สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 7 11 8
2 006 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 1 3 2
3 007 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 11 34 19
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 2 3 2
5 009 โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 3 4 4
6 010 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 6 11 8
7 011 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 30 55 40
8 012 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 4 5 4
9 013 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 4 12 5
10 014 โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 7 10 10
11 016 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 10 22 12
12 015 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 10 20 10
13 028 โรงเรียนบ้านกลาง 4 5 5
14 029 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 1 6 3
15 032 โรงเรียนบ้านกาหยี 0 0 0
16 033 โรงเรียนบ้านกาฮง 9 23 14
17 030 โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 2 6 4
18 031 โรงเรียนบ้านกาแลบือซา 3 3 3
19 034 โรงเรียนบ้านกือยา 5 11 7
20 035 โรงเรียนบ้านกูวิง 1 2 2
21 041 โรงเรียนบ้านคลอง 0 0 0
22 038 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 12 14 13
23 039 โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 1 1 1
24 040 โรงเรียนบ้านคลองมานิง 1 1 1
25 042 โรงเรียนบ้านควนคูหา 8 15 11
26 043 โรงเรียนบ้านควนดิน 5 5 5
27 044 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 6 10 6
28 045 โรงเรียนบ้านคาโต 31 57 33
29 046 โรงเรียนบ้านค่าย 2 2 2
30 052 โรงเรียนบ้านจะรัง 3 9 6
31 051 โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 3 8 6
32 053 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 8 21 13
33 054 โรงเรียนบ้านจือโระ 2 2 2
34 055 โรงเรียนบ้านชะเอาะ 3 9 6
35 057 โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 9 15 11
36 058 โรงเรียนบ้านดอนนา 1 1 1
37 059 โรงเรียนบ้านดอนรัก 5 8 5
38 061 โรงเรียนบ้านดาลอ 5 11 8
39 060 โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 1 5 2
40 062 โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 7 10 8
41 063 โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 3 6 4
42 065 โรงเรียนบ้านตะโละ 4 21 4
43 064 โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 2 3 3
44 069 โรงเรียนบ้านตันหยง 9 13 11
45 066 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 10 25 17
46 068 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 12 21 14
47 067 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 18 34 20
48 070 โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 2 2 2
49 071 โรงเรียนบ้านตาหมน 6 10 6
50 072 โรงเรียนบ้านตือระ 7 8 8
51 073 โรงเรียนบ้านตูเวาะ 6 12 9
52 087 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1 1 1
53 088 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 3 2
54 076 โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 3 6 4
55 077 โรงเรียนบ้านท่ากุน 1 3 1
56 078 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 2 5 4
57 079 โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 2 3 3
58 080 โรงเรียนบ้านท่าด่าน 0 0 0
59 083 โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 5 20 9
60 081 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 1 1 1
61 082 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 11 15 12
62 084 โรงเรียนบ้านท่าพง 6 18 10
63 085 โรงเรียนบ้านท่ายามู 1 2 1
64 086 โรงเรียนบ้านท่าสู 5 11 7
65 089 โรงเรียนบ้านนอก 2 3 2
66 090 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 2 3 3
67 091 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 9 9 9
68 093 โรงเรียนบ้านบากง 10 18 12
69 094 โรงเรียนบ้านบางทัน 8 22 15
70 095 โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 5 16 5
71 096 โรงเรียนบ้านบางปู 5 8 6
72 097 โรงเรียนบ้านบางมะรวด 31 78 45
73 098 โรงเรียนบ้านบางราพา 8 22 11
74 099 โรงเรียนบ้านบางหมู 4 7 6
75 101 โรงเรียนบ้านบานา 3 9 4
76 102 โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 9 18 15
77 100 โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 2 7 2
78 103 โรงเรียนบ้านบาโลย 8 21 13
79 104 โรงเรียนบ้านบือเจาะ 4 10 6
80 105 โรงเรียนบ้านบูดี 28 56 44
81 092 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 2 2 2
82 107 โรงเรียนบ้านปรัง 4 8 6
83 108 โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 0 0 0
84 109 โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 2 3 2
85 110 โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 2 7 3
86 111 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 5 12 7
