สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสุไหงโกลก 21 10 1 32 34 4 3 2 41
2 บุณยลาภนฤมิต 11 3 3 17 19 5 3 2 27
3 เกษมทรัพย์ 10 5 2 17 18 10 3 3 31
4 นิคมพัฒนา10 10 4 4 18 12 8 11 11 31
5 บ้านบาลูกายาอิง 8 6 0 14 11 9 3 5 23
6 รักไทย 8 5 5 18 15 11 4 2 30
7 บ้านแว้ง 8 5 4 17 18 12 5 6 35
8 บ้านศาลาใหม่ 6 9 5 20 15 7 1 5 23
9 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 6 2 3 11 10 3 7 8 20
10 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 6 2 2 10 10 4 1 5 15
11 เพลินพิศ 6 1 1 8 8 4 0 0 12
12 บ้านตะเหลี่ยง 5 11 7 23 22 12 6 4 40
13 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 5 2 9 16 13 4 4 5 21
14 บ้านตือมายู 5 1 3 9 9 4 1 4 14
15 บ้านมูโนะ 4 6 4 14 11 10 5 7 26
16 บ้านลาแล 4 5 2 11 8 8 3 3 19
17 ดารุลฟุรกอน 3 4 1 8 7 3 0 2 10
18 บ้านปูโป๊ะ 3 4 1 8 7 2 2 4 11
19 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 3 3 2 8 10 6 1 3 17
20 บ้านโต๊ะเว๊าะ 3 3 0 6 8 1 1 1 10
21 บ้านลูโบ๊ะลือซง 3 2 1 6 6 2 2 0 10
22 บ้านกวาลอซีรา 3 1 1 5 6 4 2 1 12
23 บ้านตอหลัง 3 0 0 3 3 0 1 1 4
24 บ้านเกาะสะท้อน 2 7 0 9 9 0 0 0 9
25 บ้านสากอ 2 4 4 10 9 5 2 7 16
26 บ้านไม้ฝาด 2 4 0 6 6 3 1 2 10
27 บ้านซรายอ 2 3 2 7 6 3 0 2 9
28 บ้านบาโงกือเต 2 2 3 7 5 7 1 1 13
29 บ้านหัวคลอง 2 2 2 6 8 5 2 0 15
30 บ้านบูเกะตา 2 2 1 5 6 2 5 4 13
31 บ้านกรือซอ 2 2 0 4 4 1 0 0 5
32 บ้านตาบา 2 1 3 6 5 2 2 1 9
33 บ้านบาโงมาแย 2 1 2 5 6 0 3 1 9
34 บ้านกาวะ 2 1 0 3 4 1 0 2 5
35 บ้านไอบาตู 2 1 0 3 2 1 2 0 5
36 วัดประชุมชลธารา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
37 บ้านบือราแง 2 0 0 2 2 0 2 0 4
38 บ้านกลูบี 1 3 6 10 5 11 6 10 22
39 นิคมพัฒนา7 1 3 1 5 5 4 1 2 10
40 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 1 3 0 4 5 0 2 2 7
41 บ้านกูบู 1 2 2 5 4 6 3 5 13
42 นิคมพัฒนา 2 1 1 2 4 3 2 1 0 6
43 บ้านเจ๊ะเหม 1 1 1 3 2 2 0 1 4
44 บ้านเจ๊ะยอ 1 1 0 2 2 1 1 2 4
45 บ้านศาลาอูมา 1 1 0 2 1 1 0 2 2
46 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 1 0 2 3 3 5 0 2 8
47 วัดเกษตรธิการาม 1 0 2 3 2 1 0 5 3
48 บ้านโคกตา 1 0 0 1 5 7 3 5 15
49 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 1 0 0 1 2 3 4 1 9
50 บ้านโคกยามู 1 0 0 1 2 2 2 7 6
51 บ้านดอเฮะ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
52 ราชภักดี 1 0 0 1 2 0 4 0 6
53 เทพประทานไทยยืนยง 1 0 0 1 1 2 2 6 5
54 บ้านศรีพงัน 1 0 0 1 1 1 2 1 4
55 บ้านจุฬาภรณ์12 1 0 0 1 1 1 1 0 3
56 วัดประดิษฐ์บุปผา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
57 บ้านบาโง 0 2 2 4 2 4 3 5 9
58 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 0 2 1 3 6 2 1 0 9
59 บ้านจะมาแกะ 0 2 0 2 2 5 1 3 8
60 บ้านนูโร๊ะ 0 2 0 2 2 4 1 1 7
61 บ้านสามแยก 0 1 3 4 4 2 0 1 6
62 วัดโคกมะม่วง 0 1 2 3 4 1 1 3 6
63 บ้านโต๊ะเด็ง 0 1 1 2 3 1 2 1 6
