สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลพัทลุง 20 10 6 36
2 อนุบาลควนขนุน 10 20 5 35
3 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 10 4 3 17
4 วัดเขาทอง 9 7 4 20
5 วัดควนแร่ 9 1 1 11
6 วัดร่มเมือง 8 3 2 13
7 วัดทะเลน้อย 6 6 11 23
8 บ้านเขาปู่ 6 0 3 9
9 วัดหัวหมอน 5 5 4 14
10 วัดบ้านนา 5 4 3 12
11 วัดโงกน้ำ 5 4 3 12
12 บ้านไสกุน 5 3 2 10
13 บ้านทุ่งชุมพล 5 2 4 11
14 ประชารัฐบำรุง 2 5 1 0 6
15 บ้านบ่อทราย 4 5 2 11
16 บ้านสำนักกอ 4 5 1 10
17 บ้านควนขนุน 4 4 4 12
18 เรวดีพัทลุง 4 4 2 10
19 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง 4 4 2 10
20 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 4 4 2 10
21 บ้านหยีในสามัคคี 4 3 2 9
22 บ้านโหล๊ะเร็ด 4 1 1 6
23 บ้านควนดินแดง 3 3 3 9
24 บ้านตลิ่งชัน 3 2 3 8
25 อนุบาลป่าพะยอม 3 2 2 7
26 บ้านปากเหมือง 3 1 2 6
27 วัดวิหารเบิก(กาญจนานุกุล) 3 0 1 4
28 อนุบาลศรีบรรพต 2 6 4 12
29 บ้านห้วยน้ำดำ 2 4 2 8
30 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 2 3 5 10
31 วัดไทรงาม 2 3 3 8
32 วัดคลองใหญ่ 2 2 0 4
33 เทศบาลวัดภูผาภิมุข เทศบาลเมืองพัทลุง 2 2 0 4
34 บ้านศาลาน้ำ 2 1 3 6
35 บ้านธรรมเถียร 2 1 1 4
36 บ้านควนพลี 2 1 0 3
37 บ้านสวนโหนด 2 1 0 3
38 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 2 0 3 5
39 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 2 0 2 4
40 วัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 2 0 1 3
41 บ้านโตน 2 0 1 3
42 บ้านลานข่อย 2 0 0 2
43 อนุบาลศรีนครินทร์ 2 0 0 2
44 วัดแหลมโตนด 1 7 2 10
45 บ้านเหรียงงาม 1 3 1 5
46 วัดบ่วงช้าง 1 2 1 4
47 วัดอภยาราม 1 2 0 3
48 บ้านควนพนางตุง(สินประชา) 1 2 0 3
49 วัดพิกุลทอง 1 2 0 3
50 วัดลานแซะ 1 1 5 7
51 วัดตะแพน 1 1 1 3
52 บ้านขัน 1 1 1 3
53 วัดควนถบ 1 1 1 3
54 วัดบ้านสวน 1 1 1 3
55 วัดควนแพรกหา 1 1 0 2
56 อนุบาลเรวดี 1 1 0 2
57 อนุบาลเรวดีศึกษา 1 0 7 8
58 วัดเกษตรนิคม 1 0 3 4
59 วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 1 0 2 3
60 วัดเขาแดง 1 0 1 2
61 บ้านต้นไทร 1 0 1 2
62 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 1 0 0 1
63 บ้านใสอ้อย 1 0 0 1
64 วัดควนอินทร์นิมิตร 1 0 0 1
65 วัดทุ่งขึงหนัง 1 0 0 1
66 วัดประดู่เรียง 1 0 0 1
67 วัดเกาะยาง 1 0 0 1
68 บ้านนาวง 0 2 2 4
69 บ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 0 2 0 2
70 บ้านปากสระ 0 2 0 2
71 วัดดอนศาลา 0 1 1 2
72 วัดควนปันตาราม 0 1 1 2
73 บ้านถ้ำลา 0 1 1 2
74 บ้านเขาพนม อบต.พนมวังก์ 0 1 1 2
75 บ้านโคกโดน 0 1 1 2
76 บ้านไทรทอง 0 1 0 1
77 บ้านห้วยกรวด 0 1 0 1
78 อนุบาลเมืองพัทลุง 0 1 0 1
79 วัดสุวรรณวิหารน้อย 0 1 0 1
80 วัดไทรโกบ 0 1 0 1
81 วัดเขาอ้อ 0 1 0 1
82 เทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง 0 1 0 1
83 วัดอัมพวนาราม 0 1 0 1
84 บ้านเตง 0 1 0 1
85 วัดกลาง 0 1 0 1
86 วัดโพรงงู 0 1 0 1
87 บ้านโหล๊ะท่อม 0 0 2 2
88 เทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย 0 0 2 2
89 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 0 0 2 2
90 วัดสุนทราวาส 0 0 1 1
91 บ้านทุ่งลาน อบต.ตำนาน 0 0 1 1
92 วัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1
93 บ้านระหว่างควน 0 0 1 1
94 วัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 0 0 1 1
95 บ้านท่าแค อบจ.พัทลุง 0 0 1 1
96 บ้านโหละหนุน 0 0 1 1
97 วัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 0 0 1 1
98 ชุณหะวัณ 0 0 1 1
99 บ้านหัสคุณ 0 0 1 1
100 วัดเขาป้าเจ้ 0 0 1 1
101 วัดท่าสำเภาใต้ 0 0 1 1
102 วัดประดู่ทอง 0 0 1 1
103 บ้านอ่างทอง 0 0 1 1
104 วัดลำใน 0 0 1 1
105 บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 0 0 0
106 บ้านนาโหนด 0 0 0 0
107 วัดหรังแคบ 0 0 0 0
108 วัดโคกแย้ม 0 0 0 0
109 เทศบาลวัดนิโครธาราม เทศบาลเมืองพัทลุง 0 0 0 0
110 วัดใสประดู่ 0 0 0 0
111 วัดพังดาน 0 0 0 0
112 วัดปากประ 0 0 0 0
113 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0
114 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 0 0 0 0
115 บ้านหัวเขียว 0 0 0 0
116 วัดท่าสำเภาเหนือ 0 0 0 0
117 บ้านชายคลอง 0 0 0 0
118 วัดประจิมทิศาราม 0 0 0 0
119 บ้านไสถั่ว 0 0 0 0
120 ชุมชนบ้านควนปริง 0 0 0 0
121 บ้านขันหมู่ 0 0 0 0
122 บ้านเนินทราย 0 0 0 0
123 บ้านควนกุฎ 0 0 0 0
124 บูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 0 0 0 0
125 บ้านเตาปูน 0 0 0 0
126 วัดตำนาน 0 0 0 0
127 วัดนาท่อม 0 0 0 0
128 ทุ่งยางเปล 0 0 0 0
129 บ้านแหลมยาง 0 0 0 0
130 วัดปากสระ 0 0 0 0
131 ตชด.บ้านควนตะแบก 0 0 0 0
รวม 211 179 158 548

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายครรชิต เขียวดำ โทร.081-2673759 นางพยอม จันทร์ชู
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]