งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 422 (ห้องคอมพิวเตอร์ 2) 6 ก.ย. 2561 09.00-11.00 รายงานตัว 08.00-08.30
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 (ห้องคอมพิวเตอร์ 3) 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 *นำ Notebook มาเอง *รายงานตัว 08.00 น.
3 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 (ห้องคอมพิวเตอร์ 3) 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00 *นำ Notebook มาเอง *รายงานตัวก่อนเวลาแข่ง
4 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 421 (ห้องคอมพิวเตอร์ 1) 6 ก.ย. 2561 09.00-14.00 *นำ Notebook มาเอง *รายงานตัว 08.00 น.
5 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 421 (คอมพิวเตอร์ 1) 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00 *นำ Notebook มาเอง *รายงานตัวก่อนเวลาแข่ง
6 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 (ห้องคอมพิวเตอร์ 3) 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 *นำ Notebook มาเอง *รายงานตัว 08.00 น.
7 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
-
-
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 422 (ห้องคอมพิวเตอร์ 2) 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 *รายงานตัว 08.00 น.*ใช้ com ศูนย์การแข่งขัน
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
-
-
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 421 (ห้องคอมพิวเตอร์ 1) 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 *นำ Notebook มาเอง *รายงานตัว 08.00 น.
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 422 (ห้องคอมพิวเตอร์ 2) 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00 *นำ Notebook มาเอง *รายงานตัว 08.00 น.
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 423 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายครรชิต เขียวดำ โทร.081-2673759 นางพยอม จันทร์ชู
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]