สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปัตตานี 23 4 3 30 29 6 0 0 35
2 เมืองปัตตานี 14 10 2 26 16 7 11 12 34
3 บ้านบูดี 12 8 3 23 18 3 3 3 24
4 บ้านคาโต 6 7 6 19 12 7 8 4 27
5 บ้านฝาง 5 4 3 12 7 6 1 2 14
6 บ้านมะปริง 5 4 1 10 8 2 2 2 12
7 บ้านใหม่พัฒนวิทย์ 5 1 0 6 6 1 0 3 7
8 ยะหริ่ง 4 5 3 12 10 2 5 6 17
9 บ้านหนองแรต 4 5 1 10 7 2 1 0 10
10 ชุมชนบ้านกะมิยอ 4 3 1 8 6 2 1 1 9
11 บ้านสะบารัง 4 2 0 6 4 3 0 0 7
12 บ้านบางมะรวด 3 3 5 11 7 7 3 8 17
13 บ้านกาฮง 3 2 2 7 7 1 1 0 9
14 บ้านตันหยงดาลอ 3 2 0 5 4 3 1 1 8
15 บ้านพ่อมิ่ง 3 1 0 4 4 7 2 1 13
16 วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 3 1 0 4 3 4 2 1 9
17 บ้านคอลอตันหยง 3 0 1 4 1 2 1 2 4
18 ชุมชนบ้านปูยุด 2 8 3 13 10 2 8 10 20
19 บ้านตันหยงเปาว์ 2 2 3 7 3 3 1 8 7
20 บ้านน้ำบ่อ 2 2 0 4 2 4 2 0 8
21 บ้านเกาะเปาะ 2 1 5 8 6 2 2 4 10
22 บ้านรามง 2 1 0 3 4 0 0 1 4
23 บ้านตาหมน 2 1 0 3 2 3 1 0 6
24 บ้านบาโลย 2 0 2 4 5 2 0 1 7
25 วัดสถิตย์ชลธาร 2 0 1 3 6 2 1 3 9
26 บ้านปะกาฮะรัง 2 0 0 2 2 2 0 1 4
27 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 2 0 0 2 2 0 2 4 4
28 บ้านดอนรัก 2 0 0 2 2 0 0 3 2
29 บ้านเฑียรยา 2 0 0 2 2 0 0 1 2
30 วัดสุวรรณากร 1 3 0 4 4 2 1 2 7
31 บ้านคลองช้าง 1 2 3 6 6 3 0 1 9
32 บ้านท่าพง 1 2 1 4 5 0 0 1 5
33 บ้านท่าน้ำตะวันออก 1 2 1 4 1 3 0 6 4
34 พัฒนศึกษา 1 2 0 3 4 2 1 3 7
35 บ้านกือยา 1 2 0 3 2 2 0 0 4
36 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 1 1 2 4 4 2 1 0 7
37 บ้านโคกหมัก 1 1 1 3 4 1 1 0 6
38 บ้านยาบี 1 1 1 3 4 0 1 1 5
39 บ้านตันหยง 1 1 1 3 3 1 1 4 5
40 บ้านจะรัง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
41 บ้านชะเอาะ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
42 บ้านบางทัน 1 1 1 3 2 4 1 1 7
43 บ้านตันหยงลุโละ 1 1 0 2 3 5 1 1 9
44 บ้านโต๊ะตีเต 1 1 0 2 3 2 0 0 5
45 บ้านท่ากำชำ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
46 บ้านตาลีอายร์ 1 1 0 2 1 0 1 0 2
47 บ้านน้ำดำ 1 1 0 2 1 0 0 1 1
48 บ้านบางราพา 1 0 3 4 3 2 2 0 7
49 บ้านควนคูหา 1 0 2 3 4 1 1 2 6
50 บ้านปะแดลางา 1 0 2 3 2 6 1 0 9
51 ชุมชนวัดปิยาราม 1 0 1 2 3 5 1 1 9
52 บ้านรูสะมิแล 1 0 1 2 3 1 0 1 4
53 ชุมชนวัดป่าศรี 1 0 1 2 2 5 3 0 10
54 บ้านปุลามาวอ 1 0 1 2 2 0 1 0 3
55 บ้านบางปู 1 0 1 2 1 3 0 1 4
56 บ้านปุลากง 1 0 0 1 2 3 3 0 8
57 บ้านควนดิน 1 0 0 1 2 1 1 0 4
58 บ้านลดา 1 0 0 1 2 0 0 1 2
59 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 1 0 0 1 1 1 0 1 2
60 บ้านกอแลบีเละ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านทุ่งโพธิ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านท่ากุน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 0 2 1 3 2 5 0 0 7
64 บ้านมะพร้าวต้นเดียว 0 2 1 3 2 4 0 1 6
65 บ้านใหม่ 0 2 0 2 3 3 1 2 7
66 บ้านราวอ 0 2 0 2 3 1 0 2 4
67 บ้านบาราเฮาะ 0 2 0 2 2 1 1 0 4
68 บ้านบือเจาะ 0 2 0 2 1 1 1 1 3
69 บ้านบากง 0 1 4 5 3 2 0 4 5
70 บ้านปากบางตาวา 0 1 2 3 4 0 0 0 4
71 บ้านตือระ 0 1 2 3 2 1 2 2 5
72 บ้านดาลอ 0 1 2 3 2 1 1 1 4
73 บ้านตะโละ 0 1 2 3 0 2 0 2 2
74 บ้านตูเวาะ 0 1 1 2 3 2 0 1 5
75 บ้านท่าสู 0 1 1 2 2 1 0 2 3
76 บ้านตลาดนัดคลองขุด 0 1 1 2 2 1 0 0 3
77 บ้านปะกาลือสง 0 1 1 2 1 0 0 1 1
78 บ้านเตราะหัก 0 1 1 2 0 3 1 1 4
79 บ้านดูซงปาแย 0 1 1 2 0 0 6 1 6
