งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติบุษกร ๔ ชั้น 3 ห้อง ประชุม 6 ก.ย. 2561 เช้า (เก็บตัวห้อง ป.๔/๓)
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ บุษกร 4 ชั้น 3 ห้อง ประชุม 6 ก.ย. 2561 บ่าย (เก็บตัวห้อง ป.๔/๓)
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ บุษกร 4 ชั้น 3 ห้อง ประชุม 7 ก.ย. 2561 เช้า (เก็บตัวห้อง ป.๔/๓)
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ใต้ถุน อาคารจงกลนี ๖ อาคาร ๔ 6 ก.ย. 2561 เช้า
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ใต้ถุน อาคารจงกลนี ๖ อาคาร ๔ 7 ก.ย. 2561 เช้า
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ใต้ถุน อาคารจงกลนี ๖ อาคาร ๔ 6 ก.ย. 2561 บ่าย
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคาร ๒ นิลปัทม์ ชั้น 1 ห้อง เรียนสีเขียว 6 ก.ย. 2561 เช้า
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 2 นิลปัทม์ ชั้น 1 ห้อง เรียนสีเขียว 6 ก.ย. 2561 บ่าย
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง เวที ใต้โดม 7 ก.ย. 2561 บ่าย
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง เวที ใต้โดม 7 ก.ย. 2561 บ่าย
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง เวที ใต้โดม 6 ก.ย. 2561 เช้า
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง เวทีใต้โดม 6 ก.ย. 2561 บ่าย
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง เวที ใต้โดม 7 ก.ย. 2561 เช้า
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคาร ๑ บงกชรัตน์ ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน อีเล็คทรอนิกส์ 7 ก.ย. 2561 เช้า (เก็บตัวห้องสมุด ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑)
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคาร ๑ บงกชรัตน์ ชั้น 1 ห้อง เรียน อีเล็คทรอนิกส์ 6 ก.ย. 2561 เช้า (เก็บตัวห้องสมุด ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑)
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคาร ๑ บงกชรัตน์ ชั้น 1 ห้อง เรียน อีเล็คทรอนิกส์ 7 ก.ย. 2561 บ่าย (เก็บตัวห้องสมุด ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑)
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารชั่วคราว ห้อง สุนทรียภาพ , ห้องคุณธรรม 6 ก.ย. 2561 เช้า (เก็บตัวห้องถัดไป)
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารชั่วคราว ห้อง สุนทรียภาพ , ห้องคุณธรรม 7 ก.ย. 2561 เช้า (เก็บตัวห้องถัดไป)


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายครรชิต เขียวดำ โทร.081-2673759 นางพยอม จันทร์ชู
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]