งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 5 สกสค. ชั้น 1 ห้อง 511,512,513 6 ก.ย. 2561 09.00-13.00 รายงานตัว 08.00-08.30
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 5 สกสค. ชั้น 1 ห้อง 511,512,513 7 ก.ย. 2561 09.00-13.00 รายงานตัว 08.00-08.30
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องโซน 1 (ทิศใต้) 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องโซน 1 (ทิศใต้) 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง 412,413,414 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง 412,413,414 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง โซน 1 (ทิศตะวันตก) 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง โซน 1 (ทิศตะวันตก) 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โซน 4 ทิศเหนือ 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โซน 4 ทิศเหนือ 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง โซน 2 (ทิศตะวันตก) 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง โซน 2 (ทิศตะวันตก) 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โซน 2 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โซน 2 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โซน 3 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โซน 3 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622,623,624 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622,623,624 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายครรชิต เขียวดำ โทร.081-2673759 นางพยอม จันทร์ชู
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]