มหกรรมวิชาการชบาบานการศึกษาตานี 1 ปี 2561
ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงเรียนบ้านสะบารัง โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี 6 ชั้น 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 12 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี 6 ชั้น 1 ห้อง สังคม 12 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี 6 ชั้น 1 ห้อง สังคม 12 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 3 12 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 2 12 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี ห้องสมุด 12 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 12 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 12 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
-
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 ประเมินตอนเปิดภาคเรียนที่ 2
-
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี 6 ชั้น 3 ห้อง 2 12 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี 6 ชั้น 3 ห้อง 3 12 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]