สรุปเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพัทลุง 47 18 4 1 69
2 อนุบาลควนขนุน 45 14 8 2 67
3 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 30 8 3 4 41
4 วัดทะเลน้อย 27 14 7 7 48
5 เรวดีพัทลุง 24 13 4 1 41
6 วัดเขาทอง 21 2 3 1 26
7 อนุบาลศรีบรรพต 20 8 3 1 31
8 วัดหัวหมอน 17 16 3 2 36
9 วัดร่มเมือง 17 9 11 2 37
10 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 17 8 7 3 32
11 อนุบาลเรวดีศึกษา 16 8 5 0 29
12 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง 16 7 5 0 28
13 วัดบ้านนา 16 7 2 3 25
14 บ้านควนขนุน 16 6 0 1 22
15 บ้านสำนักกอ 15 4 1 1 20
16 บ้านควนดินแดง 15 3 1 3 19
17 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 14 7 2 2 23
18 บ้านเขาปู่ 14 5 6 2 25
19 บ้านทุ่งชุมพล 14 3 3 1 20
20 อนุบาลป่าพะยอม 13 14 3 1 30
21 วัดโงกน้ำ 13 10 4 3 27
22 วัดลานแซะ 13 6 1 1 20
23 บ้านหยีในสามัคคี 13 5 1 1 19
24 วัดเกษตรนิคม 13 5 1 0 19
25 วัดควนแร่ 13 3 1 2 17
26 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 12 8 3 5 23
27 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 12 2 1 0 15
28 บ้านบ่อทราย 11 10 1 2 22
29 วัดอภยาราม 11 8 5 2 24
30 วัดแหลมโตนด 11 6 3 1 20
31 วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 11 4 3 2 18
32 บ้านห้วยน้ำดำ 11 3 3 0 17
33 วัดคลองใหญ่ 11 1 1 3 13
34 บ้านไสกุน 10 6 0 2 16
35 วัดไทรงาม 9 8 7 1 24
36 บ้านตลิ่งชัน 9 8 2 0 19
37 บ้านโหล๊ะเร็ด 9 4 6 3 19
38 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 9 4 3 0 16
39 เทศบาลวัดภูผาภิมุข เทศบาลเมืองพัทลุง 9 3 4 1 16
40 บ้านควนพลี 9 2 2 0 13
41 วัดควนแพรกหา 9 0 1 1 10
42 บ้านโหล๊ะท่อม 8 5 1 1 14
43 บ้านศาลาน้ำ 8 4 2 0 14
44 วัดบ่วงช้าง 8 2 3 0 13
45 วัดสุนทราวาส 8 2 1 1 11
46 บ้านสวนโหนด 8 2 0 0 10
47 บ้านปากเหมือง 7 4 3 3 14
48 วัดตะแพน 7 3 2 0 12
49 บ้านเหรียงงาม 7 3 1 2 11
50 ประชารัฐบำรุง 2 7 0 0 2 7
51 บ้านควนพนางตุง(สินประชา) 6 6 1 3 13
52 อนุบาลเรวดี 6 4 2 1 12
53 วัดวิหารเบิก(กาญจนานุกุล) 6 3 3 1 12
54 วัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 6 2 0 0 8
55 บ้านไทรทอง 6 1 0 0 7
56 วัดพิกุลทอง 5 9 0 1 14
57 บ้านโตน 5 3 3 0 11
58 วัดเขาแดง 5 3 2 4 10
59 บ้านขัน 5 3 1 4 9
60 วัดควนถบ 5 2 2 1 9
61 บ้านทุ่งลาน อบต.ตำนาน 5 2 1 0 8
62 บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 5 1 3 0 9
63 วัดดอนศาลา 4 7 1 1 12
