สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพัทลุง 20 10 6 36 47 18 4 1 69
2 อนุบาลควนขนุน 10 20 5 35 45 14 8 2 67
3 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 10 4 3 17 30 8 3 4 41
4 วัดเขาทอง 9 7 4 20 21 2 3 1 26
5 วัดควนแร่ 9 1 1 11 13 3 1 2 17
6 วัดร่มเมือง 8 3 2 13 17 9 11 2 37
7 วัดทะเลน้อย 6 6 11 23 27 14 7 7 48
8 บ้านเขาปู่ 6 0 3 9 14 5 6 2 25
9 วัดหัวหมอน 5 5 4 14 17 16 3 2 36
10 วัดบ้านนา 5 4 3 12 16 7 2 3 25
11 วัดโงกน้ำ 5 4 3 12 13 10 4 3 27
12 บ้านไสกุน 5 3 2 10 10 6 0 2 16
13 บ้านทุ่งชุมพล 5 2 4 11 14 3 3 1 20
14 ประชารัฐบำรุง 2 5 1 0 6 7 0 0 2 7
15 บ้านบ่อทราย 4 5 2 11 11 10 1 2 22
16 บ้านสำนักกอ 4 5 1 10 15 4 1 1 20
17 บ้านควนขนุน 4 4 4 12 16 6 0 1 22
18 เรวดีพัทลุง 4 4 2 10 24 13 4 1 41
19 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง 4 4 2 10 16 7 5 0 28
20 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 4 4 2 10 12 8 3 5 23
21 บ้านหยีในสามัคคี 4 3 2 9 13 5 1 1 19
22 บ้านโหล๊ะเร็ด 4 1 1 6 9 4 6 3 19
23 บ้านควนดินแดง 3 3 3 9 15 3 1 3 19
24 บ้านตลิ่งชัน 3 2 3 8 9 8 2 0 19
25 อนุบาลป่าพะยอม 3 2 2 7 13 14 3 1 30
26 บ้านปากเหมือง 3 1 2 6 7 4 3 3 14
27 วัดวิหารเบิก(กาญจนานุกุล) 3 0 1 4 6 3 3 1 12
28 อนุบาลศรีบรรพต 2 6 4 12 20 8 3 1 31
29 บ้านห้วยน้ำดำ 2 4 2 8 11 3 3 0 17
30 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 2 3 5 10 14 7 2 2 23
31 วัดไทรงาม 2 3 3 8 9 8 7 1 24
32 วัดคลองใหญ่ 2 2 0 4 11 1 1 3 13
33 เทศบาลวัดภูผาภิมุข เทศบาลเมืองพัทลุง 2 2 0 4 9 3 4 1 16
34 บ้านศาลาน้ำ 2 1 3 6 8 4 2 0 14
35 บ้านธรรมเถียร 2 1 1 4 4 4 0 1 8
36 บ้านควนพลี 2 1 0 3 9 2 2 0 13
37 บ้านสวนโหนด 2 1 0 3 8 2 0 0 10
38 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 2 0 3 5 17 8 7 3 32
39 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 2 0 2 4 12 2 1 0 15
40 วัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 2 0 1 3 6 2 0 0 8
41 บ้านโตน 2 0 1 3 5 3 3 0 11
42 บ้านลานข่อย 2 0 0 2 2 2 2 0 6
43 อนุบาลศรีนครินทร์ 2 0 0 2 2 1 1 1 4
44 วัดแหลมโตนด 1 7 2 10 11 6 3 1 20
45 บ้านเหรียงงาม 1 3 1 5 7 3 1 2 11
46 วัดบ่วงช้าง 1 2 1 4 8 2 3 0 13
47 วัดอภยาราม 1 2 0 3 11 8 5 2 24
48 บ้านควนพนางตุง(สินประชา) 1 2 0 3 6 6 1 3 13
49 วัดพิกุลทอง 1 2 0 3 5 9 0 1 14
50 วัดลานแซะ 1 1 5 7 13 6 1 1 20
51 วัดตะแพน 1 1 1 3 7 3 2 0 12
52 บ้านขัน 1 1 1 3 5 3 1 4 9
53 วัดควนถบ 1 1 1 3 5 2 2 1 9
54 วัดบ้านสวน 1 1 1 3 4 2 2 3 8
55 วัดควนแพรกหา 1 1 0 2 9 0 1 1 10
56 อนุบาลเรวดี 1 1 0 2 6 4 2 1 12
57 อนุบาลเรวดีศึกษา 1 0 7 8 16 8 5 0 29
58 วัดเกษตรนิคม 1 0 3 4 13 5 1 0 19
59 วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 1 0 2 3 11 4 3 2 18
60 วัดเขาแดง 1 0 1 2 5 3 2 4 10
61 บ้านต้นไทร 1 0 1 2 2 2 1 2 5
62 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 1 0 0 1 9 4 3 0 16
63 บ้านใสอ้อย 1 0 0 1 4 1 1 1 6
64 วัดควนอินทร์นิมิตร 1 0 0 1 3 3 1 0 7
65 วัดทุ่งขึงหนัง 1 0 0 1 2 2 1 0 5
66 วัดประดู่เรียง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
67 วัดเกาะยาง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
68 บ้านนาวง 0 2 2 4 4 3 0 2 7
69 บ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 0 2 0 2 4 1 1 1 6
70 บ้านปากสระ 0 2 0 2 1 1 0 0 2
