สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพัทลุง 20 10 6 36 47 18 4 1 69
2 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 10 4 3 17 30 8 3 4 41
3 วัดควนแร่ 9 1 1 11 13 3 1 2 17
4 อนุบาลควนขนุน 8 15 5 28 40 9 8 2 57
5 วัดเขาทอง 8 5 4 17 18 2 2 1 22
6 วัดทะเลน้อย 6 6 10 22 26 12 6 7 44
7 บ้านเขาปู่ 6 0 3 9 14 5 6 2 25
8 วัดบ้านนา 5 4 3 12 16 7 2 3 25
9 วัดโงกน้ำ 5 4 3 12 13 10 4 3 27
10 บ้านทุ่งชุมพล 5 2 4 11 14 3 3 1 20
11 วัดหัวหมอน 4 5 4 13 16 16 3 2 35
12 บ้านสำนักกอ 4 5 1 10 15 4 1 1 20
13 บ้านควนขนุน 4 4 4 12 16 6 0 1 22
14 เรวดีพัทลุง 4 4 2 10 24 13 4 1 41
15 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง 4 4 2 10 16 7 5 0 28
16 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 4 4 2 10 12 8 3 5 23
17 บ้านหยีในสามัคคี 4 3 2 9 13 5 1 1 19
18 บ้านโหล๊ะเร็ด 4 1 1 6 9 4 6 3 19
19 บ้านบ่อทราย 3 5 2 10 10 10 1 2 21
20 บ้านไสกุน 3 3 2 8 8 5 0 2 13
21 อนุบาลป่าพะยอม 3 2 2 7 13 13 3 1 29
22 บ้านปากเหมือง 3 1 2 6 7 4 3 3 14
23 วัดวิหารเบิก(กาญจนานุกุล) 3 0 1 4 6 3 3 1 12
24 อนุบาลศรีบรรพต 2 6 4 12 20 8 3 1 31
25 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 2 3 5 10 14 7 2 2 23
26 วัดไทรงาม 2 3 3 8 9 8 7 1 24
27 บ้านควนดินแดง 2 2 3 7 13 3 1 3 17
28 บ้านตลิ่งชัน 2 2 2 6 7 8 2 0 17
29 เทศบาลวัดภูผาภิมุข เทศบาลเมืองพัทลุง 2 2 0 4 9 3 4 1 16
30 บ้านศาลาน้ำ 2 1 3 6 8 4 2 0 14
31 วัดร่มเมือง 2 1 2 5 8 8 11 2 27
32 วัดคลองใหญ่ 2 1 0 3 10 1 0 3 11
33 บ้านควนพลี 2 1 0 3 9 2 2 0 13
34 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 2 0 3 5 17 8 7 3 32
35 วัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 2 0 1 3 6 2 0 0 8
36 บ้านโตน 2 0 1 3 4 3 3 0 10
37 บ้านลานข่อย 2 0 0 2 2 2 2 0 6
38 วัดแหลมโตนด 1 7 2 10 11 6 3 1 20
39 บ้านเหรียงงาม 1 3 1 5 7 3 1 2 11
40 วัดบ่วงช้าง 1 2 1 4 8 2 3 0 13
41 บ้านควนพนางตุง(สินประชา) 1 2 0 3 6 6 1 3 13
42 วัดลานแซะ 1 1 5 7 13 6 1 1 20
43 วัดตะแพน 1 1 1 3 7 3 2 0 12
44 บ้านขัน 1 1 1 3 5 3 1 4 9
45 วัดควนถบ 1 1 1 3 5 2 2 1 9
46 บ้านธรรมเถียร 1 1 1 3 3 4 0 1 7
47 วัดควนแพรกหา 1 1 0 2 8 0 1 1 9
48 บ้านสวนโหนด 1 1 0 2 7 2 0 0 9
49 อนุบาลเรวดี 1 1 0 2 6 4 2 1 12
50 อนุบาลเรวดีศึกษา 1 0 7 8 16 8 5 0 29
51 วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 1 0 2 3 11 4 3 2 18
52 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 1 0 2 3 11 2 0 0 13
53 วัดเขาแดง 1 0 1 2 5 3 2 4 10
54 บ้านใสอ้อย 1 0 0 1 4 1 1 1 6
55 วัดพิกุลทอง 1 0 0 1 3 9 0 1 12
56 วัดควนอินทร์นิมิตร 1 0 0 1 3 3 1 0 7
57 วัดทุ่งขึงหนัง 1 0 0 1 2 2 1 0 5
58 วัดเกาะยาง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
59 ประชารัฐบำรุง 2 1 0 0 1 2 0 0 2 2
60 อนุบาลศรีนครินทร์ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
61 บ้านต้นไทร 1 0 0 1 1 1 0 2 2
62 บ้านนาวง 0 2 2 4 4 3 0 2 7
63 บ้านห้วยน้ำดำ 0 2 1 3 5 2 3 0 10
64 วัดอภยาราม 0 2 0 2 10 6 5 2 21
65 บ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 0 2 0 2 4 1 1 1 6
66 วัดควนปันตาราม 0 1 1 2 3 3 2 3 8
67 วัดบ้านสวน 0 1 1 2 3 2 2 3 7
68 บ้านถ้ำลา 0 1 1 2 2 7 5 0 14
69 บ้านเขาพนม อบต.พนมวังก์ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
70 บ้านโคกโดน 0 1 1 2 1 1 1 0 3
71 บ้านไทรทอง 0 1 0 1 6 1 0 0 7
72 บ้านห้วยกรวด 0 1 0 1 4 2 0 1 6
73 วัดดอนศาลา 0 1 0 1 3 6 1 1 10
74 วัดสุวรรณวิหารน้อย 0 1 0 1 3 3 1 4 7
75 วัดเขาอ้อ 0 1 0 1 3 0 1 1 4
