งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง เรียน ป.6/1 – ป.6/2 8 ก.ย. 2561 09.00 – 16.30
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง เรียน ป.6/1 – ป.6/2 8 ก.ย. 2561 09.00 – 16.30
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง เรียน ป.6/1 – ป.6/2 7 ก.ย. 2561 09.00 – 12.00
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง E-Classroom 8 ก.ย. 2561 09.00 – 12.00
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง E-Classroom 8 ก.ย. 2561 13.00 – 16.30
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.๕/1 – ป.๕/2 8 ก.ย. 2561 09.00 – 16.30
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.5/3 – ป.5/4 8 ก.ย. 2561 09.00 – 16.30
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง เรียน ป.6/1 – ป.6/2 7 ก.ย. 2561 13.00 – 16.30
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.๕/3 – ป.๕/4 7 ก.ย. 2561 09.00 – 12.00
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.๕/3 – ป.๕/4 7 ก.ย. 2561 13.00 – 16.00
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง เรียน ป.6/3 – ป.6/4 7 ก.ย. 2561 09.00 – 16.30
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.5/1 – ป.5/2 7 ก.ย. 2561 09.00 – 14.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายครรชิต เขียวดำ โทร.081-2673759 นางพยอม จันทร์ชู
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]