71 วัดดอนศาลา 0 1 1 2 4 7 1 1 12
72 วัดควนปันตาราม 0 1 1 2 3 3 2 3 8
73 บ้านถ้ำลา 0 1 1 2 2 7 5 0 14
74 บ้านเขาพนม อบต.พนมวังก์ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
75 บ้านโคกโดน 0 1 1 2 1 1 1 0 3
76 บ้านไทรทอง 0 1 0 1 6 1 0 0 7
77 บ้านห้วยกรวด 0 1 0 1 4 2 0 1 6
78 อนุบาลเมืองพัทลุง 0 1 0 1 4 1 1 0 6
79 วัดสุวรรณวิหารน้อย 0 1 0 1 3 3 1 4 7
80 วัดไทรโกบ 0 1 0 1 3 2 0 0 5
81 วัดเขาอ้อ 0 1 0 1 3 0 1 1 4
82 เทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง 0 1 0 1 2 1 1 1 4
83 วัดอัมพวนาราม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
84 บ้านเตง 0 1 0 1 1 1 2 0 4
85 วัดกลาง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
86 วัดโพรงงู 0 1 0 1 0 2 4 0 6
87 บ้านโหล๊ะท่อม 0 0 2 2 8 5 1 1 14
88 เทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย 0 0 2 2 3 3 4 0 10
89 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 0 0 2 2 3 3 0 2 6
90 วัดสุนทราวาส 0 0 1 1 8 2 1 1 11
91 บ้านทุ่งลาน อบต.ตำนาน 0 0 1 1 5 2 1 0 8
92 วัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 4 6 3 1 13
93 บ้านระหว่างควน 0 0 1 1 4 5 1 1 10
94 วัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 0 0 1 1 3 5 4 1 12
95 บ้านท่าแค อบจ.พัทลุง 0 0 1 1 3 4 2 1 9
96 บ้านโหละหนุน 0 0 1 1 3 4 2 0 9
97 วัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 0 0 1 1 3 3 3 1 9
98 ชุณหะวัณ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
99 บ้านหัสคุณ 0 0 1 1 2 4 2 2 8
100 วัดเขาป้าเจ้ 0 0 1 1 2 3 0 0 5
101 วัดท่าสำเภาใต้ 0 0 1 1 1 6 1 0 8
102 วัดประดู่ทอง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
103 บ้านอ่างทอง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
104 วัดลำใน 0 0 1 1 1 1 0 1 2
105 บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 0 0 0 5 1 3 0 9
106 บ้านนาโหนด 0 0 0 0 4 4 0 1 8
107 วัดหรังแคบ 0 0 0 0 4 2 2 2 8
108 วัดโคกแย้ม 0 0 0 0 3 2 1 0 6
109 เทศบาลวัดนิโครธาราม เทศบาลเมืองพัทลุง 0 0 0 0 2 4 2 2 8
110 วัดใสประดู่ 0 0 0 0 2 3 5 2 10
111 วัดพังดาน 0 0 0 0 2 3 1 0 6
112 วัดปากประ 0 0 0 0 1 1 4 0 6
113 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 บ้านหัวเขียว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 วัดท่าสำเภาเหนือ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
117 บ้านชายคลอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
118 วัดประจิมทิศาราม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
119 บ้านไสถั่ว 0 0 0 0 1 0 0 3 1
120 ชุมชนบ้านควนปริง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านขันหมู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านเนินทราย 0 0 0 0 0 3 0 0 3
123 บ้านควนกุฎ 0 0 0 0 0 2 2 2 4
124 บูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
125 บ้านเตาปูน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
126 วัดตำนาน 0 0 0 0 0 1 3 2 4
127 วัดนาท่อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 ทุ่งยางเปล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
129 บ้านแหลมยาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
130 วัดปากสระ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 ตชด.บ้านควนตะแบก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 211 179 158 548 910 485 245 140 1,640