งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ห้องใต้อาคารเรียน 3 6 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00 รายงานตัว07.30-08.30น.ปฐมนิเทศ 08.40น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ห้องใต้อาคารเรียน 3 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว07.30-08.30น.ปฐมนิเทศ 08.40น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ห้องใต้อาคารเรียน 3 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว07.30-08.30น.ปฐมนิเทศ 08.40น.
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ห้องประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30น.จัดแผงโครงงานเสร็จ09.00น.ส่งเล่มโครงงาน 5 ชุดที่เขตฯภายใน 4 ก.ย.61เวลา 16.30 น.
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ห้องประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30น.จัดแผงโครงงานเสร็จ09.00น.ส่งเล่มโครงงาน 5 ชุดที่เขตฯภายใน 4 ก.ย.61เวลา 16.30 น.
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ห้องประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30น.จัดแผงโครงงานเสร็จ09.00น.ส่งเล่มโครงงาน 5 ชุดที่เขตฯภายใน 4 ก.ย.61เวลา 16.30 น.
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ห้องประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30น.จัดแผงโครงงานเสร็จ09.00น.ส่งเล่มโครงงาน 5 ชุดที่เขตฯภายใน 4 ก.ย.61เวลา 16.30 น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์ 331 6 ก.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว07.30-08.30น.ปฐมนิเทศ08.40น.(นร.เตรียม USB drive, อาหารกลางวัน)
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์ 331 6 ก.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว07.30-08.30น.ปฐมนิเทศ 08.40น.(นร.เตรียม USB drive, อาหารกลางวัน)
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ห้องประชุมเล็ก 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว07.30-08.30น.ชี้แจงระเบียบการแข่งต่อครูและนักเรียน08.30-08.45น.
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ห้องประชุมเล็ก 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว07.30-08.30น.ชี้แจงระเบียบการแข่งต่อครูและนักเรียน08.30-08.45น.
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ห้องประชุมเล็ก 6 ก.ย. 2561 13.00-16.30 รายงานตัว07.30-08.30น.ชี้แจงระเบียบการแข่งต่อครูและนักเรียน08.30-08.45น.
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ใต้อาคาร 3 7 ก.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว07.30 - 08.30น.ปฐมนิเทศ 08.40 น.
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ใต้อาคาร3 7 ก.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว07.30-08.30 น.ปฐมนิเทศ 08.40 น.
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ห้องประชุมเล็ก 7 ก.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30 น.ปฐมนิเทศ 08.40 น.
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ห้องประชุมเล็ก 7 ก.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30 น.ปฐมนิเทศ 08.40 น.
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 321 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว07.30-08.30น.ชี้แจงระเบียบการแข่งต่อครูและนักเรียน08.30-08.45น.
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 321 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว07.30-08.30น.ชี้แจงระเบียบการแข่งต่อครูและนักเรียน08.30-08.45น.
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 321 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว07.30-08.30น.ชี้แจงระเบียบการแข่งต่อครูและนักเรียน08.30-08.45น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายครรชิต เขียวดำ โทร.081-2673759 นางพยอม จันทร์ชู
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]