งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนพัทลุง เวที2 ห้อง ประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 08.30
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที2 ห้อง ประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 10.30
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนพัทลุง เวที2 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 10.30
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที2 ห้อง ประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 12.00
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนพัทลุง เวที2 ห้อง ประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 13.00
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที2 ห้อง ประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 14.30
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนพัทลุง เวที2 ห้อง ประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 14.30
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที2 ห้อง ประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 16.00
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที4 ใต้ถุนอารคาร4 6 ก.ย. 2561 13.00 – 16.30
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที4 ใต้ถุนอารคาร4 6 ก.ย. 2561 13.00 – 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายครรชิต เขียวดำ โทร.081-2673759 นางพยอม จันทร์ชู
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]