แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พัทลุง เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 70 47 67.14% 18 25.71% 4 5.71% 1 1.43% 70
2 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 71 45 65.22% 14 20.29% 8 11.59% 2 2.9% 69
3 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 46 30 66.67% 8 17.78% 3 6.67% 4 8.89% 45
4 โรงเรียนวัดทะเลน้อย 62 27 49.09% 14 25.45% 7 12.73% 7 12.73% 55
5 โรงเรียนเรวดีพัทลุง 42 24 57.14% 13 30.95% 4 9.52% 1 2.38% 42
6 โรงเรียนวัดเขาทอง 29 21 77.78% 2 7.41% 3 11.11% 1 3.7% 27
7 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 32 20 62.5% 8 25% 3 9.38% 1 3.13% 32
8 โรงเรียนวัดหัวหมอน 38 17 44.74% 16 42.11% 3 7.89% 2 5.26% 38
9 โรงเรียนวัดร่มเมือง 45 17 43.59% 9 23.08% 11 28.21% 2 5.13% 39
10 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 35 17 48.57% 8 22.86% 7 20% 3 8.57% 35
11 โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 29 16 55.17% 8 27.59% 5 17.24% 0 0% 29
12 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง 29 16 57.14% 7 25% 5 17.86% 0 0% 28
13 โรงเรียนวัดบ้านนา 37 16 57.14% 7 25% 2 7.14% 3 10.71% 28
14 โรงเรียนบ้านควนขนุน 24 16 69.57% 6 26.09% 0 0% 1 4.35% 23
15 โรงเรียนบ้านสำนักกอ 21 15 71.43% 4 19.05% 1 4.76% 1 4.76% 21
16 โรงเรียนบ้านควนดินแดง 23 15 68.18% 3 13.64% 1 4.55% 3 13.64% 22
17 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 26 14 56% 7 28% 2 8% 2 8% 25
18 โรงเรียนบ้านเขาปู่ 28 14 51.85% 5 18.52% 6 22.22% 2 7.41% 27
19 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 22 14 66.67% 3 14.29% 3 14.29% 1 4.76% 21
20 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 31 13 41.94% 14 45.16% 3 9.68% 1 3.23% 31
21 โรงเรียนวัดโงกน้ำ 39 13 43.33% 10 33.33% 4 13.33% 3 10% 30
22 โรงเรียนวัดลานแซะ 24 13 61.9% 6 28.57% 1 4.76% 1 4.76% 21
23 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 23 13 65% 5 25% 1 5% 1 5% 20
24 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 21 13 68.42% 5 26.32% 1 5.26% 0 0% 19
25 โรงเรียนวัดควนแร่ 22 13 68.42% 3 15.79% 1 5.26% 2 10.53% 19
26 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 33 12 42.86% 8 28.57% 3 10.71% 5 17.86% 28
27 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 15 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
28 โรงเรียนบ้านบ่อทราย 26 11 45.83% 10 41.67% 1 4.17% 2 8.33% 24
29 โรงเรียนวัดอภยาราม 26 11 42.31% 8 30.77% 5 19.23% 2 7.69% 26
30 โรงเรียนวัดแหลมโตนด 24 11 52.38% 6 28.57% 3 14.29% 1 4.76% 21
31 โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 20 11 55% 4 20% 3 15% 2 10% 20
32 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 17 11 64.71% 3 17.65% 3 17.65% 0 0% 17
33 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 16 11 68.75% 1 6.25% 1 6.25% 3 18.75% 16
34 โรงเรียนบ้านไสกุน 20 10 55.56% 6 33.33% 0 0% 2 11.11% 18
35 โรงเรียนวัดไทรงาม 28 9 36% 8 32% 7 28% 1 4% 25
36 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 19 9 47.37% 8 42.11% 2 10.53% 0 0% 19
37 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 25 9 40.91% 4 18.18% 6 27.27% 3 13.64% 22
38 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 16 9 56.25% 4 25% 3 18.75% 0 0% 16
39 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข เทศบาลเมืองพัทลุง 17 9 52.94% 3 17.65% 4 23.53% 1 5.88% 17
40 โรงเรียนบ้านควนพลี 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
41 โรงเรียนวัดควนแพรกหา 12 9 81.82% 0 0% 1 9.09% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม 16 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
43 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 14 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
44 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 13 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
45 โรงเรียนวัดสุนทราวาส 13 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนบ้านสวนโหนด 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
47 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 18 7 41.18% 4 23.53% 3 17.65% 3 17.65% 17
48 โรงเรียนวัดตะแพน 15 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
49 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 14 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
50 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 9 7 77.78% 0 0% 0 0% 2 22.22% 9
51 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา) 18 6 37.5% 6 37.5% 1 6.25% 3 18.75% 16
52 โรงเรียนอนุบาลเรวดี 13 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
53 โรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกุล) 16 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
54 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านไทรทอง 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
56 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 15 5 33.33% 9 60% 0 0% 1 6.67% 15
57 โรงเรียนบ้านโตน 11 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
58 โรงเรียนวัดเขาแดง 15 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 4 28.57% 14
59 โรงเรียนบ้านขัน 16 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 4 30.77% 13
60 โรงเรียนวัดควนถบ 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