64 บ้านร่วมใจ 0 1 1 2 2 5 0 3 7
65 บ้านตำเสาพัฒนา 0 1 1 2 2 1 2 3 5
66 นิคมสร้างตนเองแว้ง 0 1 0 1 2 2 3 3 7
67 บ้านปะลุกา 0 1 0 1 2 1 0 1 3
68 รังผึ้ง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านสะหริ่ง 0 1 0 1 1 3 2 0 6
70 บ้านบาโงฮูมอ 0 1 0 1 1 3 0 2 4
71 บ้านละหาน 0 1 0 1 1 1 0 1 2
72 บ้านสะปอม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านไพรวัน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
74 บ้านบางขุด 0 1 0 1 0 2 7 4 9
75 นิคมพัฒนา4 0 1 0 1 0 2 0 2 2
76 บ้านจือแร 0 1 0 1 0 1 1 2 2
77 วัดโคกมะเฟือง 0 1 0 1 0 1 0 1 1
78 อิสลามบำรุง 0 0 3 3 0 4 1 1 5
79 วัดพระพุทธ 0 0 2 2 2 3 2 2 7
80 บ้านแฆแบ๊ะ 0 0 2 2 2 2 0 1 4
81 บ้านคลองตัน 0 0 2 2 1 2 3 1 6
82 บ้านยะหอ 0 0 1 1 4 1 1 0 6
83 บ้านไม้แก่น 0 0 1 1 2 2 4 2 8
84 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 0 0 1 1 2 2 3 1 7
85 บ้านแม่ดง 0 0 1 1 2 2 1 2 5
86 วัดเกาะสวาด 0 0 1 1 2 2 1 0 5
87 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัททันต์สนาน 0 0 1 1 1 3 1 1 5
88 บ้านตาเซะเหนือ 0 0 1 1 1 2 2 1 5
89 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
90 บ้านปะดะดอ 0 0 1 1 0 2 2 3 4
91 บ้านกูวา 0 0 1 1 0 2 2 2 4
92 บ้านปอเนาะ 0 0 1 1 0 1 0 2 1
93 บ้านแอแว 0 0 0 0 2 3 0 1 5
94 บ้านภูเขาทอง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
95 วัดโบราณสถิตย์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
96 บ้านโผลง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
97 บ้านปลักปลา 0 0 0 0 1 1 0 3 2
98 บ้านสายะ 0 0 0 0 1 0 3 5 4
99 บ้านตอออ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
100 บ้านปะลุรู 0 0 0 0 1 0 1 1 2
101 วัดสิทธิสารประดิษฐ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
102 นิคมพัฒนา9 0 0 0 0 1 0 0 1 1
103 บ้านมือบา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 บ้านปาดังยอ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
105 บ้านน้ำใส 0 0 0 0 0 3 0 0 3
106 บ้านลูโบ๊ะซามา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
107 นิคมพัฒนา5 0 0 0 0 0 1 2 5 3
108 บ้านบอเกาะ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
109 สุคิริน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
110 บ้านตาเซะใต้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
111 บ้านน้ำทุเรียน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
112 บ้านปูยู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 บ้านตอแล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 บ้านแขยง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 บ้านฆอเลาะทูวอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 บ้านกูวา (แว้ง) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
117 บ้านโคกงู 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 191 164 125 480 475 312 186 235 973