งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง อุดมปัญญา 2 6 ก.ย. 2561 08.30-10.00 รายงานตัว ณ โรงจอดรถ 07.40-08.10
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง อุดมปัญญา 2 6 ก.ย. 2561 08.30-10.00 รายงานตัว ณ โรงจอดรถ 07.40-08.10
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง อุดมปัญญา 2 6 ก.ย. 2561 08.30-10.00 รายงานตัว ณ โรงจอดรถ 07.40-08.10
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 08.30-10.00 รายงานตัว ณ โรงจอดรถ 07.40-08.10
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 08.30-10.00 รายงานตัว ณ โรงจอดรถ 07.40-08.10
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 08.30-10.00 รายงานตัว ณ โรงจอดรถ 07.40-08.10
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 10.30-12.00 รายงานตัว ณ โรงจอดรถ 09.40-10.10
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 10.30-12.00 รายงานตัว ณ โรงจอดรถ 09.40-10.10
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 10.30-12.00 รายงานตัว ณ โรงจอดรถ 09.40-10.10
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง อุดมปัญญา 2 6 ก.ย. 2561 10.30-12.00 รายงานตัว ณ โรงจอดรถ 09.40-10.10
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง อุดมปัญญา 1 6 ก.ย. 2561 08.30-10.00 รายงานตัว ณ โรงจอดรถ 07.40-08.10
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง อุดมปัญญา 1 6 ก.ย. 2561 08.30-10.00 รายงานตัว ณ โรงจอดรถ 07.40-08.10
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง อุดมปัญญา 2 7 ก.ย. 2561 08.30-12.00 รายงานตัว ณ โรงจอดรถ 07.40-08.10
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง อุดมปัญญา 2 7 ก.ย. 2561 13.00-16.30 รายงานตัว ณ โรงจอดรถ 12.10-12.40
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 13.00-16.30 รายงานตัว ณ โรงจอดรถ 12.10-12.40
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง อุดมปัญญา 2 6 ก.ย. 2561 13.00-14.00 รายงานตัว ณ โรงจอดรถ 12.10-12.40
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง อุดมปัญญา 2 6 ก.ย. 2561 13.00-14.00 รายงานตัว ณ โรงจอดรถ 12.10-12.40
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2561 8.30-16.30 รายงานตัว ณ โรงจอดรถ 07.40-08.10
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2561 08.30-16.30 รายงานตัว ณ โรงจอดรถ 07.40-08.10


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายครรชิต เขียวดำ โทร.081-2673759 นางพยอม จันทร์ชู
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]