80 บ้านบางปลาหมอ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
81 ชุมชนบ้านสาบัน 0 1 0 1 2 1 4 0 7
82 บ้านท่าน้ำ 0 1 0 1 2 0 0 3 2
83 รัชดาภิเษก 0 1 0 1 1 2 2 2 5
84 บ้านแบรอ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
85 บ้านนอก 0 1 0 1 1 0 1 0 2
86 บ้านลางา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 ชุมชนบ้านปาตา 0 0 2 2 2 0 4 0 6
88 ชุมชนบ้านยูโย 0 0 2 2 2 0 0 1 2
89 บ้านกาแลบือซา 0 0 2 2 1 1 1 0 3
90 บ้านบาโงกาเซาะ 0 0 2 2 0 1 0 1 1
91 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 0 0 1 1 2 3 2 2 7
92 บ้านจะรังบองอ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
93 ชุมชนบ้านตาแกะ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
94 บ้านเคียน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
95 พระราชดำริ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
96 บ้านกาแลกุมิ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
97 บ้านตะโละสะมีแล 0 0 1 1 0 1 1 0 2
98 ราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี 0 0 0 0 2 3 2 5 7
99 บ้านบางหมู 0 0 0 0 1 3 0 0 4
100 วัดควน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
101 ชุมชนบ้านตะลุโบะ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
102 บ้านค่าย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
103 ชุมชนบ้านกรือเซะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 บ้านดาโต๊ะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 บ้านสายหมอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 ชุมชนบ้านสะนิง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
107 บ้านยามูเฉลิม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
108 บ้านปรัง 0 0 0 0 0 2 0 2 2
109 บ้านเปียะ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
110 บ้านสระมาลา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
111 บ้านบานา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
112 บ้านท่าข้าม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
113 บ้านท่าชะเมา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
114 บ้านกลาง 0 0 0 0 0 1 0 3 1
115 บ้านปาเระ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
116 บ้านจือโระ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
117 บ้านหัวคลอง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
118 บ้านบ่ออิฐ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
119 บ้านปะกาลิมาปุโระ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
120 บ้านคลองต่ำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
121 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
122 บ้านท่าน้ำตะวันตก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 บ้านแคนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
124 วัดศรีสุดาจันทร์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
125 บ้านโคกโตนด 0 0 0 0 0 0 0 2 0
126 บ้านกูวิง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
127 บ้านท่ายามู 0 0 0 0 0 0 0 1 0
128 บ้านคลองมานิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 บ้านดอนนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 บ้านไผ่มัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 161 132 105 398 343 207 132 161 682