แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปัตตานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 39 29 82.86% 6 17.14% 0 0% 0 0% 35
2 โรงเรียนบ้านบูดี 28 18 66.67% 3 11.11% 3 11.11% 3 11.11% 27
3 โรงเรียนเมืองปัตตานี 47 16 34.78% 7 15.22% 11 23.91% 12 26.09% 46
4 โรงเรียนบ้านคาโต 31 12 38.71% 7 22.58% 8 25.81% 4 12.9% 31
5 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 30 10 33.33% 2 6.67% 8 26.67% 10 33.33% 30
6 โรงเรียนยะหริ่ง 23 10 43.48% 2 8.7% 5 21.74% 6 26.09% 23
7 โรงเรียนบ้านมะปริง 14 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
8 โรงเรียนบ้านบางมะรวด 31 7 28% 7 28% 3 12% 8 32% 25
9 โรงเรียนบ้านฝาง 22 7 43.75% 6 37.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
10 โรงเรียนบ้านหนองแรต 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
11 โรงเรียนบ้านกาฮง 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
12 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 12 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
13 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 17 6 42.86% 2 14.29% 2 14.29% 4 28.57% 14
14 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 12 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 3 25% 12
15 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 11 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
16 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 12 6 60% 1 10% 0 0% 3 30% 10
17 โรงเรียนบ้านบาโลย 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
18 โรงเรียนบ้านท่าพง 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
19 โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 14 4 28.57% 7 50% 2 14.29% 1 7.14% 14
20 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
21 โรงเรียนบ้านสะบารัง 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
22 โรงเรียนพัฒนศึกษา 10 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
23 โรงเรียนวัดสุวรรณากร 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
24 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
25 โรงเรียนบ้านควนคูหา 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
26 โรงเรียนบ้านโคกหมัก 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
27 โรงเรียนบ้านยาบี 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
28 โรงเรียนบ้านรามง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
29 โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
30 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 12 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
31 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 10 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
32 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 10 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
33 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 18 3 20% 3 20% 1 6.67% 8 53.33% 15
34 โรงเรียนบ้านใหม่ 11 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
35 โรงเรียนบ้านบางราพา 8 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
36 โรงเรียนบ้านบากง 10 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 4 44.44% 9
37 โรงเรียนบ้านตูเวาะ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
38 โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
39 โรงเรียนบ้านตันหยง 9 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 9
40 โรงเรียนบ้านราวอ 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
41 โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
42 โรงเรียนบ้านจะรัง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
43 โรงเรียนบ้านชะเอาะ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
44 โรงเรียนบ้านปะแดลางา 9 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 9
45 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 10 2 20% 5 50% 3 30% 0 0% 10
46 โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 9 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านบางทัน 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
49 โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 8 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
50 โรงเรียนบ้านปุลากง 9 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
51 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี 19 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 12
52 โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
53 โรงเรียนบ้านตาหมน 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
56 โรงเรียนบ้านกือยา 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 7 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านตือระ 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
59 โรงเรียนบ้านดาลอ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
60 โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 9 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านควนดิน 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านท่าสู 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
63 โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 6 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 8 2 25% 0 0% 2 25% 4 50% 8
66 โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านดอนรัก 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
69 โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
70 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
71 โรงเรียนบ้านลดา 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
72 โรงเรียนบ้านเฑียรยา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
73 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 11 1 10% 3 30% 0 0% 6 60% 10
74 โรงเรียนบ้านบางปู 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
75 โรงเรียนบ้านบางหมู 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนรัชดาภิเษก 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
77 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
78 โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านบือเจาะ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
80 โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านกาแลบือซา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
83 โรงเรียนบ้านแบรอ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
84 โรงเรียนบ้านเคียน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนพระราชดำริ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนวัดควน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านค่าย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านนอก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
92 โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
93 โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านท่ากุน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านลางา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านสายหมอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านเตราะหัก 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
102 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 6 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านตะโละ 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
105 โรงเรียนบ้านปรัง 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
106 โรงเรียนบ้านเปียะ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านสระมาลา 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
108 โรงเรียนบ้านบานา 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านกลาง 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
113 โรงเรียนบ้านปาเระ 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
114 โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
115 โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 7 0 0% 0 0% 6 85.71% 1 14.29% 7
116 โรงเรียนบ้านจือโระ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านหัวคลอง 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
118 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
119 โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
120 โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านแคนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
124 โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านโคกโตนด 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
126 โรงเรียนบ้านกูวิง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
127 โรงเรียนบ้านท่ายามู 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
128 โรงเรียนบ้านคลองมานิง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
129 โรงเรียนบ้านดอนนา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
130 โรงเรียนบ้านไผ่มัน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]