76 เทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง 0 1 0 1 2 1 1 1 4
77 วัดอัมพวนาราม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านเตง 0 1 0 1 1 1 2 0 4
79 วัดกลาง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
80 บ้านปากสระ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 วัดโพรงงู 0 1 0 1 0 2 4 0 6
82 บ้านโหล๊ะท่อม 0 0 2 2 8 5 1 1 14
83 เทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย 0 0 2 2 3 3 4 0 10
84 วัดเกษตรนิคม 0 0 1 1 9 5 1 0 15
85 วัดสุนทราวาส 0 0 1 1 8 2 1 1 11
86 บ้านทุ่งลาน อบต.ตำนาน 0 0 1 1 5 2 1 0 8
87 วัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 4 6 3 1 13
88 บ้านระหว่างควน 0 0 1 1 4 5 1 1 10
89 บ้านท่าแค อบจ.พัทลุง 0 0 1 1 3 4 2 1 9
90 วัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 0 0 1 1 3 3 3 1 9
91 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 0 0 1 1 3 2 0 2 5
92 บ้านหัสคุณ 0 0 1 1 2 4 2 2 8
93 วัดเขาป้าเจ้ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
94 ชุณหะวัณ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
95 วัดประดู่ทอง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
96 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 0 0 0 0 5 4 3 0 12
97 บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 0 0 0 5 1 3 0 9
98 บ้านนาโหนด 0 0 0 0 4 4 0 1 8
99 วัดหรังแคบ 0 0 0 0 4 2 2 2 8
100 วัดโคกแย้ม 0 0 0 0 3 2 1 0 6
101 อนุบาลเมืองพัทลุง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
102 เทศบาลวัดนิโครธาราม เทศบาลเมืองพัทลุง 0 0 0 0 2 4 2 2 8
103 วัดใสประดู่ 0 0 0 0 2 3 5 2 10
104 วัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 0 0 0 0 2 3 3 1 8
105 บ้านโหละหนุน 0 0 0 0 2 3 2 0 7
106 วัดพังดาน 0 0 0 0 2 3 1 0 6
107 วัดไทรโกบ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
108 วัดประดู่เรียง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
109 วัดปากประ 0 0 0 0 1 1 4 0 6
110 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
111 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
112 บ้านหัวเขียว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
113 วัดท่าสำเภาเหนือ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
114 บ้านชายคลอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
115 วัดประจิมทิศาราม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
116 บ้านไสถั่ว 0 0 0 0 1 0 0 3 1
117 ชุมชนบ้านควนปริง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านขันหมู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 วัดท่าสำเภาใต้ 0 0 0 0 0 6 1 0 7
120 บ้านควนกุฎ 0 0 0 0 0 2 2 2 4
121 บูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
122 บ้านอ่างทอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
123 บ้านเตาปูน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
124 บ้านเนินทราย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
125 วัดตำนาน 0 0 0 0 0 1 3 2 4
126 วัดลำใน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
127 วัดนาท่อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 ทุ่งยางเปล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
129 บ้านแหลมยาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
130 วัดปากสระ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 ตชด.บ้านควนตะแบก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 181 160 145 486 843 463 238 140 1,544