64 วัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี) 4 6 3 1 13
65 บ้านระหว่างควน 4 5 1 1 10
66 บ้านธรรมเถียร 4 4 0 1 8
67 บ้านนาโหนด 4 4 0 1 8
68 บ้านนาวง 4 3 0 2 7
69 วัดบ้านสวน 4 2 2 3 8
70 วัดหรังแคบ 4 2 2 2 8
71 บ้านห้วยกรวด 4 2 0 1 6
72 บ้านใสอ้อย 4 1 1 1 6
73 บ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 4 1 1 1 6
74 อนุบาลเมืองพัทลุง 4 1 1 0 6
75 วัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 3 5 4 1 12
76 บ้านท่าแค อบจ.พัทลุง 3 4 2 1 9
77 บ้านโหละหนุน 3 4 2 0 9
78 เทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย 3 3 4 0 10
79 วัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 3 3 3 1 9
80 วัดควนปันตาราม 3 3 2 3 8
81 วัดสุวรรณวิหารน้อย 3 3 1 4 7
82 วัดควนอินทร์นิมิตร 3 3 1 0 7
83 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 3 3 0 2 6
84 วัดโคกแย้ม 3 2 1 0 6
85 วัดไทรโกบ 3 2 0 0 5
86 ชุณหะวัณ 3 1 0 0 4
87 วัดเขาอ้อ 3 0 1 1 4
88 บ้านถ้ำลา 2 7 5 0 14
89 บ้านหัสคุณ 2 4 2 2 8
90 เทศบาลวัดนิโครธาราม เทศบาลเมืองพัทลุง 2 4 2 2 8
91 วัดใสประดู่ 2 3 5 2 10
92 วัดพังดาน 2 3 1 0 6
93 วัดเขาป้าเจ้ 2 3 0 0 5
94 บ้านลานข่อย 2 2 2 0 6
95 บ้านต้นไทร 2 2 1 2 5
96 วัดทุ่งขึงหนัง 2 2 1 0 5
97 วัดประดู่เรียง 2 2 0 0 4
98 อนุบาลศรีนครินทร์ 2 1 1 1 4
99 เทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง 2 1 1 1 4
100 วัดเกาะยาง 2 1 0 0 3
101 บ้านเขาพนม อบต.พนมวังก์ 2 1 0 0 3
102 วัดอัมพวนาราม 2 0 0 0 2
103 วัดท่าสำเภาใต้ 1 6 1 0 8
104 วัดประดู่ทอง 1 2 1 0 4
105 บ้านอ่างทอง 1 2 0 0 3
106 วัดปากประ 1 1 4 0 6
107 บ้านเตง 1 1 2 0 4
108 บ้านโคกโดน 1 1 1 0 3
109 วัดลำใน 1 1 0 1 2
110 บ้านปากสระ 1 1 0 0 2
111 บ้านท่าช้าง 1 1 0 0 2
112 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 1 1 0 0 2
113 บ้านหัวเขียว 1 1 0 0 2
114 วัดท่าสำเภาเหนือ 1 0 2 0 3
115 บ้านชายคลอง 1 0 1 0 2
116 วัดประจิมทิศาราม 1 0 1 0 2
117 บ้านไสถั่ว 1 0 0 3 1
118 วัดกลาง 1 0 0 1 1
119 ชุมชนบ้านควนปริง 1 0 0 0 1
120 บ้านขันหมู่ 1 0 0 0 1
121 บ้านเนินทราย 0 3 0 0 3
122 วัดโพรงงู 0 2 4 0 6
123 บ้านควนกุฎ 0 2 2 2 4
124 บูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 0 2 1 1 3
125 บ้านเตาปูน 0 2 0 0 2
126 วัดตำนาน 0 1 3 2 4
127 วัดนาท่อม 0 1 0 0 1
128 ทุ่งยางเปล 0 0 1 0 1
129 บ้านแหลมยาง 0 0 1 0 1
130 วัดปากสระ 0 0 1 0 1
131 ตชด.บ้านควนตะแบก 0 0 0 0 0
รวม 910 485 245 140 1,640