ลำดับ เขต ผลการแข่งขัน สรุปเหรียญฯ
1 สพป. พัทลุง เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