87 113 โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 3 4 4
88 112 โรงเรียนบ้านปะแดลางา 9 19 13
89 114 โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 5 11 8
90 115 โรงเรียนบ้านปาเระ 3 13 4
91 116 โรงเรียนบ้านปุลากง 9 19 14
92 117 โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 3 8 5
93 120 โรงเรียนบ้านฝาง 22 45 28
94 121 โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 14 30 21
95 122 โรงเรียนบ้านมะปริง 14 21 17
96 123 โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 8 10 10
97 124 โรงเรียนบ้านมะรวด 0 0 0
98 125 โรงเรียนบ้านมูหลง 0 0 0
99 126 โรงเรียนบ้านยาบี 6 22 12
100 127 โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 6 12 8
101 128 โรงเรียนบ้านยือริง 0 0 0
102 129 โรงเรียนบ้านรามง 5 10 7
103 130 โรงเรียนบ้านราวอ 6 19 7
104 131 โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 5 11 6
105 132 โรงเรียนบ้านลดา 4 13 4
106 133 โรงเรียนบ้านลางา 1 2 1
107 134 โรงเรียนบ้านสระมาลา 4 4 4
108 135 โรงเรียนบ้านสะบารัง 8 18 9
109 136 โรงเรียนบ้านสายหมอ 1 5 2
110 137 โรงเรียนบ้านหนองแรต 10 17 14
111 138 โรงเรียนบ้านหัวคลอง 3 4 3
112 037 โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 0 0 0
113 036 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 17 24 18
114 047 โรงเรียนบ้านเคียน 2 6 4
115 056 โรงเรียนบ้านเฑียรยา 3 5 5
116 074 โรงเรียนบ้านเตราะหัก 5 11 9
117 118 โรงเรียนบ้านเปียะ 2 4 3
118 048 โรงเรียนบ้านแคนา 1 1 1
119 106 โรงเรียนบ้านแบรอ 3 5 3
120 050 โรงเรียนบ้านโคกหมัก 6 14 8
121 049 โรงเรียนบ้านโคกโตนด 2 2 2
122 075 โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 6 8 6
123 140 โรงเรียนบ้านใหม่ 11 18 15
124 139 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 12 38 21
125 119 โรงเรียนบ้านไผ่มัน 1 1 1
126 142 โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 7 13 9
127 147 โรงเรียนพระราชดำริ 2 7 3
128 148 โรงเรียนพัฒนศึกษา 10 20 16
129 152 โรงเรียนยะหริ่ง 23 37 31
130 153 โรงเรียนรัชดาภิเษก 7 17 12
131 157 โรงเรียนวัดควน 2 4 2
132 158 โรงเรียนวัดมหิงษาราม 0 0 0
133 159 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 10 32 14
134 160 โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 1 3 2
135 161 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 12 20 15
136 162 โรงเรียนวัดสุวรรณากร 9 15 9
137 169 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 39 62 55
138 151 โรงเรียนเมืองปัตตานี 47 80 62
139 002 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 0 0 0
140 003 โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ 0 0 0
141 004 โรงเรียนจ้องฮั้ว 0 0 0
142 018 โรงเรียนดารุลบารอกะฮฺ 0 0 0
143 019 โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา 0 0 0
144 026 โรงเรียนนูรุลอิสลามภูมีวิทยา 0 0 0
145 027 โรงเรียนบากงพิทยา 0 0 0
146 141 โรงเรียนบำรุงอิสลาม 0 0 0
147 143 โรงเรียนปัญญาพัฒน์พิทยา 0 0 0
148 144 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 0 0 0
149 145 โรงเรียนปัตตานีดารุสลาม 0 0 0
150 146 โรงเรียนปัตตานีวิทยา 0 0 0
151 149 โรงเรียนพัฒนาอิสลาม 0 0 0
152 150 โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา 0 0 0
153 155 โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ 0 0 0
154 156 โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม 0 0 0
155 165 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม 0 0 0
156 166 โรงเรียนสรรเสริญวิทยาคาร 0 0 0
157 163 โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ 0 0 0
158 164 โรงเรียนส่งเสริมอิสลามวิทยา 0 0 0
159 170 โรงเรียนอนุบาลเลิศประชา 0 0 0
160 172 โรงเรียนอนุุบาลปัญญาศาสน์ 0 0 0
161 173 โรงเรียนอะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์ 0 0 0
162 174 โรงเรียนอัล-กุรอ่านและภาษากาลามุลลอฮ 0 0 0
163 175 โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ 0 0 0
164 176 โรงเรียนอามานะศักดิ์ 0 0 0
165 005 โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 0 0 0
166 017 โรงเรียนเชาว์ปัญญา 0 0 0
167 020 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา 0 0 0
168 167 โรงเรียนแสงประทีปวิทยา 0 0 0
169 168 โรงเรียนแหลมทองอุปภัมภ์ 0 0 0
170 021 โรงเรียนเทศบาล 1(จะบังติกอ) 0 0 0
171 022 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานี นรสโมสร 0 0 0
172 023 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านปากน้ำ) 0 0 0
173 024 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดนพวงศาราม) 0 0 0
174 025 โรงเรียนเทศบาล 5 (สลากกินแบ่งรัฐบาล) 0 0 0
175 171 โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ปัตตานี 0 0 0
176 154 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี 19 50 26
รวม 912 1846 1226
3072

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]