สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปัตตานี 23 4 3 30 29 6 0 0 35
2 เมืองปัตตานี 13 10 2 25 15 7 11 12 33
3 บ้านบูดี 10 7 3 20 16 3 3 2 22
4 บ้านคาโต 5 7 6 18 11 7 8 4 26
5 บ้านฝาง 5 4 3 12 7 6 1 2 14
6 บ้านมะปริง 5 4 1 10 8 2 2 2 12
7 บ้านหนองแรต 4 5 1 10 7 2 1 0 10
8 ชุมชนบ้านกะมิยอ 4 3 1 8 6 2 1 1 9
9 ยะหริ่ง 3 5 3 11 9 2 5 6 16
10 บ้านบางมะรวด 3 3 5 11 7 7 3 8 17
11 บ้านกาฮง 3 2 2 7 7 1 1 0 9
12 บ้านตันหยงดาลอ 3 2 0 5 4 3 1 1 8
13 บ้านสะบารัง 3 2 0 5 4 2 0 0 6
14 บ้านพ่อมิ่ง 3 1 0 4 4 7 2 1 13
15 บ้านคอลอตันหยง 3 0 1 4 1 2 1 2 4
16 บ้านใหม่พัฒนวิทย์ 3 0 0 3 3 1 0 3 4
17 ชุมชนบ้านปูยุด 2 8 3 13 10 2 8 10 20
18 บ้านตันหยงเปาว์ 2 2 3 7 3 3 1 8 7
19 บ้านน้ำบ่อ 2 2 0 4 2 4 2 0 8
20 บ้านเกาะเปาะ 2 1 5 8 6 2 2 4 10
21 บ้านรามง 2 1 0 3 4 0 0 1 4
22 วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 2 1 0 3 2 4 2 1 8
23 บ้านตาหมน 2 1 0 3 2 3 1 0 6
24 บ้านบาโลย 2 0 2 4 5 2 0 1 7
25 วัดสถิตย์ชลธาร 2 0 1 3 6 2 1 3 9
26 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 2 0 0 2 2 0 2 4 4
27 บ้านเฑียรยา 2 0 0 2 2 0 0 1 2
28 วัดสุวรรณากร 1 3 0 4 4 2 1 2 7
29 บ้านท่าพง 1 2 1 4 5 0 0 1 5
30 บ้านท่าน้ำตะวันออก 1 2 1 4 1 3 0 6 4
31 พัฒนศึกษา 1 2 0 3 4 2 1 3 7
32 บ้านกือยา 1 2 0 3 2 2 0 0 4
33 บ้านโคกหมัก 1 1 1 3 4 1 1 0 6
34 บ้านยาบี 1 1 1 3 4 0 1 1 5
35 บ้านตันหยง 1 1 1 3 3 1 1 4 5
36 บ้านจะรัง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
37 บ้านชะเอาะ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
38 บ้านบางทัน 1 1 1 3 2 4 1 1 7
39 บ้านตันหยงลุโละ 1 1 0 2 3 5 1 1 9
40 บ้านโต๊ะตีเต 1 1 0 2 3 2 0 0 5
41 บ้านท่ากำชำ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
42 บ้านตาลีอายร์ 1 1 0 2 1 0 1 0 2
43 บ้านน้ำดำ 1 1 0 2 1 0 0 1 1
44 บ้านควนคูหา 1 0 2 3 4 1 0 2 5
45 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 1 0 2 3 3 2 1 0 6
46 บ้านบางราพา 1 0 2 3 3 1 2 0 6
47 ชุมชนวัดปิยาราม 1 0 1 2 3 5 1 1 9
48 บ้านรูสะมิแล 1 0 1 2 3 1 0 1 4
49 ชุมชนวัดป่าศรี 1 0 1 2 2 5 3 0 10
50 บ้านปุลามาวอ 1 0 1 2 2 0 1 0 3
51 บ้านบางปู 1 0 1 2 1 3 0 1 4
52 บ้านปุลากง 1 0 0 1 2 3 3 0 8
53 บ้านควนดิน 1 0 0 1 2 1 1 0 4
54 บ้านลดา 1 0 0 1 2 0 0 1 2
55 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 1 0 0 1 1 1 0 1 2
56 บ้านดอนรัก 1 0 0 1 1 0 0 3 1
57 บ้านกอแลบีเละ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านทุ่งโพธิ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านคลองช้าง 0 2 2 4 4 3 0 1 7
60 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 0 2 1 3 2 5 0 0 7
61 บ้านมะพร้าวต้นเดียว 0 2 1 3 2 4 0 1 6
62 บ้านใหม่ 0 2 0 2 3 3 1 2 7
63 บ้านบาราเฮาะ 0 2 0 2 2 1 1 0 4
64 บ้านบือเจาะ 0 2 0 2 1 1 1 1 3
65 บ้านบากง 0 1 4 5 3 2 0 4 5
66 บ้านปากบางตาวา 0 1 2 3 4 0 0 0 4
67 บ้านตือระ 0 1 2 3 2 1 2 2 5
68 บ้านดาลอ 0 1 2 3 2 1 1 1 4
69 บ้านตะโละ 0 1 2 3 0 2 0 2 2
70 บ้านตูเวาะ 0 1 1 2 3 2 0 1 5
71 บ้านท่าสู 0 1 1 2 2 1 0 2 3
72 บ้านตลาดนัดคลองขุด 0 1 1 2 2 1 0 0 3
73 บ้านปะกาลือสง 0 1 1 2 1 0 0 1 1
74 บ้านเตราะหัก 0 1 1 2 0 3 1 1 4
75 บ้านดูซงปาแย 0 1 1 2 0 0 6 1 6
76 บ้านบางปลาหมอ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
77 บ้านท่าน้ำ 0 1 0 1 2 0 0 3 2
78 รัชดาภิเษก 0 1 0 1 1 2 2 2 5
