 3 2 2 0 1 4
38 บ้านเจ๊ะยอ 1 1 0 2 2 1 1 2 4
39 บ้านศาลาอูมา 1 1 0 2 1 1 0 2 2
40 บ้านไอบาตู 1 1 0 2 1 0 2 0 3
41 วัดเกษตรธิการาม 1 0 2 3 2 1 0 5 3
42 บ้านโคกตา 1 0 0 1 5 7 3 5 15
43 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 1 0 0 1 2 3 4 1 9
44 บ้านโคกยามู 1 0 0 1 2 2 2 7 6
45 บ้านดอเฮะ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
46 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 1 0 0 1 1 4 0 1 5
47 บ้านศรีพงัน 1 0 0 1 1 1 2 1 4
48 บ้านจุฬาภรณ์12 1 0 0 1 1 1 1 0 3
49 วัดประดิษฐ์บุปผา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
50 บ้านบาโง 0 2 2 4 2 4 3 5 9
51 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 0 2 1 3 6 2 1 0 9
52 บ้านนูโร๊ะ 0 2 0 2 2 4 1 1 7
53 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 0 2 0 2 2 0 2 2 4
54 บ้านกลูบี 0 1 5 6 2 9 4 9 15
55 บ้านบาโงมาแย 0 1 2 3 5 0 3 0 8
56 วัดโคกมะม่วง 0 1 2 3 4 1 1 3 6
57 บ้านสามแยก 0 1 2 3 4 1 0 1 5
58 บ้านโต๊ะเด็ง 0 1 1 2 3 1 2 1 6
59 บ้านร่วมใจ 0 1 1 2 2 5 0 3 7
60 บ้านตำเสาพัฒนา 0 1 1 2 2 1 2 3 5
61 นิคมสร้างตนเองแว้ง 0 1 0 1 2 2 3 3 7
62 รังผึ้ง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
63 บ้านสะหริ่ง 0 1 0 1 1 3 2 0 6
64 บ้านบาโงฮูมอ 0 1 0 1 1 3 0 2 4
65 บ้านละหาน 0 1 0 1 1 1 0 1 2
66 บ้านสะปอม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
67 บ้านไพรวัน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
68 บ้านบางขุด 0 1 0 1 0 2 7 4 9
69 นิคมพัฒนา4 0 1 0 1 0 2 0 2 2
70 บ้านจือแร 0 1 0 1 0 1 1 2 2
71 วัดโคกมะเฟือง 0 1 0 1 0 1 0 1 1
72 อิสลามบำรุง 0 0 3 3 0 4 1 1 5
73 วัดพระพุทธ 0 0 2 2 2 3 2 2 7
74 บ้านแฆแบ๊ะ 0 0 2 2 2 2 0 1 4
75 บ้านคลองตัน 0 0 2 2 1 2 3 1 6
76 บ้านยะหอ 0 0 1 1 4 1 1 0 6
77 บ้านไม้แก่น 0 0 1 1 2 2 4 2 8
78 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 0 0 1 1 2 2 3 1 7
79 วัดเกาะสวาด 0 0 1 1 2 2 1 0 5
80 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัททันต์สนาน 0 0 1 1 1 3 1 1 5
81 บ้านตาเซะเหนือ 0 0 1 1 1 2 2 1 5
82 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
83 บ้านปะดะดอ 0 0 1 1 0 2 2 3 4
84 บ้านกูวา 0 0 1 1 0 2 2 2 4
85 บ้านปอเนาะ 0 0 1 1 0 1 0 2 1
86 บ้านภูเขาทอง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
87 บ้านกูบู 0 0 0 0 1 5 2 5 8
88 บ้านจะมาแกะ 0 0 0 0 1 4 0 3 5
89 บ้านแอแว 0 0 0 0 1 3 0 1 4
90 บ้านแม่ดง 0 0 0 0 1 2 1 2 4
91 วัดโบราณสถิตย์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
92 บ้านโผลง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
93 บ้านปลักปลา 0 0 0 0 1 1 0 3 2
94 ราชภักดี 0 0 0 0 1 0 4 0 5
95 บ้านสายะ 0 0 0 0 1 0 3 5 4
96 บ้านปะลุรู 0 0 0 0 1 0 1 1 2
97 บ้านตอออ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
98 วัดสิทธิสารประดิษฐ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
99 นิคมพัฒนา9 0 0 0 0 1 0 0 1 1
100 วัดประชุมชลธารา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 บ้านมือบา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 บ้านปาดังยอ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
103 บ้านน้ำใส 0 0 0 0 0 3 0 0 3
104 เทพประทานไทยยืนยง 0 0 0 0 0 2 2 6 4
105 บ้านลูโบ๊ะซามา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
106 นิคมพัฒนา5 0 0 0 0 0 1 2 5 3
107 บ้านบอเกาะ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
108 สุคิริน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
109 บ้านตาเซะใต้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
110 บ้านน้ำทุเรียน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
111 บ้านปะลุกา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
112 บ้านปูยู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 บ้านตอแล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 บ้านแขยง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 บ้านฆอเลาะทูวอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 บ้านกูวา (แว้ง) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
117 บ้านโคกงู 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 169 151 116 436 433 305 179 232 917