สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านสุไหงโกลก 21 10 1 32
2 บุณยลาภนฤมิต 11 3 3 17
3 เกษมทรัพย์ 10 5 2 17
4 นิคมพัฒนา10 10 4 4 18
5 บ้านบาลูกายาอิง 8 6 0 14
6 รักไทย 8 5 5 18
7 บ้านแว้ง 8 5 4 17
8 บ้านศาลาใหม่ 6 9 5 20
9 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 6 2 3 11
10 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 6 2 2 10
11 เพลินพิศ 6 1 1 8
12 บ้านตะเหลี่ยง 5 11 7 23
13 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 5 2 9 16
14 บ้านตือมายู 5 1 3 9
15 บ้านมูโนะ 4 6 4 14
16 บ้านลาแล 4 5 2 11
17 ดารุลฟุรกอน 3 4 1 8
18 บ้านปูโป๊ะ 3 4 1 8
19 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 3 3 2 8
20 บ้านโต๊ะเว๊าะ 3 3 0 6
21 บ้านลูโบ๊ะลือซง 3 2 1 6
22 บ้านกวาลอซีรา 3 1 1 5
23 บ้านตอหลัง 3 0 0 3
24 บ้านเกาะสะท้อน 2 7 0 9
25 บ้านสากอ 2 4 4 10
26 บ้านไม้ฝาด 2 4 0 6
27 บ้านซรายอ 2 3 2 7
28 บ้านบาโงกือเต 2 2 3 7
29 บ้านหัวคลอง 2 2 2 6
30 บ้านบูเกะตา 2 2 1 5
31 บ้านกรือซอ 2 2 0 4
32 บ้านตาบา 2 1 3 6
33 บ้านบาโงมาแย 2 1 2 5
34 บ้านกาวะ 2 1 0 3
35 บ้านไอบาตู 2 1 0 3
36 วัดประชุมชลธารา 2 0 0 2
37 บ้านบือราแง 2 0 0 2
38 บ้านกลูบี 1 3 6 10
39 นิคมพัฒนา7 1 3 1 5
40 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 1 3 0 4
41 บ้านกูบู 1 2 2 5
42 นิคมพัฒนา 2 1 1 2 4
43 บ้านเจ๊ะเหม 1 1 1 3
44 บ้านเจ๊ะยอ 1 1 0 2
45 บ้านศาลาอูมา 1 1 0 2
46 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 1 0 2 3
47 วัดเกษตรธิการาม 1 0 2 3
48 บ้านโคกตา 1 0 0 1
49 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 1 0 0 1
50 บ้านโคกยามู 1 0 0 1
51 บ้านดอเฮะ 1 0 0 1
52 ราชภักดี 1 0 0 1
53 เทพประทานไทยยืนยง 1 0 0 1
54 บ้านศรีพงัน 1 0 0 1
55 บ้านจุฬาภรณ์12 1 0 0 1
56 วัดประดิษฐ์บุปผา 1 0 0 1
57 บ้านบาโง 0 2 2 4
58 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 0 2 1 3
59 บ้านจะมาแกะ 0 2 0 2
60 บ้านนูโร๊ะ 0 2 0 2
61 บ้านสามแยก 0 1 3 4
62 วัดโคกมะม่วง 0 1 2 3
63 บ้านโต๊ะเด็ง 0 1 1 2
64 บ้านร่วมใจ 0 1 1 2
65 บ้านตำเสาพัฒนา 0 1 1 2
66 นิคมสร้างตนเองแว้ง 0 1 0 1
67 บ้านปะลุกา 0 1 0 1
68 รังผึ้ง 0 1 0 1
69 บ้านสะหริ่ง 0 1 0 1
70 บ้านบาโงฮูมอ 0 1 0 1
71 บ้านละหาน 0 1 0 1
72 บ้านสะปอม 0 1 0 1
73 บ้านไพรวัน 0 1 0 1
74 บ้านบางขุด 0 1 0 1
75 นิคมพัฒนา4 0 1 0 1
76 บ้านจือแร 0 1 0 1
77 วัดโคกมะเฟือง 0 1 0 1
78 อิสลามบำรุง 0 0 3 3
79 วัดพระพุทธ 0 0 2 2
80 บ้านแฆแบ๊ะ 0 0 2 2
81 บ้านคลองตัน 0 0 2 2
82 บ้านยะหอ 0 0 1 1
83 บ้านไม้แก่น 0 0 1 1
84 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 0 0 1 1
85 บ้านแม่ดง 0 0 1 1
86 วัดเกาะสวาด 0 0 1 1
87 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัททันต์สนาน 0 0 1 1
88 บ้านตาเซะเหนือ 0 0 1 1
89 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 0 0 1 1
90 บ้านปะดะดอ 0 0 1 1
91 บ้านกูวา 0 0 1 1
92 บ้านปอเนาะ 0 0 1 1
93 บ้านแอแว 0 0 0 0
94 บ้านภูเขาทอง 0 0 0 0
95 วัดโบราณสถิตย์ 0 0 0 0
96 บ้านโผลง 0 0 0 0
97 บ้านปลักปลา 0 0 0 0
98 บ้านสายะ 0 0 0 0
99 บ้านตอออ 0 0 0 0
100 บ้านปะลุรู 0 0 0 0
101 วัดสิทธิสารประดิษฐ์ 0 0 0 0
102 นิคมพัฒนา9 0 0 0 0
103 บ้านมือบา 0 0 0 0
104 บ้านปาดังยอ 0 0 0 0
105 บ้านน้ำใส 0 0 0 0
106 บ้านลูโบ๊ะซามา 0 0 0 0
107 นิคมพัฒนา5 0 0 0 0
108 บ้านบอเกาะ 0 0 0 0
109 สุคิริน 0 0 0 0
110 บ้านตาเซะใต้ 0 0 0 0
111 บ้านน้ำทุเรียน 0 0 0 0
112 บ้านปูยู 0 0 0 0
113 บ้านตอแล 0 0 0 0
114 บ้านแขยง 0 0 0 0
115 บ้านฆอเลาะทูวอ 0 0 0 0
116 บ้านกูวา (แว้ง) 0 0 0 0
117 บ้านโคกงู 0 0 0 0
รวม 191 164 125 480

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นายทวีศักดิ์ สุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0807165029
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]