79 บ้านแบรอ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
80 บ้านนอก 0 1 0 1 1 0 1 0 2
81 บ้านลางา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 ชุมชนบ้านปาตา 0 0 2 2 2 0 4 0 6
83 ชุมชนบ้านยูโย 0 0 2 2 2 0 0 1 2
84 บ้านปะแดลางา 0 0 2 2 1 6 1 0 8
85 บ้านกาแลบือซา 0 0 2 2 1 1 1 0 3
86 บ้านบาโงกาเซาะ 0 0 2 2 0 1 0 1 1
87 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 0 0 1 1 2 3 2 2 7
88 บ้านจะรังบองอ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
89 ชุมชนบ้านตาแกะ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
90 บ้านเคียน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
91 พระราชดำริ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
92 บ้านกาแลกุมิ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 บ้านตะโละสะมีแล 0 0 1 1 0 1 1 0 2
94 ราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี 0 0 0 0 2 3 2 5 7
95 บ้านบางหมู 0 0 0 0 1 3 0 0 4
96 ชุมชนบ้านสาบัน 0 0 0 0 1 1 3 0 5
97 บ้านราวอ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
98 วัดควน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
99 ชุมชนบ้านตะลุโบะ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
100 บ้านค่าย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
101 ชุมชนบ้านกรือเซะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 บ้านดาโต๊ะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 บ้านสายหมอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 ชุมชนบ้านสะนิง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
105 บ้านยามูเฉลิม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
106 บ้านปรัง 0 0 0 0 0 2 0 2 2
107 บ้านปะกาฮะรัง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
108 บ้านเปียะ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
109 บ้านสระมาลา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
110 บ้านบานา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
111 บ้านท่าข้าม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
112 บ้านท่าชะเมา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
113 บ้านกลาง 0 0 0 0 0 1 0 3 1
114 บ้านปาเระ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
115 บ้านจือโระ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
116 บ้านหัวคลอง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
117 บ้านบ่ออิฐ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
118 บ้านปะกาลิมาปุโระ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
119 บ้านคลองต่ำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
120 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
121 บ้านท่าน้ำตะวันตก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
122 บ้านแคนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 วัดศรีสุดาจันทร์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
124 บ้านโคกโตนด 0 0 0 0 0 0 0 2 0
125 บ้านกูวิง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
126 บ้านท่ายามู 0 0 0 0 0 0 0 1 0
127 บ้านคลองมานิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 บ้านดอนนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 บ้านไผ่มัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 146 126 103 375 323 205 130 160 658