61 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน อบต.ตำนาน 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
62 โรงเรียนบ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 9 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
63 โรงเรียนวัดดอนศาลา 13 4 30.77% 7 53.85% 1 7.69% 1 7.69% 13
64 โรงเรียนวัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี) 14 4 28.57% 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 14
65 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
66 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
67 โรงเรียนบ้านนาโหนด 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
68 โรงเรียนบ้านนาวง 10 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
69 โรงเรียนวัดบ้านสวน 11 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 11
70 โรงเรียนวัดหรังแคบ 11 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
71 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนบ้านใสอ้อย 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
74 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
75 โรงเรียนวัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 13 3 23.08% 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 13
76 โรงเรียนบ้านท่าแค อบจ.พัทลุง 10 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
77 โรงเรียนบ้านโหละหนุน 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
78 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย 10 3 30% 3 30% 4 40% 0 0% 10
79 โรงเรียนวัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
80 โรงเรียนวัดควนปันตาราม 11 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
81 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 12 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 4 36.36% 11
82 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
83 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 9 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
84 โรงเรียนวัดโคกแย้ม 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
85 โรงเรียนวัดไทรโกบ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนชุณหะวัณ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนวัดเขาอ้อ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
88 โรงเรียนบ้านถ้ำลา 15 2 14.29% 7 50% 5 35.71% 0 0% 14
89 โรงเรียนบ้านหัสคุณ 10 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
90 โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม เทศบาลเมืองพัทลุง 10 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
91 โรงเรียนวัดใสประดู่ 12 2 16.67% 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 12
92 โรงเรียนวัดพังดาน 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
93 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านลานข่อย 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านต้นไทร 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
96 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
97 โรงเรียนวัดประดู่เรียง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
99 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
100 โรงเรียนวัดเกาะยาง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านเขาพนม อบต.พนมวังก์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 9 1 12.5% 6 75% 1 12.5% 0 0% 8
104 โรงเรียนวัดประดู่ทอง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนวัดปากประ 6 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
107 โรงเรียนบ้านเตง 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านโคกโดน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
109 โรงเรียนวัดลำใน 6 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
110 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านปากสระ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านหัวเขียว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านชายคลอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
116 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านไสถั่ว 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
118 โรงเรียนวัดกลาง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
119 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านขันหมู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านเนินทราย 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนวัดโพรงงู 6 0 0% 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 6
123 โรงเรียนบ้านควนกุฎ 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
124 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 6 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
125 โรงเรียนบ้านเตาปูน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนวัดตำนาน 9 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
127 โรงเรียนวัดนาท่อม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนทุ่งยางเปล 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านแหลมยาง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
130 โรงเรียนวัดปากสระ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
131 โรงเรียน ตชด.บ้านควนตะแบก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายครรชิต เขียวดำ โทร.081-2673759 นางพยอม จันทร์ชู
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]